เรื่องเล่าจากฝั่งอีสต์
โดย : มงคล วัชรางค์กุล
งานคืนสู่เหย้า ใต้ร่มจามจุรี 80 ปี บัญชี จุฬาฯ


เย็นวันที่ 29 มกราคม 2562 ผมไปร่วมงาน “คืนสู่เหย้าและงานเชิดชูเกียรตินิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯดีเด่น" ตั้งชื่องานว่า "ใต้ร่มจามจุรี 80 ปีบัญชีจุฬาฯ TRANFORM TO NEW GEN" ณ ลานหน้าตึก 50 ปี บัตรใบละ 400 บาท ไปถึงก็ต้องตื่นตาตื่นใจสำหรับคนวัยผมที่ใช้การลงทะเบียนร่วมงานผ่าน Application แน่นอนว่าต้องให้น้องนิสิตปัจจุบันช่ายจัดการให้

บัตรมาพร้อมกับคูปองอาหารสี่ใบ มีอาหารเลิศรสอภินันทนาการจากนิสิตเก่าที่ทำงานในสถาบันต่างๆหรือจากนิสิตเก่ารุ่นต่างๆจัดมาเป็นซุ้มรายรอบถึง 37 ซุ้ม รวบรวมร้านอร่อยทั่วกรุงเทพฯมารวมกันไว้ในงาน
              
    บางรุ่นที่ไม่ได้ส่งอาหารมาร่วมงานก็จะส่งเงินมาช่วยจัดงานเช่นปีนี้ SHI 27 รุ่นผมช่วยจัดงาน 25,000 บาท
                 
  งานคืนสู่เหย้าบัญชีจุฬาฯทุกปีจะมีการคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่นเพื่อมอบรางวัลเกียรติยศให้ 5 คนทุกปี ปีนี้เพื่อนนิสิตเก่ารุ่นเดียวกับผม SHI 27 ชื่อ วัฒนะ ตั้งกิจเวทย์ เจ้าของบริษัท แวนด้า แพ็ค จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลทรงเกียรตินี้
                 
  ผมและเพื่อน SHI 27 เข้าเรียนที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เมื่อปี 2509 สมัยนั้น ศาสตราจารย์อาภรณ์ กฤษณมระเป็นคณบดี
                  
ตอนนี้นิสิตรุ่นล่าสุดที่เข้ามาเรียนเป็น SHI 79 แล้ว
 
 ปีนี้เป็นปีพิเศษที่เพื่อนร่วมรุ่น SHI 27 ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในนิสิตเก่าดีเด่น จึงมีเพื่อนร่วมรุ่นมาร่วมแสดงความยินดีถึง 30 คน

นั่งกัน 3 โต๊ะ ถือว่ามากันมากพอสมควรสำหรับเพี่อนที่แยกย้ายกันไปแล้ว 50 ปี
                 
ปากทางเข้างานเพื่อนวัฒนะ ตั้งกิจเวทย์ ที่ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นยืนรออยู่ที่นี่ ได้ถ่ายรูปหมู่กันหลายรอบด้วยความชื่นมื่น
                 
วงดนตรีไทยเดิม "เภตรา“ เริ่มบรรเลงขับกล่อมตอนห้าโมงเย็นด้วยเพลงไทยเดิมอ่อนหวานไพเราะเหมาะกับบรรยากาศเย็นย่ำ ได้ฟังเพลง "พรหมลิขิต“ ที่หวานซึ้งยิ่งนัก
                   
นิสิตเก่ารุ่นต่างๆที่มาร่วมงานเข้านั่งประจำโต๊ะของแต่ละรุ่น มีนิสิตปัจจุบันคอยให้บริการนำคูปองไปแลกอาหารตามซุ้มต่างๆ มาให้รุ่นพี่
                 
พิธีเปิดงานเริ่มด้วยการบรรเลงของวง "BANSHI "และวง “เภตรา” และขับร้องประสานเสียงจากนักร้องวง BANSHI พร้อมด้วยเชียร์ลีดเดอร์ของนิสิตบัญชีปัจจุบันในเพลง

 “มหาจุฬาลงกรณ์"

ตามด้วย B-O-O-M-C-H-U-L-A
                   
พิธีกรคู่แรกกล่าวแนะนำคณบดีบัญชีจุฬาฯ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯและกรรมการสมาคมฯบนเวที แล้วเรียนเชิญ รศ.ดร.พสุ เตชะรินทร์ SHI 47 คณบดีบัญชีจุฬาฯกล่าวต้อนรับ
                  
ดร.พสุกล่าวว่าปัจจุบันคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯได้รับการจัดอันดับจาก QS World National Ranging ว่าเป็นสถาบันอันดับ 1 ด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทย
                   
ปีนี้มีนิสิต 4,500 คน เป็นนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก 1,600 คน มีคณาจารย์ 114 คน บุคคลากรสนับสนุน 160 คน และบัณฑิตมีอัตราการเข้าทำงานสูงสุดไม่นับบัญฑิตทางการแพทย์ (ที่จะได้งานทุกคน)
                 
คุณสันติ วิลาศศักดานนท์ นายกสมาคมนิสิตเก่าบัญชี จุฬาฯกล่าวเปิดงาน
                 
จากนั้นเป็นการแนะนำนิสิตเก่าคณะพาณิชยศศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น จอมอร์นิเตอร์บนเวทีเป็นภาพผู้ได้รับรางวัลบอกเล่าผลงานของแต่ละคน พร้อมคำกล่าวของผู้ได้รับรางวัล
                 
นิสิตเก่าทั่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นเข้ารับรางวัลจากศาสตราจารย์เกียรติคุณเติมศักดิ์ กฤษณมระ
                  
พิธีกร เรียนเชิญคณบดี รศ.พสุ เตชะรินทร์ รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง รศ.สุธี เอกะหิตานนท์  รศ.วัฒนา ศิวะเกื้ออุปนายกสมาคมนิสิตเก่าบัญชี จุฬาฯ ศพิเศษ.มัลลิกา บุนนาค อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าบัญชี จุฬาฯ ชึ่งอาจารย์เหล่านี้เป็นกรรมการตัดสินให้รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น และอ.บางท่านเป็นกรรมการสรรหาอีกด้วย เรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านขึ้นบนเวที
                
และเรียนเชิญ ศ.กิตติคุณคุณหญิงสุชาดา กีระนันท์อดีตคณบดีบัญชี จุฬาฯขึ้นเวที
                  
ดนตรีทำเพลง “เพชรชมพูจุฬาฯ" เป็นเกียรติแก่นิสิตเก่าดีเด่นทั้ง 5 คน
                  
จากนั้นนายสันติ วิลาศศักดานนท์ นายกสมาคมนิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ มอบเงินจากการจัดงานเดินวิ่งการกุศล 80 Years SHI CU Run For Success ที่จัดเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา ทำให้ถนนรอบจุฬาฯวันนั้นเต็มไปด้วยสีฟ้า
                 
รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน 500,000 บาทมอบเพื่อการศึกษาของคณะบัญชี จุฬาฯ
               
วงดนตรี “เภตรา" บรรเลงพร้อมการฟ้อนรำ "ดวงดอกไม้“ เป็นเกียรติแก่นิสิตเก่าดีเด่น
                
แล้วรายการบนเวทีเข้าสู่หมวดการบันเทิง จากการนำเสนอของนิสิตเก่ารุ่นที่ลงท้ายด้วยเลข 2 ซึ่งปีนี้แกนนำในการแสดงคือ SHI 32ขนมาโชว์ทั้งนางนพมาศและดรัมเมเยอร์ของรุ่น
                   
เพื่อนหญิงของรุ่น 27เป็นผู้เชิญธงรุ่น SHI 27
                   
การแสดงทั้งหมดนี้ ภายใต้ชื่อ “จากลูกคิดสู่ดิจิตอล" โดยแบ่งเป็น 2 องค์
                   
องค์ที่ 1 ขบวนเชิญธง
               
 นักร้องของวง BANSHI ร้องเพลง "เดินจุฬาฯ "แล้วตัวแทนนิสิตเก่ารุ่นต่างๆถือธงสีฟ้าที่มีหมายเลขรุ่นเดินเข้าสู่เวที ดรัมเมเยอร์รุ่น SHI 32 เดินนำขบวน
               
องค์ที่ 2 ปี 2481 - ปัจจุบัน
               
ช่วงแรก "กำเหนิดเกิดก่อ "ปี 2482 - 2502
                
บนเวทีมีภาพบนจอมอร์นิเตอร์บอกเล่าเรื่องราวแต่ละยุคของคณะบัญชี จุฬาฯ เริ่มจากปี 2482 รัฐบาลออกพ.ร.บ.การบัญชีให้ร้านค้าทำบัญชีให้ถูกต้อง ดังนั้นจึงเริ่มมีการเรียนการสอนวิชาการบัญชีเกิดขึ้น ศ.อุปการคุณพระยาไชยยศสมบัติ เป็นประธานวางหลักสูตรการศึกษาและดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนก เริ่มก่อตั้งเป็นแผนกวิชาการบัญชีและพาณิชย์ในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
                  
ปี 2483 จึงตั้งเป็นแผนกอิสระการบัญชีและพาณิชย์
                  
ปี 2486 ตั้งเป็นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มีอาคารเรียนเป็นอาคารหลังคามุงจาก พวกบัญชีเรียกว่า กระท่อมสีฟ้า
                 
แต่ละภาพบนจอมอร์นิเตอร์ที่เล่าเรื่องราวนี้ จะมีบทเพลงและลีลาเต้นประกอบของนักแสดงที่ล้วนเป็นนิสิตเก่า เปลี่ยนไปแต่ละฉากเหมือนละครเวที
                 
 ปี 2492 มีอาคารเรียนหลังแรกที่เหล่านิสิตสมัยนั้นเรียกว่า "เภตราทิพย์ "ไม่ต้องเดินเรียนไปมาระหว่างตึกอักษรกับกระท่อมสีฟ้าอีกต่อไป
             
ภาพบนเวทีนักแสดงพูดถึงการเรียนวิชาลูกคิดและวิชาบัญชี


บนเวทีนักร้องหญิง BANSHI ร้องเพลง Moon River ได้ไพเราะมาก ประกอบลีลาของนักแสดง SHI 32  
             
ช่วงที่ 2 "สานต่อยิ่งใหญ่ "ปี  2502 - 2522
              
อาคารไชยยศสมบัติ 2 และ 3 สร้างเสร็จปี 2509 ทำให้อาคารเรียนของตณะบัญชีต่อกันเป็นรูปตัวยู
                     
การเรียนช่วงนี้เลิกใช้ลูกคิดแล้วเปลี่ยนเป็นเครื่องคิดเลขแบบมือโยก และมีเครื่องพิมพ์ดีดแบบยกแคร่ ตอนเรียนปีหนึ่งผมต้องสอบให้ผ่านวิชาพิมพ์ดีด
                    
ปี 2506 คณะบัญชีมีเครื่อง IBM 1602 Main Flame เครื่องแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อาคารบัณฑิต กันตบุตร ที่สมัยนั้นเป็นตึกของแผนกสถิติ ผมเคยเจาะการ์ดข้อมูลของเครื่องนี้
                      
ปี 2514 การศึกษาของคณะบัญชีเริ่มเป็นแบบหน่วยกิต ไม่ใช้ระบบสอบตกซ้ำชั้นเป็น Repeater อีกต่อไป
                 
 ช่วงที่ 3 "เทคโนโลยี่ร่วมสมัย "ปี 2522 - 2542
                 
 ระบบเทตโนโลยี่ถาโถเข้ามาอย่างรวดเร็ว บัญชี จุฬาฯ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอกและหลักสูตรนานาชาติ
                  
ช่วงนี้คีย์บอร์ดเริ่มเข้ามาแทนที่พันช์การ์ดและพรินต์เอาท์เทเบิล
                 
ช่วงที่ 4 "ก้าวไกลไปด้วยกัน "ปี 2542 - ปัจจุบัน
                 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯยังคงก้าวไกลในโลกกว้างอย่างไม่สิ้นสุด เช่นสถาบันผู้ตรวจสอบภายในแห่ง USA ให้การรับรองหลักสูตรการตรวจสอบภายในของบัญชีจุฬาฯเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย
                  
คณะบัญชี จุฬาฯได้รับการรับรองการเรียนการสอนนานาชาติภายใต้เกณฑ์ AACHB ของอเมริกา
                  
รวมทั้งเปิดการเรียนการสอนระยะสั้น ระยะยาวออนไลน์
                  
การแสดงทั้ง 2 องค์บนเวทีนี้บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์และความก้าวหน้าตลอดเวลา 80 ปีของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯได้ชัดเจน ยิ่งใหญ่ ประกาศเกียรติ ศักดิ์ศรีของชาวพาณิชย์บัญชี จุฬาฯให้เกริกไกร

ช่วงสุดท้ายเป็นการแสดงของนิสิตปัจจุบันจากบรรเลงของวง เภตรา ที่เป็นวงดนตรีไทยเดิม ร่วมบรรเลงสอดประสานกับวง BANSHI ที่เป็นวงดนตรีสากลได้อย่างวิเศษ ไม่มีที่ติ รวมทั้งการร้องของนักร้องหญิงชายและการเต้นของหางเครื่อง
                  
ทำได้สุดยอดยิ่งกว่าวงอาชีพ
                  
ทั้งนี้ภายใต้การทุ่มเทควบคุมการฝึกซ้อมของอาจารย์ "โต"วิชัย พรรณเชษฐ์ เพื่อนSHI 27
                
ดังนั้น ผมจึงอยู่ในงานให้กำลังใจจนเป็นคนสุดท้าย ร่วมถ่ายรูปกับนักร้อง นักดนตรี นักแสดงทุกคน ทุกครั้งที่มาร่วมงาน.

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
439
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข