ข่าวคนไทยในอเมริกา
หนังยางรัดของไทยเจอภาษี หลังเจอข้อหา’ทุ่มตลาด’สหรัฐ

แอลเอ (สยามทาวน์ยูเอส) : สงครามการค้าพ่นพิษ สหรัฐฯใช้มาตรการเอดีเก็บภาษีหนังยางรัดของจากไทย 5.86% ขณะที่จีนเจอ 2 เด้ง ทั้งทุ่มตลาดและภาษี

เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา เว็บไซต์ของโพสต์ทูเดย์ อ้างแหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก ว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2018 สำนักงานกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐ (USITC) ได้ประกาศผลไต่สวนชั้นต้นในขั้นสุดท้าย (Preliminary Affirmative Determination) ยืนยันสินค้าหนังยางรัดของที่นำเข้าจากไทยและจีนทุ่มตลาดในสหรัฐฯ

ทั้งนี้ สำนักงาน USITC ได้กำหนดให้ใช้ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี) เรียกเก็บจากผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยในอัตรา 0.00-5.86% และจากจีนในอัตรา 27.27% เท่ากันทุกราย ได้แก่ บริษัท Liang Hah Heng Industrial Rubber อัตรา 0.00% บริษัท U. Yong Industry อัตรา 5.86% ผู้ส่งออกไทยรายอื่นๆ อัตรา 5.86% และผู้ส่งออกจีนทุกราย อัตรา 27.27%

อย่างไรก็ตาม สินค้าหนังยางรัดของเป็นสินค้าปลอดภาษีนำเข้ามายังสหรัฐฯ แต่สินค้าหนังยางรัดของจีนอาจต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นไปอีก เนื่องจากสินค้าหนังยางรัดของจีนอยู่ในบัญชีสินค้า 6,031 รายการ ที่สหรัฐฯจะเรียกเก็บภาษีในสงครามการค้ากับจีนรอบ 2 ในอัตรา 25% ซึ่งจะสหรัฐฯ จะประกาศผลช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ ซึ่งอาจทำให้สินค้าหนังยางรัดของจากจีนอาจต้องเสียภาษีนำเข้าในสหรัฐฯ ในอัตราถึง 52.27% ขณะที่สินค้าหนังยางรัดของจากไทย จะเสียภาษีนำเข้าในสหรัฐอัตรา 5.86% 

"มีการประเมินกันว่า สินค้าหนังยางรัด ของจากไทยที่ถูกสหรัฐฯ เรียกเก็บภาษี ในอัตรา 5.86% ซึ่งเป็นอัตราต่ำกว่าหนังยางรัดของที่นำเข้าจากจีน ก็อาจทำให้หนังจากรัดของจากไทยทดแทนสินค้าที่นำเข้าจากจีนในตลาดสหรัฐฯ ได้ แต่ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันที่ไทยจะได้รับผลกระทบจากการที่สินค้าหนังยางรัดของปลอดภาษีจากศรีลังกา ที่มีสัดส่วนในตลาดสหรัฐ 10% จะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดทั้งสินค้าหนังยางรัดของจากไทยและจีนได้เช่นกัน" แหล่งข่าวเปิดเผย

สำหรับการไต่สวนสินค้าหนังยางรัด ของเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ บริษัท Alliance Rubber ซึ่งเป็นผู้ผลิตหนังยางรัดของรายสำคัญของสหรัฐ ได้ร้องเรียนต่อ สำนักงาน USITC ให้ไต่สวนการทุ่มตลาด และการอุดหนุนสินค้าหนังยางรัดของที่นำเข้ามายังสหรัฐฯ จากแหล่งนำเข้า คือ ไทย จีน และศรีลังกา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2018 โดยสำนักงาน USITC ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและเชื่อว่ามีเหตุผลเพียงพอว่าสินค้าหนังยางรัดของจากไทยและจีน ทุ่มตลาดในสหรัฐฯ และให้ดำเนินการสืบสวนต่อ แต่ยกเลิกการไต่สวนหนังยางรัดของจากศรีลังกา และได้มีการประกาศผลไต่สวนชั้นต้นขั้นสุดท้ายออกมาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ดังกล่าว.

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
446
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข