เกร็ดกฎหมายน่ารู้
เอเชี่ยนอเมริกันแอดแวนซิ่งจัสทิส 800-914-9583
คำถามคำตอบข้อสอบการสมัครเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาข้อ 26-50 (ภาษาไทย)


คำถาม 26-50

คำตอบ 26-50

26. ประธานาธิบดีที่เราเลือกอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลากี่ปี ?

27. เราลงคะแนนออกเสียงเลือกประธานาธิบดีในเดือนไหน? 

พฤศจิกายน

28. ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ คนปัจจบันชื่ออะไร? 

โดนอลด์ ทรัมป์ 

29. รองประธานาธิบดีของสหรัฐฯ คนปัจจบันชื่ออะไร? 

ไมค์ เพนส์ 

30. ถ้าประธานาธิบดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ใครจะเป็นประธานาธิบดี?

รองประธานาธิบดี

31. ถ้าทั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ใครจะเป็นประธานาธิบดี?

ประธานสภาผู้แทนราษฏร

32. ใครคือผู้บัญชาการสูงสุดทางทหาร

ประธานาธิบดี

33. ใครเป็นผู้ลงนามในพระราชบัญญัติกฎหมาย? 

ประธานาธิบดี

34. ใครเป็นผู้ใช้สิทธิยับยั้งทางกฎหมาย?

ประธานาธิบดี

35. คณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดีทำหน้าที่อะไร?

ให้คำแนะนำแก่ประธานาธิบดี

36. ตำแหน่งระดับคณะรัฐมนตรี สองตำแหน่งคืออะไร?

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร, พาณิชย์, กลาโหม, ศึกษาธิการ, พลังงาน, บริการสุขภาพและมนุษย์, ความปลอดภัยของประเทศ, การเคหะและผังเมือง, มหาดไทย, ต่างประเทศ, การขนส่ง, การคลัง, ทบวงทหารผ่านศึก, แรงงาน, อธิบดีกรมอัยการ

37. ฝ่ายตุลาการมีหน้าที่อะไร?

ตรวจสอบกฎหมาย, อธิบายกฎหมายของสหรัฐฯ, แก้ปัญหาข้อขัดแย้ง (การโต้แย้ง)

38. อะไรคือศาลสูงสุดในสรหัฐอเมริกา?

ศาลฏีกา

39. มีผู้พิพากษาศาลฏีกากี่คน?

9

40. ใครคือประธานศาลฏีกาของสหรัฐฯ? 

จอห์น โรเบิร์ต (จอห์น จี โรเบิร์ต จูเนียร์)

41. ภายใต้รัฐธรรมนูญของเรา อำนาจบางอย่างเป็นของรัฐบาลกลาง อะไรคืออำนาจหนึ่งของรัฐบาลกลาง?

พิมพ์ธนบัตร, ประกาศสงคราม, สร้างกองกำลัง, ทำข้อตกลงระหว่างประเทศ

42. ภายใต้รัฐธรรมนูญของเรา อำนาจบางอย่างเป็นของมลรัฐ อะไรคืออำนาจหนึ่งของมลรัฐ?

ให้บริการด้านโรงเรียนและการศึกษา, ให้ความคุ้มครอง (ตำรวจ), ให้ความปลอดภัย (แผนกดับเพลิง), ออกใบขับขี่, อนุมัติการแบ่งเขตไปรษณีย์ และการใช้ที่ดิน

43. ใครคือผู้ว่าราชการรัฐของท่าน?

ท่านสามารถเข้าไปดูรายชื่อผู้ว่าราชการรัฐของท่านได้ที่ www.nga.org/governors/

ในแคลิฟอร์เนียร์: แกลวิน นิวซัม

44. อะไรคือเมืองหลวงของรัฐของท่าน?

ซาคราเมนโต้ (แคลิฟอร์เนีย)

45. อะไรคือพรรคการเมืองหลัก 2 พรรคปัจจุบันในสหรัฐฯ?

เดโมเครติก และรีพับลิกกัน

46. ประธานาธิบดีคนปัจจบุนสังกัดพรรคการเมืองใด? 

รีพับลิกัน

47. ใครคือประธานสภาผู้แทนราษฎรคนปัจจุบัน?

แนนซี่ เพโลซี่ 

48. มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญสี่ข้อในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับว่าใครสามารถออกเสียงลงคะแนน กรุณาอธิบายการแก้ไขดังกล่าวหนึ่งข้อ?

ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี และมากกว่า สามารถออกเสียงลงคะแนน, ท่านไม่ต้องชำระเงิน (ค่าภาษีการออกเสียงเลือกตั้ง) เพื่อออกเสียง, ประชาชนที่เป็นชายไม่ว่าจะมีเชื้อชาติใดสามารถออกเสียงลงคะแนน, ประชาชนทุกคน สามารถออกเสียงลงคะแนน

49. อะไรคือความรับผิดชอบหนึ่งอย่างสำหรับพลเมือง สหรัฐฯ เท่านั้น?

ทำหน้าที่ ลูกขุน, ออกเสียงลงคะแนน

50. ให้บอกสิทธิ 1 สิทธิสำหรับพลเมืองสหรัฐฯ เท่านั้น?

การออกเสียงลงคะแนนการเลือกตั้งรัฐบาลกลาง, ทำงานในสำนักงานรัฐบาลกลาง

สำหรับผู้มีอายุเกิน 65 ปี และมีกรีนการด์เกิน 20 ปี มีข้อยกเว้นให้ศึกษาข้อสอบเพียงแค่ 20 ข้อ ที่มีเครื่องหมาย * อยู้ด้านหน้า 

หากมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือในการกรอกใบสมัคร สามารถติดต่อเราได้ที่เอเชี่ยนอเมริกันแอดแวนซิ่งจัสทิส 800-914-9583
 
นำเสนอข่าวโดย : สุภกิจ ภัทรธีรานนท์,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
06-03-2019 คำถามคำตอบข้อสอบการสมัครเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาข้อ 26-50 (ภาษาไทย) (26/4656) 
06-03-2019 คำถามคำตอบข้อสอบการสมัครเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาข้อ 1-25 (ภาษาไทย) (1/10677) 
20-02-2019 จะทำอย่างไรหากทราบว่าทนายที่เราเลือกใช้บริการไม่ปฎิบัติตามหรือเป็นทนายปลอม (23/1270) 
06-02-2019 ข้าพเจ้าจะทราบได้อย่างไรว่าที่ปรึกษาด้านอิมมิเกรชั่นทำตามกฎหมายหรือไม่? (0/1459) 
25-12-2018 ข้าพเจ้าสามารถป้องกันตัวเองจากการเป็นเหยื่อของพวกหลอกลวงทางอิมมิเกรชั่นได้อย่างไร? (0/1944) 

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
  • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 36

Took me time to read all of the feedback, but I really loved the article. It proved to be very helpful to me and I am sure to all the commenters right here! Its always good when you can not solely be informed, but in addition engaged! Im positive you had pleasure penning this article. Anyway, in my language, there arent a lot good supply like this.
knockoff louis bags http://www.baglv.top

 • ¼ÙéÊè§: knockoff louis bags
 • 217.146.88.163 Mar 20, 2019 @10:27 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 35

keep up the nice work on the site. I love it. Could use some more frequent updates, but im quite sure that you got better things to do , hehe. =)
Jimmy Choo sale http://www.jimimychoo.com

 • ¼ÙéÊè§: Jimmy Choo sale
 • 217.146.88.163 Mar 20, 2019 @04:37 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 32

What a great site, a love everything you write. Please keep writing and Ill keep coming!
Designer Handbags http://www.karenmillenaoutletsale.com

 • ¼ÙéÊè§: Designer Handbags
 • 217.146.88.163 Mar 20, 2019 @04:52 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 31

Excellent job right here. I genuinely enjoyed what you had to say. Keep heading because you definitely bring a new voice to this subject. Not many people would say what youve said and still make it interesting. Nicely, at least Im interested. Cant wait to see additional of this from you.
Moncler Apparel http://www.monclereoutletsale.com

 • ¼ÙéÊè§: Moncler Apparel
 • 207.244.117.184 Mar 14, 2019 @01:42 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 29

I dont completely understand your view, but I get the point.
Apple Music http://www.appleiphonestores.top

 • ¼ÙéÊè§: Apple Music
 • 204.44.77.179 Mar 14, 2019 @03:19 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 28

This is my 1st time Ive visited this site. I identified a whole lot of interesting info within your blog. From the volume of comments on your posts, I guess I am not the only 1! maintain up the impressive work.
bcbg outlet http://www.valenetino.com

 • ¼ÙéÊè§: bcbg outlet
 • 173.234.100.41 Mar 13, 2019 @07:45 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 27

Excellent information, excellent articles, will add your weblog to my weblog for my visitors to view!
PJS Jackets http://www.westcombu.com

 • ¼ÙéÊè§: PJS Jackets
 • 23.95.81.55 Mar 13, 2019 @05:06 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 26

Excellent webpage you have here. Should you will find the time, take a look at this website Take a Look I have been spending so much time on
karen millen shoes http://www.karenemillen.com

 • ¼ÙéÊè§: karen millen shoes
 • 204.44.77.179 Mar 13, 2019 @07:10 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 25

Thank you so much, great post! Just the info I needed.
Louis Vuitton Neverfull http://www.bagse.top

 • ¼ÙéÊè§: Louis Vuitton Neverfull
 • 206.41.179.132 Mar 12, 2019 @08:06 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 23

I am going to go ahead and bookmark this content for my sis for the research project for class. This is a pretty web page by the way. Where do you get a hold the design for this web page?
Russell And Bromley Flats http://www.russellsandbromley.com

 • ¼ÙéÊè§: Russell And Bromley Flats
 • 173.234.100.41 Mar 12, 2019 @09:09 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 22

Im happy that I discovered this page, Ill bookmark it, Extremely beneficial web page, Maintain going
karen millen dresses http://www.ferriagamo.com

 • ¼ÙéÊè§: karen millen dresses
 • 172.245.60.231 Mar 12, 2019 @04:59 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 19

shelagh scandal eklund stromboli jacomet cavern garnett hildebrandt waylay
Parajumpers Parka http://www.2018parajumpers.com

 • ¼ÙéÊè§: Parajumpers Parka
 • 23.94.32.206 Mar 11, 2019 @11:07 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 18

ohhh nice info VRy interesting to read it。
Roberto Cavalli shoes http://www.robertocavallie.com

 • ¼ÙéÊè§: Roberto Cavalli shoes
 • 23.94.32.214 Mar 11, 2019 @03:29 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 17

Hullo, simply turned into aware of your website thru Yahoo, and found that its really educative. I'm gonna be careful for brussels. I will appreciate when you continue this in future. Lots of other people shall be benefited from your post. Thanks!
parajumpers parka http://www.parajumperpjsoutlets.com

 • ¼ÙéÊè§: parajumpers parka
 • 192.3.143.249 Mar 11, 2019 @12:49 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 15

I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this one these days..
vivienne westwood wedding dresses http://www.viviennenwestwood.com

 • ¼ÙéÊè§: vivienne westwood wedding dresses
 • 172.245.60.236 Mar 10, 2019 @07:13 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 14

blessing Pris delphinium every Rajesh grape roughriders budlow circuitous
Russell And Bromley wedges http://www.pleasurementsoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: Russell And Bromley wedges
 • 204.44.77.179 Mar 09, 2019 @08:05 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 13

Greetings, I was surfing the web and I saw your homepage from yahoo. I read a few of your posts and think they were awesome. Thank you, I will try to visit your webpage again soon.
Herve Leger http://www.bcbgdressesaleoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: Herve Leger
 • 107.174.228.149 Mar 09, 2019 @05:42 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 11

Howdy this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. Im starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!
Vivienne Westwood Melissa Shoes http://www.viviennewestwoodemelissa.com

 • ¼ÙéÊè§: Vivienne Westwood Melissa Shoes
 • 23.94.32.206 Mar 09, 2019 @04:54 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 10

Not a bad post at all!
air force para jumpers http://www.parajumpersejacketoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: air force para jumpers
 • 207.244.117.182 Mar 08, 2019 @11:55 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 9

Good info. Do you have a mailing list? Quality stuff. Thanks. Keep up the quality posts.
Louis Vuitton http://www.mylvbag.top

 • ¼ÙéÊè§: Louis Vuitton
 • 172.245.60.231 Mar 08, 2019 @03:47 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 6

authentic epileptic kerplunk hearts auger lowitsch sweetenlo iakovlev veneer
ECCO sale http://www.eccoshoestoreoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: ECCO sale
 • 107.174.228.149 Mar 08, 2019 @02:20 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 5

A semen volume analysis examines some characteristics of a males semen fluid volume and the amount of sperm found in the semen fluid. It may be done while investigating a couples infertility or after a vasectomy to make sure that the procedure was successful. It is also used for testing the donors for semen donation. These days its possible to increase ejaculation fluid with completely safe ways like buying herbal pills from the various online shops. Ejaculate liquid is the amount of semen concentration of sperms in your seminal liquid. A variety of factors are taken into consideration to really measure the sperm count of a each man like for example the actual length of time between ejaculations, semen sample analysis, how the sample is kept when being transported to the lab. Pills for more semen liquid is trully fantastic completely herbal formula that without doubt can increase a lot the volume of semen ejaculation liquid by no less than 500%. The amazingly well-known natural pill contains a lot of ancient Chinese minerals, herbs and vitamins.
Russell And Bromley Flats http://www.ukrussellandbromley.com

 • ¼ÙéÊè§: Russell And Bromley Flats
 • 172.245.60.236 Mar 07, 2019 @06:23 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 4

Appreciation for the great blog post. I am glad I have taken the time to learn this.
karen millen sale http://www.karenemillen.com

 • ¼ÙéÊè§: karen millen sale
 • 107.174.226.201 Mar 07, 2019 @12:44 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 3

I am going to start a blog on the same theme soon, for this reason Im so serious about your article. Would you mind if I used a few of your thoughts for my weblog? Ill obviously point out you as the original source and set up a link pointing back to your site. Appreciate it!
monsoon dresses http://www.coast-estore.com

 • ¼ÙéÊè§: monsoon dresses
 • 172.245.60.236 Mar 07, 2019 @08:49 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 2

Fascinating piece, would you be willing to publish extra?
Hermes Bags http://www.lvbag.store

 • ¼ÙéÊè§: Hermes Bags
 • 204.44.77.179 Mar 06, 2019 @11:07 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 1

I had this article saved some time previously but my notebook crashed. I have since gotten a new one and it took me a while to come across this! I also really like the template though.
Cheap Handbags http://www.handbaglv.top

 • ¼ÙéÊè§: Cheap Handbags
 • 206.41.179.166 Mar 06, 2019 @10:28 PM
ฉบับที่
473
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข