เกร็ดกฎหมายน่ารู้
เอเชี่ยนอเมริกันแอดแวนซิ่งจัสทิส 800-914-9583
ข้าพเจ้าจะทราบได้อย่างไรว่าที่ปรึกษาด้านอิมมิเกรชั่นทำตามกฎหมายหรือไม่?


คำถาม: ข้าพเจ้าจะทราบได้อย่างไรว่าที่ปรึกษาด้านอิมมิเกรชั่นทำตามกฎหมายหรือไม่?

คำตอบ: ที่ปรึกษาด้านอิมมิเกรชั่นคือบุคคลที่ได้รับการอนุญาตจากกฎหมายแคลิฟอร์เนียให้ช่วยลูกความแปลคำตอบสำหรับใบสมัครอิมมิเกรชั่นและกรอกแบบฟอร์มอิมมิเกรชั่น ตัวอย่างเช่น ที่ปรึกษาด้านอิมมิเกรชั่นสามารถช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มเพื่อที่จะได้รับใบเขียวหรือเปลี่ยนสัญชาติ และยื่นแบบฟอร์มกับรัฐบาล ที่ปรึกษาด้านอิมมิเกรชั่นไม่ใช่ทนาย ที่ปรึกษาด้านอิมมิเกรชั่นไม่ได้รับการอนุญาตให้เป็นตัวแทนคุณที่ศาลอิมมิเกรชั่น ที่ปรึกษาด้านอิมมิเกรชั่นไม่สามารถให้คำปรึกษาทางกฎหมายซึ่งรวมไปถึงการเลือกแบบฟอร์มที่คุณควรจะกรอกหรือตอบคำถามในแบบฟอร์ม ที่ปรึกษาด้านอิมมิเกรชั่นต้องทำตามกฎที่เคร่งครัดดังต่อไปนี้

  • ผ่านการตรวจประวัติ

  • ชำระค่าประกันให้กับทางรัฐที่มีค่าประกันครอบคลุม 100,000 เหรียญ คุณสามารถขอหลักฐานเกี่ยวกับประกัน รวมไปถึงหมายเลขประกันได้และคุณสามารถตรวจสอบทางออนไลน์ว่าได้มีการจ่ายค่าประกันหรือไม่ที่ https://specialfilings.sos.ca.gov/icbs.  

  • ให้สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับลูกความในภาษาอังกฤษและภาษาดั้งเดิมของลูกความซึ่งอธิบายถึงการบริการที่จะให้ ค่าใช้จ่ายของการบริการแต่ละส่วน และข้อความที่ว่าที่ปรึกษาด้านอิมมิเกรชั่นไม่ใช่ทนายและไม่สามารถให้บริการที่ทนายให้บริการได้ รวมถึงข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับที่ปรึกษาด้านอิมมิเกรชั่นไปที่รัฐบาลกลางและเจ้าหน้าที่รัฐ สัญญาต้องกล่าวอย่างชัดเจนในภาษาอังกฤษและภาษาดั้งเดิมของลูกความว่าลูกความมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากที่เซ็นต์สัญญา ถ้าคุณต้องการยกเลิกคุณต้องยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

  • ให้ใบเสร็จที่มีการลงนามและเซ็นต์กับลูกความในแต่ละครั้งที่ชำระเงิน

  • ให้รายการบัญชีของการบริการที่ให้และการชำระเงินในทุกๆ 2 เดือน โดยแปลเป็นภาษาดั้งเดิมของลูกความ

  • แสดงข้อมูลอย่างชัดเจนในสำนักงานทั้งภาษาอังกฤษและภาษาดั้งเดิมของลูกความถึงชื่อเต็ม ที่อยู่ และหลักฐานถึงการปฏิบัติตามเกี่ยวกับข้อบังคับด้านประกัน ให้ข้อมูลที่ว่าที่ปรึกษาด้านอิมมิเกรชั่นไม่ใข่ทนาย ให้รายการการบริการและค่าใช้จ่ายในแต่ละข้อ และชื่อของที่ปรึกษาด้านอิมมิเกรชั่นที่ทำงานที่สถานที่นั้น 

  • ให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรกับลูกความทุกคนเป็นภาษาดั้งเดิมซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของที่ปรึกษาด้านอิมมิเกรชั่น ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนของที่ปรึกษาด้านอิมมิเกรชั่นในกรณีที่มีการฟ้องร้อง ชื่อตามกฎหมายของพนักงานที่ให้คำปรึกษากับลูกความ และหลักฐานของการปฎิบัติตามด้านประกัน 
 
นำเสนอข่าวโดย : ทีมข่าว สยามทาวน์ยูเอส,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
06-03-2019 คำถามคำตอบข้อสอบการสมัครเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาข้อ 26-50 (ภาษาไทย) (45/13181) 
06-03-2019 คำถามคำตอบข้อสอบการสมัครเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาข้อ 1-25 (ภาษาไทย) (1/12847) 
20-02-2019 จะทำอย่างไรหากทราบว่าทนายที่เราเลือกใช้บริการไม่ปฎิบัติตามหรือเป็นทนายปลอม (23/2626) 
06-02-2019 ข้าพเจ้าจะทราบได้อย่างไรว่าที่ปรึกษาด้านอิมมิเกรชั่นทำตามกฎหมายหรือไม่? (0/2873) 
25-12-2018 ข้าพเจ้าสามารถป้องกันตัวเองจากการเป็นเหยื่อของพวกหลอกลวงทางอิมมิเกรชั่นได้อย่างไร? (0/3183) 

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
576
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข