เกร็ดกฎหมายน่ารู้
เอเชี่ยนอเมริกันแอดแวนซิ่งจัสทิส 800-914-9583
คำถามคำตอบข้อสอบการสมัครเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาข้อ 1-25 (ภาษาไทย)


คำถาม 1-25

คำตอบ 1-25

1. อะไรคือกฎหมายสูงสุดของแผ่นดิน? 

รัฐธรรมนูญ 

2. รัฐธรรมนูญมีหน้าที่อะไร?

จัดตั้งรัฐบาล, กำหนดการเป็นรัฐบาล, ปกป้องสิทธิของชาวอเมริกัน

3. แนวความคิดของการปกครองตนเองในรัฐธรรมนูญมีอยู่สามคำ คืออะไร?

เราคือประชาชน 

4. อะไรคือการแก้ไข้รัฐธรรมนูญ? 

การเปลี่ยนแปลง (ในรัฐธรรมนูญ), เพิ่มเติม (ในรัฐธรรมนูญ) 

5. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 10 ข้อแรก เรียกว่าอะไร?

พ.ร.บ. สิทธิและเสรีภาพของพลเมือง (The Bill of Rights)

6. อะไรคือหนึ่งในสิทธิหรือเสรีภาพจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ?

การพูด, ศาสนา, การชุมนุม, การพิมพ์, การร้องทุกข์ต่อรัฐบาล

7.  มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกี่ข้อ?

27

8. การประกาศเอกราชสามารถให้ทำอะไรได้? 

ประกาศการเป็นอิสรภาพของเรา (จากสหราชอาณาจักร), แถลงการเป็นอิสรภาพของเรา (จากสหราชอาณาจักร), กล่าวว่าสหรัฐอเมริกาเป็นอิสระ (จากสหราชอาณาจักร)

9. อะไรคือสิทธิสองข้อในการประกาศเอกราช?

ชีวิต, เสรีภาพ, มุ่งหาความสุข

10. อะไรคืออิสรภาพในทางศาสนา?

ท่านสามารถประกอบกิจทางศาสนาหรือไม่ประกอบกิจทางศาสนา

11. อะไรคือระบบเศรษฐศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา?

เศรษฐกิจการลงทุน, เศรษฐกิจทางการตลาด

12. อะไรคือหลักบังคับแห่งกฎหมาย?

ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย, ผู้นำจะต้องเคารพกฎหมาย, รัฐบาลจะต้องเคารพกฎหมาย, ไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมาย

13. กรุณาบอกให้ทราบถึงสาขาหนึ่งสาขา หรือส่วนหนึ่งของรัฐบาล?

รัฐสภา, ฝ่ายนิติบัญญัติ, ประธานาธิบดี, ฝ่ายบริหาร , ศาล,ฝ่ายตุลาการ

14. อะไรหยุดยั้งสาขาหนึ่งของรัฐบาลจากการมีอำนาจมากเกินไป?

ตรวจสอบและความสมดุล, การแยกอำนาจ

15. ใครเป็นผู้รับผิดชอบฝ่ายบริหาร?

ประธานาธิบดี 

16. ใครเป็นผู้ออกกฎหมายของรัฐบาลกลาง?

รัฐสภา, วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร, (สหรัฐ หรือ แห่งชาติ) สภานิติบัญญัติ

17. รัฐสภาของสหรัฐฯ ประกอบด้วยสองส่วนคืออะไร? 

วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร

18. ในรัฐสภามีสมาชิกวุฒิสภากี่คน?

 

100 

19. สมาชิกวุฒิสภาที่เราเลือกอยู่ในตำแหน่งนานเท่าใด?

6

20. ใครคือสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ รายหนึ่ง ของรัฐของท่าน?

ท่านสามารถเข้าไปดูรายชื่อวุฒิสภาทั้งหมดและรัฐที่พวกเขาเป็นตัวแทนได้ที่ www.senate.gov

(ในแคลิฟอร์เนีย: ไดแอน เฟนสไตน์ และ คามาล่า แฮร์ริส)

21. สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกการออกเสียงกี่ราย?

435 

22. เราเลือกผู้แทนสหรัฐฯอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลานานเท่าใด?

23. กรุณาบอกชื่อผู้แทนสหรัฐฯของท่าน?

สำหรับข้อมูลในการค้นหาผู้แทนสหรัฐฯของท่าน ท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.house.gov                                                                                                                                    

24. สมาชิกวุฒิสภาทำหน้าที่แทนใคร?

ประชาชนทกุคนในรัฐนั้น 

25 เหตุใดบางรัฐจึงมีตัวแทนมากกว่ารัฐอื่น ๆ ?

(เพราะว่า) ประชากรของรัฐนั้น, (เพราะว่า)มีจำนวนประชากรมากกว่า, (เพราะว่า) บางรัฐมีประชากรมาก

สำหรับผู้มีอายุเกิน 65 ปี และมีกรีนการด์เกิน 20 ปี มีข้อยกเวนให้ศึกษาข้อสอบเพียงแค่ 20 ข้อ ที่มีเครื่องหมาย * อยู้ด้านหน้า 

หากมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือในการกรอกใบสมัคร สามารถติดต่อเราได้ที่เอเชี่ยนอเมริกันแอดแวนซิ่งจัสทิส 800-914-9583
 
นำเสนอข่าวโดย : ทีมข่าว สยามทาวน์ยูเอส,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
06-03-2019 คำถามคำตอบข้อสอบการสมัครเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาข้อ 26-50 (ภาษาไทย) (45/14556) 
06-03-2019 คำถามคำตอบข้อสอบการสมัครเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาข้อ 1-25 (ภาษาไทย) (1/14198) 
20-02-2019 จะทำอย่างไรหากทราบว่าทนายที่เราเลือกใช้บริการไม่ปฎิบัติตามหรือเป็นทนายปลอม (23/2913) 
06-02-2019 ข้าพเจ้าจะทราบได้อย่างไรว่าที่ปรึกษาด้านอิมมิเกรชั่นทำตามกฎหมายหรือไม่? (0/3163) 
25-12-2018 ข้าพเจ้าสามารถป้องกันตัวเองจากการเป็นเหยื่อของพวกหลอกลวงทางอิมมิเกรชั่นได้อย่างไร? (0/3475) 

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
   • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 1

อยากจะรบกวนสอบถามเกี่ยวกับลอตเตอรี่วีซ่าไม่ทราบปัจจุบันยังมีอยู่ไหมครับแล้วมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขอข้อมูลเป็นความรู้ด้วยครับขอบคุณครับ

  • ¼ÙéÊè§: จิ๊กโก๋(CENSOR)ดอย
  • 1.47.205.245 Mar 07, 2019 @03:18 AM
ฉบับที่
597
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข