ข่าวคนไทยในอเมริกา
แคลิฟอร์เนียให้ “โรบินฮูด” ทำ “ไอดี” ได้แล้ว

แอลเอ (สยามทาวน์ยูเอส) : ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียลงนามกฎหมาย เอบี 1766 ให้โรบินฮูดทำบัตรประชาชนของรัฐ เสริมจากที่เคยอนุญาตเพียงให้ทำใบขับขี่เท่านั้น


เกวิน นิวซัม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ลงนามรับรองร่างกฎหมาย เอบี 1766 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2022 ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าว รู้จักกันในชื่อ “แคลิฟอร์เนีย ไอดี ฟอร์ ออล” หรือบัตรประชาชนชาวแคลิฟอร์เนียสำหรับทุกคน

ข่าวบอกว่าวัตถุประสงค์หลักขอกฎหมายฉบับนี้ คือการช่วยเหลือประชาชนที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย หรืออยู่เกิดกำหนด สามารถมีหลักฐานแสดงตัวที่ได้รับการรับรองจากรัฐ สำหรับใช้รับรองตัวตนและที่อยู่ เพื่อทำธุรกรรมต่างๆ รวมถึงเปิดบัญชีธนาคาร ฯลฯ ได้

“แคลิฟอร์เนียกำลังขยายโอกาสให้กับทุกๆ คน ไม่ว่าจะมีสถานภาพการเข้าเมืองอย่างไร เราคือรัฐหลบภัย รัฐที่ชนกลุ่มน้อยเป็นประชากรส่วนใหญ่ รัฐที่ 27 เปอร์เซ็นต์ของพวกเราคือผู้อพยพ นั่นคือเหตุผลที่ผมภูมิใจที่ได้ลงนามในร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อสนับสนุนชุมชนผู้อพยพของเราต่อเนื่องไปอีก อันจะส่งผลให้รัฐของเราแข็งแกร่งขึ้นทุกๆ วัน” เกวิน นิวซัม กล่าว

ภายใต้กฎหมาย เอบี 1766 นี้ ผู้ที่ไม่มีหลักฐานแสดงตัว หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน สามารถยื่นขอใบขับขี่ และบัตรประชาชนของรัฐได้ แต่เป็นเอกสารแบบจำกัดสิทธิ์ (restricted driver’s license) คือสามารถใช้ขับรถและใช้แสดงตัวเพื่อทำธุรกรรมต่างๆ รวมถึงเปิดบัญชีธนาคาร และรับบริการรักษาพยาบาลต่างๆ ได้ แต่ไม่ใช่ใบอนุญาตทำงาน, ไม่สามารถใช้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง, ไม่สามารถใช้แสดงตัวขอรับสวัสดิการอื่นๆ จากที่เคยได้รับ และไม่ใช่ “เรียลไอดี” จึงไม่สามารถใช้แสดงตัวเพื่อขึ้นเครื่องบินภายในประเทศได้

โดย เอบี 1766 นี้ ถือว่าเป็นการปรับปรุงจากกฎหมาย เอบี 60 ที่ได้รับการลงนามรับรองตั้งแต่ปี 2013 ในสมัยของผู้ว่าการรัฐ เจอร์รี่ บราวน์ และมีผลให้โรบินฮูดในแคลิฟอร์เนียทำใบขับขี่ได้ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา แต่กฎหมาย เอบี 60 นั้น อนุญาตเฉพาะการทำใบขับขี่ จึงถือว่าเป็นการละเลยโรบินฮูดที่ไม่ขับรถ, ไม่มีรถ หรือไม่สามารถขับรถได้เพราะปัญหาสุขภาพกายหรือจิต

ทั้งนี้ ศูนย์นโยบายผู้อพยพของรัฐแคลิฟอร์เนีย (the California Immigrant Policy Center) ประเมินว่ารัฐแคลิฟอร์เนีย มีประชากรกลุ่มที่ไม่มีเอกสารแสดงตัวประมาณ 2.7 ล้านคน โดยเกือบทั้งหมด คือ 2.6 ล้านคนมีอายุเกิน 15 ปี และว่าประชากรกลุ่มนี้ประมาณหนึ่งล้านคน ได้ทำใบขับขี่จากกฎหมาย เอบี 60 ไปแล้ว ดังนั้นจึงเหลือประชากรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากกฎหมาย เอบี 1766 ไม่ต่ำกว่า 1.6 ล้านคน.

ทั้งนี้ กองทะเบียนยานยนต์ หรือ ดีเอ็มวี ของแคลิฟอร์เนีย คาดว่าจะเริ่มต้นออกบัตรประชาชนให้กับผู้ไม่มีเอกสารแสดงตัวตามกฎหมายฉบับนี้ได้ตั้งแต่ต้นปี 2024 เป็นต้นไป.
 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
568
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข