มุมกฎหมายกับทนายโจอี้
โดย...ทนาย โจอี้ จิตต์มั่นการ www.jc4law.com 818-846-5639
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองกับสังคม LGBT (เลสเบี้ยน, เกย์, คนรักร่วมสองเพศ , คนข้ามเพศ)


สวัสดีครับทุกคน บทความสัปดาห์นี้จะครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคนเข้าเมืองกับสิทธิ์ของ เลสเบี้ยน, เกย์, คนรักร่วมสองเพศและคนข้ามเพศ หรือที่เราเรียกคนกลุ่มนี้ว่าสังคม “LGBT” ที่ผ่านมาผมเขียนเกี่ยวกับสิทธิ์ของคู่สมรสเพศเดียวกันและผลลัพธ์ของการสมรส กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาให้สิทธิ์และผลประโยชน์แก่คู่สมรสเพศเดียวกันเช่นเดียวกันกับคู่สมรสต่างเพศ บทความนี้ไม่เพียงแค่กล่าวถึงสิทธิ์ทางอิมมิเกรชั่นของคู่สมรสเพศเดียวกันซึ่งคือ คู่สมรสเลสเบี้ยนและคู่สมรสเกย์ แต่ยังครอบคลุมถึงสิทธิ์ทางอิมมิเกรชั่นของผู้ที่แสดงตัวอย่าง คนรักร่วมสองเพศหรือคนข้ามเพศ


บทวิจารณ์ทางประวัติศาสตร์

ก่อนปี 2013 สังคม LGBT ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมากนัก ช่วงเวลานั้นนโยบายของอิมมิเกรชั่นดำเนินตามกฎหมายสมรสของรัฐบาลกลาง Defense of Marriage Act (“DOMA”) โดยเฉพาะหมวดที่ 3 ซึ่งให้ความหมายของ “การสมรส” อย่างถูกกฎหมายเป็นการสมรสระหว่างชายและหญิง ดังนั้นภายใต้กฎหมายนี้ คู่สมรสเพศเดียวกันอย่างถูกกฎหมายในรัฐหนึ่ง อาจได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากคู่สมรสต่างเพศเพราะคู่สมรสเพศเดียวกันไม่อยู่ภายใต้คำจำกัดความของคู่สมรสที่สามารถแต่งงานกันได้ตามกฎหมายรัฐบาลกลาง สิ่งต่างๆเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปี 2013 เมื่อ U.S. Supreme Court ในคดี United States v. Windsor  ตัดสินว่า กฎหมายหมวดที่ 3 ของ DOMA นั้นขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะมันฝ่าฝืน 5th Amendment หลักความชอบธรรมทางกฎหมายที่รับรองการคุ้มครองความเท่าเทียม ดังนั้น Windsor ทำให้รัฐบาลกลางยอมรับการสมรสระหว่างเพศเดียวกันจากทุกๆ รัฐ


สิทธิ์ทางอิมมิเกรชั่นของเลสเบี้ยน เกย์ คนรักร่วมสองเพศและคนข้ามเพศ

คู่สมรสเลสเบี้ยนและคู่สมรสเกย์ (เพศเดียวกัน) ถ้าคุณคือพลเมืองสหรัฐ หรือผู้อยู่ถาวรอย่างถูกหมายที่แต่งงานกับคนต่างชาติ คุณสามารถสปอนเซอร์คู่สมรสของคุณสำหรับวีซ่าครอบครัวได้  ภายหลังจากคำตัดสินในคดี Windsor ประธานาธิบดีโอบามากำกับหน่วยงานรัฐบาลกลางทำให้แน่ใจว่าได้มีการปฎิบัติตามคำตัดสินของ Supreme Court และให้สิทธิประโยชน์แก่คู่สมรสต่างเพศ ดังนั้น สิทธิ์ในการยื่นคำร้องสำหรับคู่สมรสของคุณและการยื่นขอวีซ่าของคู่สมรสของคุณ หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะจะถูกพิจารณาภายใต้กฏหมายอิมมิเกรชั่นและจะไม่ถูกปฏิเสธเนื่องจากการสมรสระหว่างเพศเดียวกันของคุณ


คู่สมรสคนรักร่วมสองเพศ (ทั้งสองเพศ) คนรักร่วมสองเพศคือผู้คนที่ดึงดูดทั้งสองเพศ ไม่ว่าเขาจะเป็นเพศอะไรก็ตาม คนรักร่วมสองเพศอาจจะมีความชอบพอหรือความรู้สึกรักใคร่ให้กับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเพราะ ความรู้สึกรักใคร่เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างบุคคลที่เขาตัดสินใจได้เอง และกฎหมายเพียงแค่ครอบคลุมการจำกัดความทางเพศ (เช่น คู่สมรสนั้นเป็นเพศเดียวหรือต่างเพศ) คนรักร่วมสองเพศสามารถ (1) แต่งงานและ (2) ยื่นขอสิทธิประโยชน์ของรัฐบาลภายหลังได้ ไม่มีกฎหมายใดคัดค้านคู่สมรสคนสองเพศจากการได้รับสิทธิประโยชน์ทางอิมมิเกรชั่น


คนข้ามเพศ คำจำกัดความจาก Wikipedia คนข้ามเพศคือผู้คนที่มีเอกลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศที่แตกต่างจากเพศที่แท้จริงของเขา คนข้ามเพศบางครั้งถูกเรียกว่า transexual  ถ้าเขาต้องการหรือมีความต้องการทางการแพทย์ที่จะแปลงเพศจากเพศหนึ่งไปเป็นอีกเพศหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงนี้อาจรวมทั้งการศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศและการเพิ่มฮอร์โมน คนข้ามเพศนี้คือคนที่เกิดมามีร่างกายเป็นเพศชายปกติ (เช่น มีองคชาติ) หรือ มีร่างกายเป็นเพศหญิง (เช่น มีหน้าอกและช่องคลอด) แต่เขาแสดงออกอย่างเพศตรงข้าม เช่นเดียวกันกับกลุ่มอื่นๆของสังคม LGBT คนข้ามเพศมีสิทธิ์ทางอิมมิเกรชั่นเช่นเดียวกันกับกลุ่มอื่นๆดังนั้นถ้าคุณหรือคู่สมรสของคุณหรือทั้งคู่เป็นคนข้ามเพศคุณอาจจะ (1) แต่งงานกันอย่างถูกกฎหมาย และ (2) ยื่นขอการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรผ่านทางการขอวีซ่าครอบครัวภายหลัง ข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับคนข้ามเพศคือข้อมูลภายหลังการทำศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ ถ้าคุณได้ทำการผ่าตัดแปลงเพศ คุณจำเป็นต้องมีเอกสารรับรองทางการแพทย์จากแพทย์ของคุณภายหลังเพื่อชี้แจงเพศและการเปลี่ยนแปลงเพศซึ่งมันสำคัญที่จะเปิดเผยเพศของคุณว่าคุณคือเพศชายหรือหญิงซึ่งจะประเมินจากทางกายภาพ


ชีวิตคนเราสั้นเกินกว่าที่จะไม่มีความสุข

ดังนั้นสรุปคร่าวๆของกฎหมายอิมมิเกรชั่นซึ่งใช้กับกลุ่มคนในสังคม LGBT ผมทราบครับว่าเรื่องนี้อาจจะยังไม่เป็นที่ยอมรับที่จะคุยกันได้อย่างเปิดเผยอย่างที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนรุ่นเก่าซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีฝังรากลึกมีผลไปยังมุมมองทางความคิด สิ่งที่ครั้งหนึ่งถูกต้องห้าม ความคิดที่ว่า ความรัก ไม่มีเพศ ไม่มีแบบแผนตายตัวกลายเป็นความคิดสมัยใหม่ เพราะเมื่อตระหนักเช่นนี้ ชีวิตนั้นมันสั้นเกินกว่าที่จะไม่มีความสุข การที่คุณได้รักใครสักคนมันทำให้คุณมีความสุข! เอกลักษณ์ทางเพศและรสนิยมทางเพศคือเรื่องส่วนบุคคล แม้ว่าคุณจะไม่สนับสนุนสังคม LGBT อย่างที่ผมทำอย่างน้อยก็เคารพสิทธิ์ของพวกเขาเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

หมายเหตุ: บทความนี้มีเนื้อหาครอบคลุมถึงเรื่องความหลากหลายทางเพศ กรุณาใช้วิจารณญาณในการอ่านและรับข้อมูลข่าวสาร 

ถ้าคุณมีคำถามใดๆที่ต้องการที่จะได้รับการตอบในบทความในอนาคตหรือถ้า อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ กฏหมายทั่วไป Immigration, Business, Property, และอื่นๆ โปรดติดต่อส่งอีเมลมาที่:JC4LAW@HOTMAIL.COM  โทรเข้าออฟฟิสได้ที่เบอร์ (818) 846-5639 หรือสายไทยที่ (818) 505-4921 หรือท่านสามารถเข้าไปที่ website ของเราได้นะครับ มีทั้งภาษาไทย และ อังกฤษที่ : WWW.JC4LAW.COM หรือติดต่อได้ที่ FACEBOOK at: https://www.facebook.com/ThaiAttorney


Disclaimer: The information contained herein have been prepared for informational purposes only and are not to be considered legal advice unless otherwise specified. If you have a specific question regarding your personal case, please contact the Law Offices of Joseph Chitmongran for a full consultation
 
นำเสนอข่าวโดย : สุภกิจ ภัทรธีรานนท์,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
05-12-2018 กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองกับสังคม LGBT (เลสเบี้ยน, เกย์, คนรักร่วมสองเพศ , คนข้ามเพศ) (0/888) 
23-11-2018 มาเริ่มทำธุรกิจกันเถอะ - ตอนที่ 3B : ประเภทของธุรกิจในแคลิฟอร์เนีย (0/951) 
07-11-2018 มาเริ่มทำธุรกิจของตนเอง - ตอนที่ 3A : ประเภทของธุรกิจในแคลิฟอร์เนีย (0/298) 
24-10-2018 มาเริ่มต้นทำธุรกิจของตนเองกันเถอะ ตอนที่ 2 - ทำเล สถานที่ และสัญญาเช่า (0/756) 
10-10-2018 มาเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองกันเถอะ ตอน 1 - การทำแผนธุรกิจ (0/1208) 

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
428
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข