มุมกฎหมายกับทนายโจอี้
โดย...ทนาย โจอี้ จิตต์มั่นการ www.jc4law.com 818-846-5639
อิมมิเกรชั่น : ผลกระทบที่น่ากลัวของวีซ่าที่อยู่เกินกำหนด


สวัสดีครับทุกคน บทความในสัปดาห์นี้ครอบคลุมเรื่องที่สำคัญมากของการตรวจคนเข้าเมืองที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายของการอยู่เกินกำหนดวีซ่า ผมขอแนะนำให้คุณอ่านต่อเพราะหัวข้อในสัปดาห์นี้อาจมี ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทั้งคุณหรือคนที่คุณรู้จัก  ผมได้ครอบคลุมถึงวีซ่าผู้อพยพครอบครัวที่ผ่านมาโดยเฉพาะสำหรับการยื่นคำร้องญาติคนต่างด้าว (แบบฟอร์ม I-130 ของ USCIS) เป็นตัวเตือนทุกพลเมืองสหรัฐหรือคนที่ได้วีซ่าอยู่ถาวรถูกต้องตามกฏหมายต้องยื่น I-130 ในการยื่นขอเป็นสปอนเซอร์ใบเขียวให้กับ Immediate Relatives 


ในบทความที่ผ่านมานั้นผมได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างการประมวลผลของกงสุลและการปรับสถานะเพื่อให้ได้อยู่อาศัยอย่างถาวรถูกต้องตามกฎหมาย และถึงแม้ว่าผมได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่าการรักษาสถานะชั่วคราวที่ถูกต้องตามกฎหมายมีความสำคัญแค่ไหน ก็ยังได้รับโทรศัพท์จากหลายคนซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการอยู่เกินกำหนดของวีซ่า  จากการพูดคุยกับคนเหล่านี้ผมได้ค้นพบว่าหลายครั้งมันไม่ใช่ความผิดของพวกเขา แต่เป็นความผิดของคนที่เขาว่าจ้างไม่ว่าจะเป็นทนายหรือทะแนะ หรือใครก็ตามที่ทำเคสของพวกเขา เนื่องจากพวกเขาไม่ได้แจ้งลูกความเกี่ยวกับผลกระทบของการอยู่เกินวีซ่า โดยเฉพาะในกรณีที่ลูกความไม่ได้เป็น immediate relative  ในขณะที่คุณจะอ่านบทความนี้คุณจะทราบถึงผลกระทบที่น่ากลัวในภายหลัง


อีเมลล์ - คำถามสัปดาห์นี้มาจากคุณสมศรี จาก นอร์ท ฮอลลิวูด แคลิฟอร์เนีย


คำถาม: 

เรียน  คุณโจเซฟ

ดิฉันถือสัญชาติอเมริกัน หลายปีที่ผ่านมาลูกชายถือวีซ่า (B-2) ท่องเที่ยว มาอเมริกา  หลังจากนั้น 4 เดือนดิฉันได้ว่าจ้างทนายความยื่นขอใบเขียว สัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันได้รับแจ้งจากอิมมิเกรชั่นว่าคำร้อง I-130 สำหรับลูกชายได้รับการอนุมัติแต่ดิฉันไม่สามารถดำเนินการด้วยการปรับสถานะในเวลานี้ในสหรัฐฯ หมายความว่าอย่างไรคะ ลูกชายของดิฉันต้องกลับไปเมืองไทยหรือเปล่าคะ ดิฉันขอขอบคุณที่ช่วยในเรื่องนี้ ขอบคุณคะ 


คำตอบ:

เรียน  คุณสมศรี

ใช่ครับ

น่าเสียดายที่ลูกชายของคุณจะต้องกลับประเทศไทยเพื่อดำเนินการต่อกระบวนการของการได้รับกรีนการ์ดผ่านการประมวลผลของกงสุล อย่างไรก็ตาม ยังไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายมาก  คุณบอกว่าลูกชายเดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวชั่วคราว  โดยทั่วไปจะมีความถูกต้อง 6 เดือน  ผมสมมุติว่าลูกชายของคุณได้อาศัยอยู่ที่อเมริกาเกินกำหนดของวีซ่า  โดยทั่วไปจะใช้เวลาหลายปีสำหรับการยื่นขอคำร้องเป็นพลเมืองของสหรัฐฯ เพื่อได้รับการอนุมัติ  ผมสมมุติว่าลูกชายของคุณอยู่ที่นี่มานานกว่า 1 ปี  ซึ่งจะหมายถึงว่าถ้าเขาจะออกจากสหรัฐฯ เขาจะถูกระงับจากการกลับมาอีก 10 ปี!!!


อย่างที่ผมเคยกล่าวไว้  มีหลายคนสอบถามผมในกรณีที่คล้ายๆกัน  เนื่องจากการไม่สามารถเป็นสปอนเซอร์ให้กับ Immediate Relatives ได้ อ่านต่อนะครับ

อยู่เกินวีซ่าของคุณ = ผิดกฎหมาย

เมื่อใดก็ตามที่พลเมืองจากประเทศอื่นเข้ามาในสหรัฐฯที่ี่ถือวีซ่าหรือผ่านโครงการยกเว้นวีซ่า จาก US Customs และ Border Protection Official จะตรวจสอบบุคคลนั้น และ หลังจากได้รับการอนุมัติจะได้รับใบ I-94, ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบออนไลนได้  I-94 นี้แสดงให้ทราบไม่เพียงแต่เมื่อคุณเข้ามาในสหรัฐ แต่เมื่อคุณต้องเดินทางออกด้วยเช่นกัน  ฉะนั้นจะมีข้อมูลถ้าคุณอยู่เกินกำหนด  นับจากวันที่เข้ามา จำนวนวันที่เกิน  นั่นคือเวลาที่คุณมีอยู่ในสหรัฐที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  เวลาที่คุณอยู่เกินวีซ่าของคุณอาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อการยื่นขอผลประโยชน์ทางอิมมิเกรชั่นใดๆในอนาคต


3 ปี / 10 ปี / บาร์ถาวร

ที่ผมกล่าวถึง  ถ้าคุณยังคงอยู่ในสหรัฐอเมริกาเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตใน I-94   คุณจะเริ่มต้นของการแสดงตนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณมีอยู่เกินการอนุมัติวีซ่า คุณอาจจะกลับมาได้ตามกฎหมาย มีดัังนี้


บาร์ 3 ปี:  ถ้าคุณได้รับการแสดงตนที่ผิดกฎหมายมากกว่า 180 วันต่อเนื่อง (6 เดือน) แต่น้อยกว่าหนึ่งปี  และออกจากประเทศก่อนที่จะมีขั้นตอนอย่างเป็นทางการอื่น ๆ คุณจะถูกกันออกไปจากการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 3 ปี


บาร์ 10 ปี:  ถ้าคุณได้รับการแสดงตนที่ผิดกฎหมายมากกว่า 365 วันต่อเนื่อง (1 ปี) และออกจากประเทศก่อนที่จะมีการเริ่มต้นของการเนรเทศหรือขั้นตอนอย่างเป็นทางการอื่น ๆ  คุณจะถูกกันออกไปจากการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 10 ปี


บาร์ถาวร: ถ้าคุณได้รับการแสดงตนที่ผิดกฎหมายมากกว่า 1 ปี (ในภาพรวม ไม่จำเป็นต้องต่อเนื่อง) หรือถูกสั่งให้ออกจากสหรัฐฯ และจากนั้นเข้ามาหรือพยายามเข้ามาโดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ  คุณจะถูกกีดกันออกไปอย่างถาวรจากสหรัฐฯ (อาจเป็นตลอดชีวิต  แต่หลังจาก 10 ปี คุณสามารถขออนุญาตเป็นพิเศษในการยื่นขอวีซ่าหรือกรีนการ์ดได้


ผลกระทบของการอยู่เกินวีซ่าของคุณ?


มีผลกระทบหลายอย่างเมื่อคุณอยู่เกินวีซ่าของคุณ บางส่วนของผลกระทบที่สำคัญมากที่สามารถเกิดขึ้นได้คือ:

  1. วีซ่าของคุณถูกยกเลิกอัตโนมัติ - ถ้าคุณอยู่เกิน  วีซ่าของคุณจะเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติ  ตัวอย่างเช่น  ถ้าคุณมีวีซ่า B-2 (ท่องเที่ยว) ที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และคุณไม่ได้ออกจากสหรัฐฯ ก่อนวันที่ระบุไว้ใน I-94 แล้วไม่เพียงวีซ่าเป็นโมฆะ  แต่มันจะไม่เป็นผลดีสำหรับการเดินทางในอนาคต
  2. ไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อเวลาหรือเปลี่ยนสถานะของวีซ่าของคุณในขณะที่อยู่ในสหรัฐฯ คนที่อยู่เกินสถานะชั่วคราวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนหรือต่อสถานะของพวกเขาในขณะที่อยู่ในสหรัฐฯ  ตัวอย่างเช่น  ถ้าคุณมาสหรัฐฯ ด้วยวีซ่า (B-2) และยังคงอยู่ในสหรัฐเกินกว่าที่กำหนดใน I-94  คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานะเป็นวีซ่านักเรียน (F-1) แม้จะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกาก็ตาม
  3. ไม่มีสิทธิ์ปรับสถานะเป็นใบเขียว* - ผู้ที่ยังอยู่เกินวีซ่าของพวกเขาไม่สมควรที่จะปรับสถานะเป็นใบเขียวได้ คนเหล่านี้จะต้องออกไปจากสหรัฐฯ และกลับเข้ามาผ่านกระบวนการของกงสุลอีกครั้งหนึ่ง


ยกเว้น * : มี 2 ข้อกรณี


  1. สำหรับ Immediate Relatives ของพลเมืองสหรัฐฯ และ (2) เคส “Grandfathered In” ภายใต้กฎหมายเก่ามาตรา 245(i) ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติภายใต้ INA 245 (i)  คุณสามารถปรับสถานะกับทาง USCIS มีค่าปรับ $1,000 เหรียญ 


ตอนนี้คุณได้อ่านบทความของผมและเข้าใจผลกระทบของการอยู่เกินวีซ่าของคุณ  ผมหวังว่าคุณจะระมัดระวังและส่งต่อข้อมูลนี้ให้เพื่อนของคุณ  มีคนไทยจำนวนมากถูกปฏิเสธเป็นผลจากการไม่ได้รับข้อมูลทางกฎหมาย  

ถ้าคุณมีคำถามใดๆที่ต้องการที่จะได้รับการตอบในบทความในอนาคตหรือถ้า อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ กฏหมายทั่วไป Immigration, Business, Property, และอื่นๆ โปรดติดต่อ ส่งอีเมลมาที่: JC4LAW@HOTMAIL.COM  โทรเข้าออฟฟิสได้ที่เบอร ์(818) 846-5639 หรือผู้ช่วยทนาย  ได้ที่เบอร์ (818) 505-4921 หรือท่านสามารถเข้าไปที่ website ของเราได้นะครับ มีทั้งภาษาไทย และ อังกฤษที่ : WWW.JC4LAW.COM และ FACEBOOK at: https://www.facebook.com/ThaiAttorney


Disclaimer: The information contained herein have been prepared for informational purposes only and are not to be considered legal advice unless otherwise specified. If you have a specific question regarding your personal case, please contact the Law Offices of Joseph Chitmongran for a full consultation. 
นำเสนอข่าวโดย : สุภกิจ ภัทรธีรานนท์,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
11-04-2019 อิมมิเกรชั่น : ผลกระทบที่น่ากลัวของวีซ่าที่อยู่เกินกำหนด (0/1912) 
28-03-2019 สิทธิ์ในการเป็นซิติเซ่นตั้งแต่กำเนิดจากแม่ที่อยู่อย่างผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา: The Anchor Baby (5/2724) 
13-03-2019 การแต่งงานเพศเดียวกันและผลประโยชน์ทางอิมมิเกรชั่นที่จะได้รับ (37/1363) 
28-02-2019 การใช้ใบขับขี่ระหว่างรัฐ (44/1174) 
12-02-2019 ใบเขียวแบบมีเงื่อนไขสองปี - การถอดถอนเงื่อนไขแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว (0/5025) 

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
446
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข