เกร็ดกฎหมายน่ารู้
เอเชี่ยนอเมริกันแอดแวนซิ่งจัสทิส 800-914-9583
สิทธิ์เลี้ยงดูลูกและค่าเลี้ยงดูลูกในอเมริกา


หัวข้อ: สิทธิ์เลี้ยงดูลูกและค่าเลี้ยงดูลูก

คำถาม: ข้าพเจ้าและสามีมีลูกสาวอายุ 7 ขวบด้วยกัน และกำลังอยู่ในกระบวนการหย่า ข้าพเจ้าอยากทราบว่าทางผู้พิพากษาจะตัดสินเรื่องสิทธิ์เลี้ยงดูลูกและค่าเลี้ยงดูลูกอย่างไร?

คำตอบ:

สิทธิ์เลี้ยงดูลูกมีสองส่วนด้วยกัน คือ สิทธิ์ทางกฎหมายและสิทธิ์การปกครองลูก สิทธิ์ทางกฎหมายกำหนดว่าใครจะได้สิทธิ์ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของลูกคุณ เช่น จะพาลูกไปพบแพทย์ท่านใด สิทธิ์การปกครองลูกกำหนดว่าลูกจะอาศัยอยู่กับใครเป็นส่วนใหญ่ ทางศาลสนับสนุนการปกครองลูกร่วมกันถ้าพ่อและแม่สามารถตกลงกันได้ ถ้าทางพ่อและแม่ไม่สามารถตกลงกันได้ ทางศาลจะตัดสินโดยดูว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก หนึ่งในปัจจัยที่ทางศาลนำมาพิจารณาเรื่องสิทธิ์เลี้ยงดูลูกคือใครคือผู้ที่ดูแลลูกส่วนใหณ่จนถึงตอนนี้ แต่นี่ก็ไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียวที่ศาลพิจารณา ทางศาลยังพิจารณาปัญหาอื่นๆ อีก เช่น ความรุนแรงในครอบครัวและอายุของลุก

ทั้งพ่อและแม่มีความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายของลูก แต่พ่อหรือแม่ที่ไม่ได้สิทธิ์เลี้ยงดูลูกโดยทั่วไปแล้วต้องเป็นคนจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกให้กับฝ่ายที่ได้สิทธิ์เลี้ยงดูลูก ค่าเลี้ยงดูลูกจะขึ้นอยู่กับรายได้ของพ่อและแม่ และระยะเวลาที่ลูกใช้กับทั้งพ่อและแม่ ถ้าคนที่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกทำงานกับบริษัท ค่าเลี้ยงดูลูกอาจจะสามารถถูกหักออกจากรายได้เพื่อมาเป็นค่าเลี้ยงดูลูก แต่ถ้าคนที่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกทำงานรับเงินสด หรือรับจ้างอิสระ อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะบังคับการจ่ายค่าเลี้ยงดูลูก โดยทั่วไปแล้วพ่อหรือแม่ที่ไม่ได้สิทธิ์ลี้ยงดูลูกจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกจนกว่าลูกจะอายุครบ 18 ปี แต่อาจจะมีข้อยกเว้น

ถ้าคุณต้องการสิทธิ์เลี้ยงดูลูกและค่าเลี้ยงดูลูกก่อนที่เรื่องหย่าของคุณจะเสร็จสมบูรณ์ การยื่นหรือตอบรับเอกสารการหย่าเบื้องต้นไม่เพียงพอ ถ้าคุณต้องการคำสั่งชั่วคราวเรื่องสิทธิ์เลี้ยงดูลูกและค่าเลี้ยงดูลูก คุณจะต้องยื่นเอกสารที่เรียกว่า “Request for Order” นี่คือเอกสารที่จะให้วันนัดไปขึ้นศาลเพื่อที่ทางศาลจะสามารถออกคำสั่งที่คุณร้องขอในระหว่างที่กรณีเรื่องหย่าของคุณยังอยู่ในการดำเนินการ คำสั่งสุดท้ายเรื่องสิทธิ์เลี้ยงดูลูกและค่าเลี้ยงดูลูกเป็นส่วนหนึ่งของคำตัดสินเรื่องหย่าและคำสั่งนี้อาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากคำสั่งชั่วคราวที่คุณขอหรือตกลงไว้ก่อนหน้านี้

กรุณาทราบว่าแต่ละเคสมีความแตกต่างกันและผู้พิพากษาส่วนใหญ่แล้วสามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินเรื่องสิทธิ์เลี้ยงดูลูก ถึงแม้ว่าทนายที่มีประสบการณ์สามารถช่วยคุณเตรียมเอกสารและให้การต่อศาลอย่างดีที่สุด ทางทนายไม่สามารถคาดคะเนหรือรับประกันผลลัพธ์ได้

หากมีคำถาม สามารถติดต่อเราได้ที่เอเชี่ยนอเมริกันแอดแวนซิ่งจัสทิส 800-914-9583
 
นำเสนอข่าวโดย : สุภกิจ ภัทรธีรานนท์,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
423
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข