เกร็ดกฎหมายน่ารู้
เอเชี่ยนอเมริกันแอดแวนซิ่งจัสทิส 800-914-9583
จะทำอย่างไรหากทราบว่าทนายที่เราเลือกใช้บริการไม่ปฎิบัติตามหรือเป็นทนายปลอม


คำถาม: ทางเลือกของข้าพเจ้ามีอะไรบ้างในกรณีที่บุคคลที่ข้าพเจ้าไปพบเรื่องการบริการด้านอิมมิเกรชั่นไม่ปฎิบัติตามกฎหรือในกรณีที่บอกข้าพเจ้าว่าเป็นทนายที่มีใบอนุญาตแต่ข้าพเจ้ามารู้ทีหลังว่าไม่ใช่?


คำตอบ:  ทางเลือกของคุณคือ:


 1. 1. ยื่นการร้องเรียนกับอัยการสูงสุดของรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณสามารถยื่นคำร้องทางออนไลน์ได้ที่ https://oag.ca.gov/contact/consumer-complaint-against-business-or-company.  แบบฟอร์มมีทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาเสปน ภาษาจีน และภาษาเวียดนาม นอกจากนี้คุณยังสามารถโทรไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการบริการด้านอิมมิเกรชั่นที่ (888) 587-0557

 2. 2. ยื่นการร้องเรียนกับกรมผู้บริโภคและธุรกิจของลอสแองเจลิสเคาน์ตี้ที่ https://iddweb.isd.lacounty.gov/dca_ecomplaint/. นอกจากนี้คุณยังสามารถโทรไปที่ (800) 593-8222

 3. 3. ยื่นการร้องเรียนกับองค์กรทนายแคลิฟอร์เนีย ทางองค์กรทนายมีหน่วยที่ดูแลเกี่ยวกับการตรวจสอบโดยเฉพาะในกรณีที่มีการให้การบริการด้านกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต พวกเขาอาจจะส่งการร้องเรียนไปที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไป คุณสามารถกรอกคำร้องเรียนกับทางองค์กรทนายทั้งทางออนไลน์และไปรษณีย์ ทางองค์กรทนายจะไม่ถามถึงสถานะอิมมิเกรชั่นหรือสถานะการเป็นพลเมืองของคุณ สัญชาติไม่มีส่วนในการยื่นคำร้องและไม่มีค่าใช้จ่ายในการยื่นคำร้อง แบบฟอร์มการร้องเรียนออนไลน์มีทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาเวียดนาม ภาษาเกาหลี ภาษาจีนกลาง และภาษารัสเซีย คุณสามารถดูแบบฟอร์มได้ที่ http://www.calbar.ca.gov/Public/Complaints-Claims/Unauthorized-Practice-of-Law-Complaint

 4. 4. ยื่นการร้องเรียนกับคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลางซึ่งปกป้องผู้บริโภคโดยรวบรวมข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทและแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ คณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลางไม่ได้แก้ไขการร้องเรียนของผู้บริโภค แต่การร้องเรียนช่วยตรวจจับรูปแบบการกระทำผิดและอาจสามารถนำไปสู่การสืบสวนและดำเนินคดีโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย คุณสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตน คุณสามารถกรอกแบบร้องเรียนทางออนไลน์ที่ https://www.ftccomplaintassistant.gov/Information (ภายใต้ Complaint Assistant box, ให้กด “Other” และกด “Click here for more options (Page 1 of 2)” จากนั้นกด “Immigration or Tax Services” > ให้ตอบคำถามเพื่อกรอกการร้องเรียนของคุณ)

 5. 5. ให้ดำเนินการฟ้องร้องที่ปรึกษาด้านอิมมิเกรชั่นซึงได้ทำผิดกฎหมาย คุณสามารถขอให้มีคำสั่งจากศาล (เช่น คำสั่งให้ที่ปรึกษาอิมมิเกรชั่นหยุดการปฎิบัติที่ผิดกฎหมาย) ด้านความเสียหาย (เงิน) หรือทั้งสองอย่าง ถ้าคุณชนะคดีคุณอาจจะได้เงินที่คุณเสียไปคืน อาจจะได้เงิมเพิ่ม รวมถึงเงินค่าทนายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ   

 • -  คุณสามารถยื่นการฟ้องร้องไปที่ Superior or Municipal Court ถ้าคุณเรียกร้องค่าเสียหายมากกว่า $5,000 คุณอาจจะต้องจ้างทนายเพื่อเป็นตัวแทนคุณและคดีอาจจะใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสิ้น
 • -  คุณสามารถยื่นการฟ้องร้องไปที่ small claims court ถ้าคุณเรียกร้องค่าเสียหาย $5,000 หรือน้อยกว่าจากบริษัทนั้น ถึงแม้ว่าคุณจะไม่สามารถจ้างทนายเพื่อเป็นตัวแทนคุณได้ คุณสามารถปรึกษาทนายก่อนที่คุณจะยื่นฟ้อง นอกจากนี้คู่กรณีจะไม่มีสิทธิ์จ้างทนาย นี่คือทางที่เร็วที่สุดในการจัดการกรณีของคุณ


ตัวอย่างข้อปฎิบติของกฎมีดังต่อไปนี้


 • - ให้สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับลูกความในภาษาอังกฤษและภาษาดั้งเดิมของลูกความซึ่งอธิบายถึงการบริการที่จะให้ ค่าใช้จ่ายของการบริการแต่ละส่วน และข้อความที่ว่าทีปรึกษาด้านอิมมิเกรชั่นไม่ใช่ทนายและไม่สามารถให้บริการที่ทนายให้บริการได้ รวมถึงข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับที่ปรึกษาด้านอิมมิเกรชั่นไปที่รัฐบาลกลางและเจ้าหน้าที่รัฐ สัญญาต้องกล่าวอย่างชัดเจนในภาษาอังกฤษและภาษาดั้งเดิมของลูกความว่าลูกความมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากที่เซ็นต์สัญญา ถ้าคุณต้องการยกเลิก คุณต้องยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

 • -   ให้ใบเสร็จที่มีการลงนามและเซ็นต์กับลูกความในแต่ละครั้งที่ชำระเงิน

 • -   ให้รายการบัญชีของการบริการที่ให้และการชำระเงินในทุกๆ 2 เดือน โดยแปลเป็นภาษาดั้งเดิมของลูกความ

 • -   แสดงข้อมูลอย่างชัดเจนในสำนักงานทั้งภาษาอังกฤษและภาษาดั้งเดิมของลูกความถึงชื่อเต็ม ที่อยู่ และหลักฐานถึงการปฏิบัติตามเกี่ยวกับข้อบังคับด้านประกัน ให้ข้อมูลที่ว่าที่ปรึกษาด้านอิมมิเกรชั่นไม่ใข่ทนาย ให้รายการการบริการและค่าใช้จ่ายในแต่ละข้อ และชื่อของที่ปรึกษาด้านอิมมิเกรชั่นที่ทำงานที่สถานที่นั้น 

 • -   ให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรกับลูกความทุกคนเป็นภาษาดั้งเดิมซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของที่ปรึกษาด้านอิมมิเกรชั่น ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนของที่ปรึกษาด้านอิมมิเกรชั่นในกรณีที่มีการฟ้องร้อง ชื่อตามกฎหมายของพนักงานที่ให้คำปรึกษากับลูกความ และหลักฐานของการปฎิบัติตามด้านประกัน
 
นำเสนอข่าวโดย : ทีมข่าว สยามทาวน์ยูเอส,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
06-03-2019 คำถามคำตอบข้อสอบการสมัครเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาข้อ 26-50 (ภาษาไทย) (45/14556) 
06-03-2019 คำถามคำตอบข้อสอบการสมัครเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาข้อ 1-25 (ภาษาไทย) (1/14197) 
20-02-2019 จะทำอย่างไรหากทราบว่าทนายที่เราเลือกใช้บริการไม่ปฎิบัติตามหรือเป็นทนายปลอม (23/2913) 
06-02-2019 ข้าพเจ้าจะทราบได้อย่างไรว่าที่ปรึกษาด้านอิมมิเกรชั่นทำตามกฎหมายหรือไม่? (0/3163) 
25-12-2018 ข้าพเจ้าสามารถป้องกันตัวเองจากการเป็นเหยื่อของพวกหลอกลวงทางอิมมิเกรชั่นได้อย่างไร? (0/3475) 

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
  • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 23

i have tried bookmarketing last month and it is a good way to earn money too”

 • ¼ÙéÊè§: houston junk car buyer
 • 23.94.182.157 Nov 05, 2019 @03:34 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 22

My bro bookmarked this web publication for me and I have been going through it for the past several hours. This is really going to help me and my classmates for our class project. By the way, I like the way you write.
Louis Vuitton Scarf http://www.fashione.xyz

 • ¼ÙéÊè§: Louis Vuitton Scarf
 • 204.44.77.179 Mar 06, 2019 @12:50 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 21

Thank you for the fascinating check out, its not a subject I usually give much attention too but this caught my attention.
para jumpers gobi http://www.parajumperspjsjacketsoutlets.com

 • ¼ÙéÊè§: para jumpers gobi
 • 23.95.81.55 Mar 06, 2019 @09:31 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 20

Christ CHRIST Is definitely the #1 Dude
pjs jackets http://www.westcombu.com

 • ¼ÙéÊè§: pjs jackets
 • 173.234.100.125 Mar 06, 2019 @03:05 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 19

You are not the average blog writer, man. You certainly have something powerful to add to the net. Such a great blog. Ill be back for more.
Coast outlet http://www.coast-estore.com

 • ¼ÙéÊè§: Coast outlet
 • 206.41.179.132 Mar 05, 2019 @08:42 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 18

Your weblog is excellent. Thank you greatly for delivering a lot of very helpful information and facts.
russell and bromley oxford street http://www.eccoshoesvoutletstores.com

 • ¼ÙéÊè§: russell and bromley oxford street
 • 172.245.60.246 Mar 05, 2019 @05:23 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 17

But wanna state that this is very beneficial , Thanks for taking your time to write this.
Giuseppe Zanotti Flats http://www.giuseppezanoitti.com

 • ¼ÙéÊè§: Giuseppe Zanotti Flats
 • 192.3.143.249 Mar 05, 2019 @07:48 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 14

Interesting approach towards this. Wondering what you think of its implication on society as a whole though? Sometimes people get a little upset with global expansion. Ill check back to see what you have to say.
Russell and Bromley Slippers http://www.russellandbromley.shop

 • ¼ÙéÊè§: Russell and Bromley Slippers
 • 107.174.228.149 Mar 04, 2019 @06:08 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 9

I dont know if I see where you are comming from, but do indeed elaborate a little more. Thanks
Chanle http://www.lvhandbag.store

 • ¼ÙéÊè§: Chanle
 • 23.94.32.214 Mar 03, 2019 @03:59 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 6

Ive been meaning to read this and just never acquired a chance. Its an issue that Im extremely interested in, I just started reading and Im glad I did. Youre a excellent blogger, 1 of the finest that Ive seen. This weblog undoubtedly has some information and facts on topic that I just wasnt aware of. Thanks for bringing this stuff to light.
russell and bromley wedge sandals http://www.farvfetch.com

 • ¼ÙéÊè§: russell and bromley wedge sandals
 • 173.234.100.86 Mar 02, 2019 @11:04 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 5

First of all, allow my family enjoy a persons command during this matter. Even though this is certainly brand new , nevertheless soon after registering your site, this intellect has exploded extensively. Allow all of us to take hold of ones rss to help keep in touch with at all probable messages Sincere understand but will pass it on to help admirers and my personalized are living members
Malone Souliers Outlet http://www.farvfetch.com

 • ¼ÙéÊè§: Malone Souliers Outlet
 • 206.41.179.30 Mar 02, 2019 @01:14 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 4

Im usually to blogging and i really respect your content. The article has really peaks my interest. Im going to bookmark your web site and maintain checking for brand new information.
Beach Bunny outlet http://www.beachbunnye.com

 • ¼ÙéÊè§: Beach Bunny outlet
 • 206.41.179.225 Mar 01, 2019 @03:35 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 3

Are all of these articles written you or did you appoint a ghost writer?
Designer fashion http://www.hervelegerestore.com

 • ¼ÙéÊè§: Designer fashion
 • 23.95.204.13 Mar 01, 2019 @05:57 AM
ฉบับที่
597
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข