มุมกฎหมายกับทนายโจอี้
โดย...ทนาย โจอี้ จิตต์มั่นการ www.jc4law.com 818-846-5639
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองกับสังคมคนข้ามเพศ (LGBT)


สวัสดีครับทุกคน บทความสัปดาห์นี้ ผมจะครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคนเข้าเมืองกับสิทธิ์ของ เลสเบี้ยน, เกย์, ผู้รักร่วมเพศ และ ผู้ข้ามเพศ หรือที่เราเรียกคนกลุ่มนี้ว่าสังคม “LGBT” 

ที่ผ่านมา ผมเขียนเกี่ยวกับสิทธิ์ของคู่สมรสเพศเดียวกันและผลลัพธ์ของการสมรส กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาให้สิทธิ์และผลประโยชน์แก่คู่สมรสเพศเดียวกันเช่นเดียวกันกับคู่สมรสต่างเพศ บทความนี้ไม่เพียงแค่กล่าวถึงสิทธิ์ทางอิมมิเกรชั่นของคู่สมรสเพศเดียวกันซึ่งคือ คู่สมรสเลสเบี้ยน และ คู่สมรสเกย์ แต่ยังครอบคลุมถึง สิทธิ์ทางอิมมิเกรชั่นของผู้ที่แสดงตัวอย่าง คนรักสองเพศ หรือคนข้ามเพศ หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่อาจจะอ่อนไหวและยอมรับไม่ได้กับเรื่องความหลากหลายทางเพศและความเป็นจริงที่ว่ายังมีการแสดงออกทางเพศและความสัมพันธ์อื่นๆ นอกเหนือจากความสัมพันธ์ต่างเพศ (ชาย-หญิง) กรุณาตระหนักว่าบทความนี้จะครอบคลุมถึงเรื่องเหล่านี้ ถ้ามันมีผลกระทบต่อคุณผมแนะนำไม่ให้อ่านต่อครับ

บทวิจารณ์ทางประวัติศาสตร์

ก่อนปี 2013 สังคม LGBT ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมากนัก ช่วงเวลานั้นนโยบายของอิมมิเกรชั่นดำเนินตาม กฎหมายสมรสของรัฐบาลกลาง Defense of Marriage Act (“DOMA”) โดยเฉพาะหมวดที่ 3 ซึ่งให้ความหมายของ “การสมรส” อย่างถูกกฎหมายเป็นการสมรสระหว่างชายและหญิง ดังนั้นภายใต้กฎหมายนี้ คู่สมรสเพศเดียวกันอย่างถูกกฎหมายในรัฐหนึ่ง อาจได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากคู่สมรสต่างเพศเพราะคู่สมรสเพศเดียวกันไม่อยู่ภายใต้คำจำกัดความของคู่สมรสที่สามารถแต่งงานกันได้ตามกฎหมายรัฐบาลกลาง สิ่งต่างๆเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปี 2013 เมื่อ U.S. Supreme Court ในคดี United States v. Windsor  ตัดสินว่า กฎหมายหมวดที่ 3 ของ DOMA นั้นขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะมันฝ่าฝืน 5th Amendment หลักความชอบธรรมทางกฎหมายที่รับรองการคุ้มครองความเท่าเทียม ดังนั้น Windsor ทำให้รัฐบาลกลางยอมรับการสมรสระหว่างเพศเดียวกันจากทุกๆ รัฐ


สิทธิ์ทางอิมมิเกรชั่นของเลสเบี้ยน เกย์ คนรักสองเพศ และคนข้ามเพศ

คู่สมรสเลสเบี้ยน และคู่สมรสเกย์ (เพศเดียวกัน) ถ้าคุณคือพลเมืองสหรัฐ หรือผู้อยู่ถาวรอย่างถูกหมายที่แต่งงานกับคนต่างชาติ คุณสามารถสปอนเซอร์คู่สมรสของคุณสำหรับวีซ่าครอบครัวได้  ภายหลังจากคำตัดสินใน คดี Windsor ประธานาธิบดีโอบามากำกับหน่วยงานรัฐบาลกลางทำให้แน่ใจว่าได้มีการปฎิบัติตามคำตัด สินของ Supreme Court และให้สิทธิประโยชน์แก่คู่สมรสต่างเพศ ดังนั้น สิทธิ์ในการยื่นคำร้องสำหรับคู่สมรสของคุณและการยื่นขอวีซ่าของคู่สมรสของคุณ หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะจะถูกพิจารณาภายใต้กฏหมายอิมมิเกรชั่นและจะไม่ถูกปฏิเสธ เนื่องจากการสมรสระหว่างเพศเดียวกันของคุณ

คู่สมรสคนรักสองเพศ (ทั้งสองเพศ) คนรักสองเพศคือผู้คนที่ดึงดูดทั้งสองเพศ ไม่ว่าเขาจะเป็นเพศอะไรก็ตาม คนรักสองเพศอาจจะมีความชอบพอหรือความรู้สึกรักใคร่ให้กับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเพราะ ความรู้สึกรักใคร่เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างบุคคลที่เขาตัดสินใจได้เอง และกฎหมายเพียงแค่ครอบคลุมการจำกัดความทางเพศ (เช่น คู่สมรสนั้นเป็นเพศเดียวหรือต่างเพศ) คนรักสองเพศสามารถ (1) แต่งงานและ (2) ยื่นขอสิทธิประโยชน์ของรัฐบาลภายหลังได้ ไม่มีกฎหมายใดคัดค้านคู่สมรสคนสองเพศจากการได้รับสิทธิประโยชน์ทางอิมมิเกรชั่น

คนข้ามเพศ คำจำกัดความจาก Wikipedia คนข้ามเพศคือผู้คนที่มีเอกลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศที่แตกต่างจากเพศที่ แท้จริงของเขา คนข้ามเพศบางครั้งถูกเรียกว่า transexual  ถ้าเขาต้องการหรือ มีความต้องการทางแพทย์ที่จะแปลงเพศจากเพศหนึ่งไปเป็นอีกเพศหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงนี้อาจรวมทั้งการศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศและฮอร์โมน เหล่าคนข้ามเพศนี้คือคนที่เกิดมามีร่างกายเป็นเพศชายปกติ (เช่น มีองคชาติ) หรือ มีร่างกายเป็นเพศหญิง (เช่น มีหน้าอกและช่องคลอด) แต่เขาแสดงออกอย่างเพศตรงข้าม

เช่นเดียวกันกับกลุ่มอื่นๆของสังคม LGBT คนข้ามเพศมีสิทธิ์ทางอิมมิเกรชั่นเช่นเดียวกันกับกลุ่มอื่นๆดังนั้นถ้าคุณหรือคู่สมรสของคุณ หรือทั้งคู่เป็นคนข้ามเพศคุณอาจจะ (1) แต่งงานกันอย่างถูกกฎหมาย และ (2) ยื่นขอการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรผ่านทางการขอวีซ่าครอบครัวภายหลัง ข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับคนข้ามเพศคือข้อมูลภายหลังการทำศัลยกรรมผ่าตัดแปลง เพศ ถ้าคุณได้ทำการผ่าตัดแปลงเพศ คุณจำเป็นต้องมีเอกสารรับรองทางการแพทย์จากแพทย์ของคุณภายหลังเพื่อชี้แจงเพศและการเปลี่ยนแปลงเพศซึ่งมันสำคัญที่จะเปิดเผยเพศของคุณว่าคุณคือเพศชายหรือหญิงซึ่งจะประเมินจากทางกายภาพ

ชีวิตคนเราสั้นเกินกว่าที่จะไม่มีความสุข

ดังนั้น นั่นคือการสรุปคร่าวๆของกฎหมายอิมมิเกรชั่นซึ่งใช้กับกลุ่มคนในสังคม LGBT ผมทราบครับว่าเรื่องนี้อาจจะยังไม่เป็นที่ยอมรับที่จะคุยกันได้อย่างเปิดเผยอย่างที่ควรจะ เป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนรุ่นเก่าซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีฝังรากลึกมีผลไปยังมุมมองทางความคิด สิ่งที่ครั้งหนึ่งถูกต้องห้าม ความคิดที่ว่า ความรัก ไม่มีเพศ ไม่มีแบบแผนตายตัวกลายเป็นความคิดสมัยใหม่ เพราะเมื่อตระหนักเช่นนี้ ชีวิตนั้นมันสั้นเกินกว่าที่จะไม่มีความสุข การที่คุณได้รักใครสักคนมันทำให้คุณมีความสุข! เอกลักษณ์ทางเพศและรสนิยมทางเพศคือเรื่องส่วนบุคคล แม้ว่าคุณจะไม่สนับสนุนสังคม LGBT อย่างที่ผมทำอย่างน้อยก็เคารพสิทธิ์ของพวกเขาเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ถ้าคุณมีคำถามใดๆที่ต้องการที่จะได้รับการตอบในบทความในอนาคตหรือถ้า อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ กฏหมายทั่วไป Immigration, Business, Property, และอื่นๆ โปรดติดต่อส่งอีเมลมาที่:JC4LAW@HOTMAIL.COM  โทรเข้าออฟฟิสได้ที่เบอร์ (818) 846-5639 หรือสายไทยที่ (818) 505-4921 หรือท่านสามารถเข้าไปที่ website ของเราได้นะครับ มีทั้งภาษาไทย และ อังกฤษที่ : WWW.JC4LAW.COM หรือติดต่อได้ที่ FACEBOOK at: https://www.facebook.com/ThaiAttorney

Disclaimer: The information contained herein have been prepared for informational purposes only and are not to be considered legal advice unless otherwise specified. If you have a specific question regarding your personal case, please contact the Law Offices of Joseph Chitmongran for a full consultation
 
นำเสนอข่าวโดย : สุภกิจ ภัทรธีรานนท์,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
15-08-2018 กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองกับสังคมคนข้ามเพศ (LGBT) (0/1139) 
26-07-2018 สิทธิ์ในการเป็นซิติเซ่นตั้งแต่กำเนิดจากแม่ที่อยู่อย่างผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา: The Anchor Baby (0/3151) 
16-07-2018 ขั้นตอนและข้อกำหนดในการเป็นอเมริกันซิติเซ่น (0/2746) 
20-06-2018 ประโยชน์ของการเป็นซิติเซ่นในสหรัฐฯเมื่อเทียบกับผู้ถือใบเขียว (0/7597) 
08-06-2018 การคำนวน Unlawful Presence ของบุคคลผู้อยู่ในสถานะ F-1 J-1 และ M-1 (1/2220) 

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
409
siamtownus newspaperHots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข