รูปเก่าเล่าเรื่อง
โดย ชวพจน์ ถุงสุวรรณ
อาลัย..หนังสือพิมพ์เสรีชัย

ก่อนจะเขียนถึง “เสรีชัย” ผู้เขียนขอย้อนกล่าวประวัติการกำเนิดหนังสือพิมพ์ไทยในนครลอส แอนเจลิสสักนิดก่อน....

หนังสือพิมพ์ภาษาไทยฉบับแรกในอเมริกา มีชื่อว่า"ไทยโพ้นทะเล" พิมพ์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 1970 ออกมาในรูปเล่ม 8" X 11" มีนายนิคม สีห์สุรัตน์ เป็นบรรณาธิการ และมีทีมงานประกอบด้วย นายไตรรัตน์ สุทรปรพภัทสร์ นายนพพร สุววรณพานิช นายราชันย์ ฮูเซน นายจารึก จินตกวีวัจน์ นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ นายนรนิติ เศรษฐบุตร นายมนตรี ตันท์วิรัตน์ นายอนัตชัย ทวีชัยธนสุนทร น.ส.เสาวรส ทองเจิม นายสานิต อินทรโยธา นายพีรพล บำรุงชึพ ฯลฯ และผู้เขียน นายชวพจน์ ถุงสุวรรณ  ด้วย

ต่อมาเมื่อปี 1972 ได้มีหนังสือพิมพ์ฉบับที่สอง ชื่อ "สารไทย" มีนายกิตติรัตน์ สิวายะวิโรจน์ เป็นเจ้าของและบรรณาธิการ หลังจากได้ไปเรียนรู้วิธีการทำจาก "ไทยโพ้นทะเล" มีผู้ร่วมทีมงานคือ คุณพัฒน์ สุนทรเกศ คุณจักร พูลศิริ คุณเสถียร (ลัทธิพิพัฒน์) แก้ววิเชียร โดยออกมาในรูป14”X21"...

ต่อมาคุณจักร พูลศิริ ได้แยกตัวออกมาตั้งหนังสือพมพ์ "เอกภาพ" พร้อมนำคุณเสถียร แก้ววิเชียร มาด้วย โดยมีทีมคือคุณจรรยา เปรมปรีด์ คุณบุรินทร์ คำกองแก้ว คุณชัชวาลย์ สิริยานนท์ คุณสุธรรม เลิศวิชชุหัตถ์ คุณวินัย นิ่มนวลรัตน์ คุณไชยวัฒน์ ภักดิ์นิลรัตน์ และได้มีการออกเดือนละ 2 ฉบับ ก่อนจะปิดตัวลงเมื่อคุณจักร พูลศิริ ได้เสียชีวิตลง

ในปี 1975 คุณไชยวัฒน์ ภักดิ์นิลรัตน์ บัณฑิตรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแคนซัส  และย้ายมาอยู่ที่ลอส แอนเจลิส และได้เข้าร่วมทำหนังสือพิมพ์เอกภาพ กับคุณจักร พูลศิริ อยู่ระยะหนึ่ง

คุณไชยวัฒน์ มีภรราชื่อคุณจิตราภรณ์ มีลูกชายสองคน ชื่อ เสรีชน และ เสรีชัย

คุณไชยวัฒน์ ภักดิ์นิลรัตน์​ เปิดหนังสือพิมพ์ของตัวเอง โดยใช้ชื่อว่า เสรีชน เป็นรูปแทปลอยด์ 14"X21"ออกวางตลาดเดือนละครั้ง โดยใช้บ้านพัก เลขที่ 1901 W. Fedora St., Los Angeles เป็นสำนักงาน มีสต๊าฟทำงาน คือ คุณวิจารณ์ จันทนเวส โดยเสรีชัย เล่มแรกวางตลาดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 1975

ปี 1979 หนังสือพิมพ์ ”มติชน” ของเมืองไทยได้ขยายมาเปิด “มติชน ยูเอสเอ” ขึ้น มีสำนักงานอยู่ที่ The Park ตรง Bunker Hill Tower โดยส่งกองบรรณาธิการมาหลายคน มีคุณกมล กมลตระกูล เป็นหัวหน้า และมีคุณไพสันติ์ พรหมน้อย กับคุณสุวิทย์ มณีนพรัตน์ เป็นทีมงาน โดยมติชน ยูเอสเอ ในช่วงแรกออกจำหน่ายทุกวัน ก่อนจะเปลี่ยนเป็น 3 เล่มต่อสัปดาห์ และเพราะรายรับรายจ่ายไม่สมดุลย์ จึงปิดลงในเวลาเพียง 6 เดือน

ช่วงที่ต้องแข่งขันกับหน้งสือพิมพ์มติชน ยูเอสเอ นั้น เสรีชนของคุณไชยวัฒน์ ภักดิ์นิลรัตน์ ก็ออกวางตลาดทุก 3 วันเช่นกัน แต่เป็นเพราะการบริหารจัดการที่ดีกว่า ทำให้เสรีชนมีกิจการดีขึ้นเป็นลำดับ และมีการขยับขยายกิจการย้ายไปอยู่ที่ตึกบริษัท STAR Tours Inc. ของคุณสุชาติ-สายพิณ วิไลดารากา (1901 W. 8th St., Los Angeles) มีสต๊าฟทำงานกว่าสิบคน เช่นคุณคมสันต์ ภิรมย์สุขเป็นผูจัดการ คุณวันชัย วัฒนสินธิ์ เป็นบรรณาธิการ ประกองบรรณาธิการ มีคุณเพ็ญพิมพ์ จิตธร คุณชัชชวาลย์ ศรีพานิช คุณวิจารณ จันทนเวส มีนักเขียน เช่น คุณโอภาส เครือโสภณ คุณชัย ราชวัตร ดร.กมล สมวิเชียร ดร.วิวัฒน์ เศรษฐช่วย คุณมาโนชญ์ คงทอง คุณชัยวัฒน์ นันทนาปราโมทย์ (อดีต บ.ก.บี อาร์) คุณวิรัช โรจนปัญญา ฯลฯ กิจการเจริญเติบโตดีมาก มีรายไดปีละกว่า 5 แสนดอลลาร์

ต่อมาคุณไชยวัฒน์ คิดทำงานใหญ่ เปิดบริษัท Sereechon Enterprise ขึ้นและขายหุ้น โดยคุณไชยวัฒน์ มีหุ้น 51 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการนำนักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงจากเมืองไทยมาทัวร์สหรัฐฯ ซึ่งหลายๆ คน ได้พำนักทำมาหากินอยู่ที่แอลเอ จนถึงวันนี้ นอกจากนี้ยังริเริ่มทำ เสรีชัยเยลโล่เพจ, Imports & Exports, Mail order, นำภาพยนต์ไทยมาฉายในสหรัฐฯ, มีรายการวิทยุภาคภาษาไทย ที่คุณเพ็ญพิมพ์ จิตรธร ยังคงจัดต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้

วันที่ 19 ธันวาคม 1980 คุณไชยวัฒน์ถูกลอบยิง 7 นัด ณ ที่จอดรถของ "LA Press Club" ถนน เวอร์มอนท์ ติดฟรีเวย์ 170 แต่ไม่เสียชีวิต เชื่อว่ามีสาเหตุมาจากการลงข่าวเกี่ยวกับการจับกุมกลุ่มคนไทยค้ายาเสพติด โดยแปลจากข่าวภาษาอังกฤษของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ต่อมาเกิดไฟไหม้อาคารสตาร์ทัวร์ จึงมีการโยกย้ายสำนักงานไปตั้งอยู่ที่ตึกของ Korean Airline บนถนน 7 และช่วงนี้กิจการเริ่มแย่ลง คุณไชยวัฒน์ จึงได้เปลียนชื่อหนังสือพิมพ์เสรีชน เป็นเสรีชัย แทน โดยเสรีชัย ในยุคแรก มีสต๊าฟหลายคน เช่นคุณศุภชัย ตรีบำรุง คุณสุธิดา วีระติน คุณชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ คุณดาวรุ่ง ตรีบำรุง คุณไมตรี กิ๊ดตี้

ช่วงนี้ คุณไชยวัฒน์ได้จัดกิจกรรมใหญ่อีกครั้ง คืองาน “เอ็กซ์โป” ที่ ลอส แอนเจลิส คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ ในดาวน์ทาวน์แอลเอ มีนักธุรกิจนำสินค้ามาร่วมจัดแสดงในงานมากกว่า 30 ราย แต่งานนี้ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะคุณไชยวัฒน์ ทำงานคนเดียว อีกทั้งไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพียงพอ

ในปี 1987 คุณสุรชัย ตั้งใจตรง ได้ยื่นมือเข้ามาเทคโอเว่อร์ กิจการของเสรีชัย โยได้ชดใช้หนี้สินและจ่ายเงินเดือนพนักงานด้วย โดยคุณสุรชัย ได้ชักชวนคุณ เต็ก แสงอุไรพร มาร่วมหุ้นด้วย

เสรีชัย ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานหลายสิบปี มีบรรณาธิการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนขึ้นมาดูแลหลายคน เช่นคุณมาโนชญ์ คงทอง, คุณขนิษฐา อังกาบสี และคุณสมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์ เป็นบรรณาธิการคนสุดท้าย

เสรีชัย เปลี่ยนเจ้าของอีกครั้งเมื่อปี 2013 โดยคุณบุญญลักษณ์ เจริญกิจการ ผู้จัดการของเสรีชัย ได้ขอซื้อหนังสือเสรีชัยจากคุณเต็ก แสงอุไรพร เพื่อบริหารงานเอง

เป็นที่น่าเสียดายว่าตำนานหนังสือพิมพ์ที่มีอายุยาวนานที่สุดอย่าง “เสรีชน"และ"เสรีชัย" ที่ก่อตั้งโดยคุณไชยวัฒน์ ภักดิ์นิลรัตน์ ต้อปิดตัวลงลงอย่างเงียบๆ เมื่อปลายเดือกันยายน 2018 เพราะสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป

ผู้เขียนขอแสดงความเสียใจกับบรรดาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้อ่านของเสรีชน และเสรีชัย ทุกท่าน และขอขอบคุณกับการริเริ่ม และสร้างสรรค์ตำนานหนังสือพิมพ์ภาษาไทยในอเมริกาที่มีคุณภาพ มีความซื่อตรงต่อวิชาชีพ มายาวนานถึง 43 ปี...


จากขวา ไชยวัฒน์-จิตราภรณ์ ภักดิ์นิลรัตน์, ดาวรุ่ง และคนยืนคือศุภชัย ตรีบำรุง
สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์ บรรณาธิการ, บุญญลักษณ์ เจริญกิจการ เจ้าของ และคิด ฉัตรประภาชัย คอลัมนิสต์ของ เจ้าของเสรีชัย ในงานฉลองครบรอบ 40 ปีของเสรีชัย เมื่อประมาณสามปีที่ผ่านมา


 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
415
siamtownus newspaperHots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข