รูปเก่าเล่าเรื่อง
โดย ชวพจน์ ถุงสุวรรณ
ทำไมข้าพเจ้าคิดริเริ่มสร้างวัดไทยในสหรัฐอเมริกา

ภาพบรรยากาศงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล ที่วัดไทย ลอส แอนเจลิส จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีคุณเจเน็ต ซอโสตถถิกุล ภริยา และลูกสาว เบรนด้า พร้อมด้วยครอบครัวมาร่วมในพิธีด้วย
เนื่องในวันครบรอบ 44 ปีของการจากไปของคุณพูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล ผู้ริเริ่มก่อตั้งวัดไทยลอส แอนเจลิส ซึ่งเป็นวัดไทยแห่งแรกในสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 (1971) ทางวัดไทย ลอส แอนเจลิสได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2018 ทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่คุณพูนศักดิ์ได้มีส่วนสนับสนุนการเผยแผ่พระจากประเทศไทยสู่สหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน สัปดาห์นี้ ผู้เขียนจึงขอนำบทความที่คุณพูนศักดิ์ ได้เขียนไว้เมื่อปี 2514 ถึงสาเหตุที่ท่านบริจาคที่ดินให้วัดไทย แอลเอ มาเผยแพร่อีกครั้ง... ดังนี้..
ทำไมข้าพเจ้าคิดริเริ่มสร้างวัดไทยในสหรัฐอเมริกา

ข้าพเจ้าเกิดเป็นคนไทย แม้ว่าข้าพเจ้าจะต้องจากเมืองไทยเพื่อไปศึกษาต่อตั้งแต่จบชั้นประถมปีที่ 4 จนกระทั่งบัดนี้กว่า 20 ปี แล้ว แต่ในสำนึกของข้าพเจ้าก็มิได้แตกต่างไปจากคนไทยทั้งหลาย นั่นคือยังมั่นอยู่ในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ไม่เสื่อมคลาย

หลังจากสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์แล้ว ก็ได้ประกอบการค้าในอเมริกาสืบต่อมา และได้กลับไปเยี่ยมบ้านทุกๆ ปี ซึ่งการกลับมาบ่อยๆ นี่เอง ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจและได้ความรู้ทางด้านพุทธศาสนาดีขึ้น ประกอบกับบิดา มารดา และญาติพี่น้องของข้าพเจ้าต่างก็มีส่วนช่วยทำนุบำรุงและปลูกฝังพุทธศาสนาให้กับคนไทยอื่นๆ ในต่างแดนที่ไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพุทธศาสนามาเป็นเวลาช้านาน

ข้าพเจ้าได้ทราบว่ามีคณะสงฆ์ไทย ซึ่งมีพระครูวชิรธรรมโสภณ เป็นหัวหน้าคณะไปที่อเมริกา ดำริที่จะสร้างวัดไทยขึ้นที่แคลิฟอร์เนีย เป็นที่น่าเสียดายที่ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสได้พบท่านในตอนนั้น ต่อมาเมื่อปีที่แล้ว ข้าพเจ้าได้มีโอกาสพบท่านเจ้าคุณพระธรรมโกศาจารย์ และพระมหาธีระพันธ์ เมตตาวิหารี แห่งวัดมหาธาตุ ที่บ้านคุณเกียรติ ประชาศรัยสรเดช ขณะที่ท่านได้เดินทางผ่านนครลอส แอนเจลิส ท่านได้ปรารภว่าอยากจะรื้อฟื้นเรื่องการสร้างวัดไทยขึ้น ข้าพเจ้าเห็นเป็นโอกาสดีที่ข้าพเจ้าจะได้กระทำสิ่งซึ่งอยู่ในความคิดของข้าพเจ้ามานานแล้ว จึงรับปากที่จะหาที่ดินที่เหมาะสมให้

ในขณะที่ท่านทั้งสองได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว จึงได้เล่าเรื่องนี้ให้บิดา มารดาและพี่น้องของข้าพเจ้าฟัง และได้เล่าเรื่องถึงความตั้งใจของข้าพเจ้าในการที่จะช่วยทำนุบำรุงพุทธศาสนา และปลูกฝังพุทธศาสนาให้กับคนไทยอีกจำนวนมากในอเมริกา ที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับพุทธศาสนามาเป็นเวลานาน ตลอดทั้งเด็กไทยที่เกิดในสหรัฐฯ จะได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ในพุทธศาสนาด้วย ข้าพเจ้าได้รับความสนับสนุนจากบิดามารดและพี่น้องในเรื่องนี้เป็นอย่างดี ซึ่งคุณพ่อได้รับปากที่ซื้อที่ดินให้เพื่อบริจาคสร้างวัด และเร่งรัดให้ข้าพเจ้าจัดหาที่ดินให้เหมาะสม จึงเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง และคงเป็นความราบรื่นดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงหาที่ดินได้ภายในระยะเวลาอันสั้นในเมืองนอร์ท ฮอลลีวูด เนื้อที่ 5 ไร่ ห่างจากเมืองลอส แอนเจลิสประมาณ 15 ไมล์

สิ่งที่กระตุ้นความรู้สึกของข้าพเจ้าให้อยากเห็นวัดไทยประดิษฐานในดินแดนเสรีภาพแห่งนี้ที่อยากจะนำมากล่าวคือ หลังจากที่พระมหาธีระพันธ์ เมตตาวิหารี จำพรรษาอยู่ที่ศูนย์พุทธศาสนาเป็นเวลา 6 เดือนและได้เดินทางกลับกรุงเทพฯ ในระยะที่ไม่มีพระประจำอยู่ที่ศูนย์พุทธศาสนา (วัดไทย) ข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากคนไทยหลายคนถามว่า เมื่อไรจะมีพระมาประจำที่ศูนย์อีก แทบไม่เว้นแต่ละวัน ส่วนมากที่โทรมาต้องการที่จะนิมนต์พระไปทำกิจกรรมทางศาสนา มีรายหนึ่งโทรมาว่ามีเพื่อนเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายที่นิวยอร์ค และนำศพมาที่ลอส แอนเจลิส แล้วเพื่อคอยให้พระทำพิธีทางศาสนา ในขณะที่คอยต้องเสียค่าฝากศพวันละ 50 ดอลลาร์ ในที่สุดไม่สามารถคอยพระได้ จึงได้ทำพิธีให้เสร็จสิ้นไปอย่างทุลักทุเล เมื่อข้าพเจ้าทราบก็รู้สึกสังเวชใจเป็นอย่างยิ่ง และมีความรู้สึกฝังแน่นในใจว่า การมีวัดไทยในสหรัฐฯ นั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนไทย คือนอกจากจะได้ช่วยคนไทยได้มีโอกาสทำบุญและทำพิธีการต่างๆให้ถูกต้อง ยังจะเป็นศูนย์กลางของคนไทย เป็นที่พบปะสังสรรค์ในวาระสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของชาติ อันเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ห่างเหินจากพุทธศาสนาและจากประเทศไทยไปนานไม่ลืมพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย และยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้เยาวชนไทยที่จากบ้านเกิดมาเพื่อการศึกษาเล่าเรียน อยู่ในกรอบวัฒนธรรมอันดี ตลอดจนยังเป็นที่พึ่งทางใจแก่ผู้ว้าเหว่หรือเศร้าโศก ได้ยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่ง หาความสงบ โดยอาศัยความร่มเย็นของพุทธศาสนาเป็นเครื่องโน้มน้าวจิตใจ และให้กำลังใจ และพระที่ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดไทย จะได้มีโอกาสสั่งสอน ชักจูงเด็กที่เกิดที่และเติบโตที่นี่ในด้านเรียนภาษาไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย เพื่อมิให้เด็กเหล่านั้นละทิ้งลักษณะของการเป็นคนไทย

ประโยชน์ของการมีวัดไทยในอเมริกา ยังมีอีกมากมาย ซึ่งไม่สามารถนำมากล่าวได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ความหวังต่างๆ ก็เริ่มใกล้ความจริงขึ้นมาทุกขณะแล้ว ปัจจุบันนี้เรามีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา 5 รูป ซึ่งท่านเหล่านั้นพยายามและเสียสละอย่างเต็มที่ ที่จะให้วัดไทยในอเมริกาสำเร็จลุล่วงไปในอนาคตอันใกล้

ในฐานะที่ข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้เป็นประธานกรรมการบริหารของศูนย์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ซึ่งรับหน้าที่จัดการเกี่ยวกับโครงการสร้างวัดไทย (ฝ่ายสหรัฐฯ) จึงใคร่บอกบุญมายังทุกท่านที่มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ขอได้โปรดช่วยกันเสียสละร่วมทำบุญเพื่อให้โครงการสร้างวัดไทย ประสบผลสำเร็จลุล่วงไปตามความมุ่งหมาย และท้ายที่สุดนี้ข้าพเจ้า ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ประสบความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ...

พูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล

…..

ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ที่พวกเราชาวไทยในสหรัฐอเมริกาได้สูญเสีย"ปูชนีย์บุคคล"ที่สำคัญคนหนึ่งไปในขณะที่ท่านมีอายุเพียง 32 ปี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 257(1974) อย่างไรก็ตามขอสดุดี"คุณพูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล"ที่เป็นผู้ริเริ่มการก่อสร้างปักหลักวัดไทยวัดแรกและเจริญรุ่งเรืองมีวัดไทยอีกกว่า 100 วัดในสหรัฐอเมริกา มาในปัจจุบัน...

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
428
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข