ข่าวคนไทยในอเมริกา
แจ้งผลงานศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ เพื่อธุรกิจไทยในต่างประเทศ

โดย : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเผยแพร่สถิติการดำเนินงานของศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในต่างประเทศ (Business Information Center หรือ BIC) มีเครือข่ายข้อมูลและการให้บริการที่ครอบคลุมในตลาดสำคัญต่าง ๆ ทั่วโลกภายใต้การบริหารงานของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก

ในปี 2560 ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ได้รวบรวมสถิติการดำเนินงานของศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ และเว็บไซต์ globthailand.com ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ  รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจในต่างประเทศแก่ภาคเอกชนไทย

จากการวิเคราะห์ข่าวและบทความ 20 อันดับแรก ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้อ่านเว็บไซต์ดังกล่าวในปี 2560  พบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ข่าวและบทความ ได้รับความนิยมสูงสุดมีด้วยกันอยู่ 4 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ 2) การเกษตร 3) เทคโนโลยีและนวัตกรรม 4) เรื่องที่เกี่ยวกับสวัสดิการของประชาชน

ข่าวและบทความที่ได้รับความนิยม 10 อันดับแรก ได้แก่

1 เวียดนามเพาะเลี้ยงกุ้งด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ผู้เข้าชม 8,235 คน

2 เปิดสูตร 11 ขั้นตอนก่อนเริ่มธุรกิจร้านอาหารไทยในอเมริกา จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ผู้เข้าชม 6,872 คน

3 สิบประเทศอาเซียนกับสินค้าส่งออกที่สำคัญ จากกระทรวงการต่างประเทศ ผู้เข้าชม 5,013 คน

4 เบื้องต้นกับ “สปป. ลาว” และ 7 ธุรกิจรับสิทธิพิเศษ จากสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ผู้เข้าชม 4,525 คน

5 ภาพรวมเศรษฐกิจเวียดนามปี 2559 จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ผู้เข้าชม 3,706 คน

6 “ส่งออกผักผลไม้” จากไทยไปเวียดนามสดใส จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ผู้เข้าชม 3,119 คน

7 ไทยกับศูนย์กลางการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบำรุงเครื่องบินภูมิภาค จากศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจฯ ผู้เข้าชม 3,108 คน

8 ส่องนโยบายเศรษฐกิจและสังคมญี่ปุ่น 2560 จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ผู้เข้าชม 2,808 คน

9 เปิดขั้นตอนสำคัญก่อนเริ่มต้น “ธุรกิจสปา-นวดแผนไทย” ในอเมริกา จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ผู้เข้าชม 2,796 คน

 10 การลงทุนในลาวกับข้อจำกัดที่ผู้ประกอบการไทยต้องรู้ จากสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ผู้เข้าชม 2,732 คน

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์ globthailand.com
 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
14-03-2018 แจ้งผลงานศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ เพื่อธุรกิจไทยในต่างประเทศ (0/143) 
14-03-2018 บทความหน้าสาม : เรื่องดีจากไทยแลนด์ (นานนานมีที) (0/1850) 
14-03-2018 รายงานหน้าหนึ่ง : “จีนา แฮสเปล” ว่าที่ ผอ.ซีไอเอ สายโหด (0/959) 
08-03-2018 บทความหน้าสาม : “ศิลปินชานกรุง” เตรียมระเบิดความสุข ชวนย้อนไปยุค “The Great Gatsby” (0/437) 
07-03-2018 รายงานหน้าหนึ่ง : สหรัฐฯ กับภาษีนำเข้าเหล็ก...ได้ไม่คุ้มเสีย (0/609) 

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
388
siamtownus newspaperHots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข