ดูโลก ดูธรรม และดูใจ
โดย ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา
จดหมายจากเมืองไทย

เจริญพร ท่านสาธุชนผู้ติดตามอ่านบทความของอาตมาทุกท่าน


อาตมาเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติมหานครลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 การเดินทางสะดวกปลอดภัยทุกประการ เมื่อเครื่องบินใกล้จะร่อนลงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ก็มีความอบอุ่นใจ มองลอดช่องหน้าต่างออกไป พบความเขียวขจีของต้นไม้บนภูเขาที่เครื่องบินๆ ผ่านหลายลูก รวมทั้งความเขียวขจีของดอยสุเทพในฤดูกาลปลายฝนต้นหนาว

ฤดูนี้ดอยสุเทพสวยงามที่สุด เพราะต้นไม้เปล่งความเขียวขจีออกมาอย่างเต็มที่ มองไกลๆ ปรากฏเปรียบดั่งเช่นภูเขาทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยผ้ากำมะหยี่สีเขียว ใครได้มองเห็นก็ชวนให้เย็นตาเย็นใจยิ่งนัก ดอยสุเทพยังคงยืนเด่นเป็นสง่าต้อนรับแขกผู้มาเยือนเชียงใหม่จากทั่วสารทิศ ขอให้แขกผู้มาเยือนเชียงใหม่ได้ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ด้วยความปลอดภัยและมีความสุข
   
เดินทางถึงวัดอุโมงค์ด้วยความปลอดภัย ก่อนจะออกเดินทางจากวัดพุทธปัญญา ญาติโยมหลายท่านได้ฝากยาและผลเพอซิมมอน (ลูกพลับ) จำนวนหนึ่งไปฝากท่านเจ้าอาวาสวัดอุโมงค์ พระสงฆ์ที่เคารพนับถือ อุบาสกอุบาสิกาที่รู้จักนับถือกันมาเป็นเวลานาน อาตมาได้สนองกุศลเจตนารมณ์ ของท่านสาธุชนทั้งหลาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ครั้นได้ทำหน้าที่เป็นสื่อแห่งความเมตตากรุณาที่ส่งข้ามขอบฟ้ามาเรียบร้อยแล้ว จึงได้ไปที่คลินิคทำฟันที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดอุโมงค์นัก พนักงานและคุณหมอต้อนรับด้วยอัธยาศัยอันงาม หลังจากตรวจสอบช่องปากอย่างละเอียดแล้ว จึงนัดวันทำฟันสามวันเริ่มวันที่ 9 และจบวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 การจ่ายเงินแบ่งเป็นสามงวด หลังจากทำจบลงหนึ่งวันจะจ่ายเงินหนึ่งครั้ง นับเป็นเรื่องที่สะดวก นั่งสังเกตดูจะมีชาวไทยและชาวต่างชาติมาใช้บริการไม่ขาดสาย ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่เรียกลูกค้าได้ดีอาจจะเป็นเพราะความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ ลานจอดรถมีเพียงพอ มีความพร้อมสูงด้านอุปกรณ์ต่างๆและบุคลากรที่จะใช้อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ การบริการทุกระดับประทับใจ เป็นไปตามหลักสังคหวัตถุ คือ พร้อมจะให้ในสิ่งลูกค้าต้องการรับ พูดจาสื่อสารชัดเจนเข้าใจ มีประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ การติดต่อสื่อสารทุกด้านเป็นกันเอง
   
เมื่อวางแผนการซ่อมฟันเรียบร้อยแล้ว กลับมาวัดด้วยความเบาใจไปเรื่องหนึ่ง เพิ่งเดินทางมาถึงเมืองไทย จึงต้องจัดการเครื่องใช้ไม้สอยและบริขารที่จะใช้สอยขณะที่พำนักอยู่ เนื่องจากการเดินทางข้ามขอบฟ้า ข้ามเส้นแบ่งเวลารู้สึกง่วงและอ่อนเพลีย จึงเข้าจำวัดหลับสนิทจนรุ่งสาง จึงทำงานที่คั่งค้างอยู่ต่อไปจนกระทั่งถึงเวลาฉันอาหารเช้า
   
เมื่อฉันอาหารเช้าแล้ว จึงเดินทางไปเยี่ยมญาติโยมที่รู้จักมักคุ้นเคยศึกษาและปฏิบัติธรรมกันมานาน ได้สนทนาธรรมแลกเปลี่ยนการปฏิบัติธรรมกัน คุณเพ็ญฉาย (ป้าแอ) สิโรรส ได้ปรึกษาหารือว่า เนื่องจากหอสมุดธรรมโฆษณ์ของวัดอุโมงค์เปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปได้ค้นคว้า ข้อมูลทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปี 2526 บัดนี้อาคารหอสมุดเองก็เริ่มปรักหักพัง หนังสือที่ให้บริการหลายส่วนฉีกขาดผุเปื่อยพังไปตามกาลเวลา ตามกฎแห่งอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงไปไหลเรื่อย สิ่งที่เคยคงทนก็แตกหักได้เป็นธรรมดา จึงได้ดำเนินการซ่อมแซมห้องสมุดและหนังสือในส่วนที่เสียหายให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น พร้อมกันนี้ได้เชิญอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการหอสมุดวัดโดยตรงมาจัดการซ่อมแซมและจัดระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารเสียใหม่ให้ทันสมัยขึ้นเพื่อสะดวกแก่การค้นให้รวดเร็วขึ้น
   
เมื่อได้ทราบถึงเจตนาอันเป็นมหากุศลต่อพระพุทธศาสนา ต่อวัดวาอาราม ต่อชุมชนต่อสังคมในการช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยการสร้างปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อให้ชีวิตรอดทั้งทางกายและทางจิต อาตมาจึงบอกให้คุณโยมป้าแอทราบเดี๋ยวนั้นว่า ยินดีร่วมบริจาคสมทบการปรับปรุงหอสมุดครั้งนี้จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จะตั้งเป็นผ้าป่าบริวารกฐิน เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันตามกำลังศรัทธา เนื่องจากอาตมาต้องเดินทางไปงานกฐินสามัคคีที่วัดมะขามเฒ่า ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาเที่ยวบินเช้า จึงได้แต่เพียงมาเยี่ยมองค์กฐินและผ้าป่ากล่าวอนุโมทนาสั้นๆ แล้วขึ้นเครื่องบินมุ่งสู่จังหวัดสงขลา
   
การไปร่วมงานผ้าป่าจังหวัดสงขลาครั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านพระมหาสุชาติ ธมฺมพโล ที่เคยมาจำพรรษาที่วัดพุทธปัญญาเมื่อปีที่แล้ว ท่านกลับจากอเมริกาก็เดินทางไปรับตำแหน่งเจ้าอาวาสแทนตำแหน่งเจ้าอาวาสที่ว่างมาหลายปี เพราะท่านเจ้าอาวาสรูปเก่ามรณภาพไปหลายปีแล้ว เมื่อท่านเดินทางไปรับตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้วพบว่า ธรรมศาลาอเนกประสงค์ กำลังชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เสาหลายต้นแตก เพดานผุพังลงมาเรื่อยๆ ญาติโยมชาววัดมะขามเฒ่าจึงปรึกษาหารือกันว่า ประเมินดูแล้วว่า ราคาที่ใช้ในการซ่อมแซมธรรมศาลาที่ผุพังโดยมากแล้วน่าจะแพงกว่าการสร้างศาลาใหม่ทั้งหลัง จึงดำริกันว่า ควรจะสร้างใหม่ทั้งหลัง
   
ทางวัดพุทธปัญญาได้รวบรวมปัจจัยส่งไปทำบุญด้วย 160,000 กว่าบาท (หนึ่งแสนหกหมื่นกว่าบาท) อาตมาไปแสดงธรรมเทศนาในงานนี้ พุทธศาสนิกชนมาร่วมมากมายจนล้นธรรมศาลา ประมาณการด้วยสายตา ไม่ต่ำกว่า 500 คน พุทธศาสนิกชนฟังธรรมกันดีมาก แสดงธรรมเสร็จแล้วมีการสวดฉลองผ้าที่จะทอดกฐิน จากนั้นจึงถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์อปโลกกฐินแล้ว เจ้าภาพถวายผ้ากฐินและผ้าอดิเรกจีวรเสร็จพิธีแล้วพุทธบริษัทกรวดน้ำรับพรเป็นเสร็จพิธี
   
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินประกาศยอดเงินในงานกฐินให้ทราบโดยทั่วกันว่า ยอดเงินบริจาคจำนวน 1,700,000 กว่าบาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนกว่าบาท) การเริ่มต้นงานของเจ้าอาวาสใหม่และเริ่มกองทุนสร้างศาลาหลังใหม่ได้อย่างน่าชื่นใจ เป็นยืนยันแน่ชัดว่า พระพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ความสามัคคีของคนที่มีใจตรงกันยังประโยชน์ให้สำเร็จ เป็นสัจธรรมแท้จริง
   
อาตมาขอเล่างานบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญในประเทศไทยมาให้ท่านผู้อ่านได้ทราบเพียงแค่นี้ก่อน ขอมอบส่วนบุญที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วเหล่านี้แก่ท่านสาธุชน ที่ติดตามอ่านบทความนี้ทุกท่าน ขอพรสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ จงพลันบังเกิดแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายตอดไปเทอญ
   
ที่พักเพื่อสุขภาพกายและจิต บ้านแสงตะวัน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 13 พฤศจิกายน 62 เวลา 10.14 น.


 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
473
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข