มุมกฎหมายกับทนายโจอี้
โดย...ทนาย โจอี้ จิตต์มั่นการ www.jc4law.com 818-846-5639
อิมมิเกรชั่น - วิธีการตรวจสอบเคสของคุณว่าอยู่ในช่วงใหนและเดินเรื่องไปถึงไหนแล้ว

หากว่าคุณมีเคสที่ค้างอยู่กับอิมิเกรชั่น United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) หรือคุณยื่นคำร้องขอวีซ่าของสหรัฐฯกับทาง U.S. Department of State หรือ National Visa Center (NVC) ไม่ว่าคุณจะมีทนายหรือไม่-- ไม่ว่าคุณจะทำเรื่องเองหรือให้เพื่อนๆญาติพี่น้องช่วย คุณสามารถมีวิธีสำหรับที่จะตรวจสอบสถานะของเคสของคุณได้ตลอดนะครับ  บทความในสัปดาห์นี้ผมจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถตรวจสอบสถานะเคสด้วยตัวของคุณเอง ถึงแม้ว่าผมจะเป็นทนายผมอาจจะเป็นคนแรกที่จะบอกคนไทยว่า: บางทีแล้วคุณไม่จำเป็นต้องจ้างทนายความสำหรับการหาข้อมูลนี้ และ คุณสามารถเช็คสถานภาพเคสของคุณด้วยตัวคุณเอง!

Status Check for Cases Pending with USCIS /การตรวจสอบเคสที่เดินเรื่องค้างอยู่กับ
USCIS
วิธีการที่จะตรวจสอบว่าเคสเราถึงใหนแล้วมีหลายวิถีแตกต่างกัน
เพื่อตรวจสอบเคสที่ดำเนินเรื่องอยู่กับอิมิเกรชั่น (USCIS) สมมติว่าคุณ (หรือทนายความของคุณ)
ยื่นทำเรื่องสมัครขอใบเขียวและคุณต้องการที่จะรู้ว่า ขั้นตอนถึงไหนแล้ว

วิธีหนึ่งทีเราสามารถทำได้คือการโทรหา อิมิเกรชั่นได้ที่ National Customer Service
Center (NCSC) โดยตรงที่ 1-800-375-5283 ฟังพร้อมท์ตามสายและเลือกตามความเหมาะสม
เตรียมตอบชื่อเต็มของคุณเบอร์เคสและข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ที่เขาอาจจะถามเมื่อเราโทรไป
(หมายเหตุ:
เบอร์นี้ยังสามารถนำมาใช้ในกรณีที่นานมากผิดปกตแล้วคุณยังไม่ได้รับใบเสร็จของคุณได้เช่นกัน
และ เพื่อสำหรับผู้ที่มีการได้ยินบกพร่อง ให้โทรTDD NCSC เป็น 1-800-767-1833 นะครับ

อีกวิธีหนึ่งที่จะตรวจสอบเคสของคุณซึ่งที่จริงผมคิดว่าเป็นวิธีที่เร็วที่สุดคือการเข้าไปดึงการคืบหน้าของ
เคส  และตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ออนไลน์ของ อิมิเกรชั่น (USCIS) ที่:
https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do   และตรงใต้ Enter Reciept Number
(ป้อนหมายเลขใบเสร็จรับเงิน) ใส่หมายเลขใบเสร็จของคุณที่ได้รับใน I-797C
ซึ่งเป็นใบแจ้งที่เราจะใด้ในเกือบทุกๆเคสในการดำเนินการทำเรื่องกับทางอิมิเกรชั่น 
Number คือหมายเลข ใบเสร็จที่จะอยู่ช่วงด้านบนของเอกสารนี้และ มันจะมี 13 ตัว ซึ่ง3
ตัวแรกเป็นตัวอักษร (ปกติจะเป็น MSC1234567890 หรือ WAC0987654321 ฯลฯ ) คลิกที่ Check
Status และ นั่นแหละครับ เคสของคุณก็จะปรากฏขึ้นมาบนจอ!! ง่ายมากนะครับลองไปทำกันดู

Processing Time Check for Cases Pending with USCIS /
ระยะเวลาดำเนินการและการตรวจสอบเคสที่ค้างอยู่กับ USCIS
ว่าเคสคุณช้ากว่าปกติหรือไม่
ตอนนี้เมื่อคุณตรวจสอบเคสของคุณแล้วและคุณรู้ว่าตอนนี้อิมิเกรชั่นทำอะไรอยู่ถึงขั้นไหนแล้ว...คนส่วน
มากจะมีคำถามว่า..แล้วอย่างไรต่อล่ะ?
คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเคสของคุณกำลังดำเนินไปตามเวลาที่ปกติเหมือนๆกับคนอื่นหรือว่าในกรณีของ
คุณเป็นอะไรทำไมใช้เวลานานกว่าปกติ? --- ถึงตอนนี้คุณสมควรที่จะตรวจสอบ Processing time
(ระยะเวลาการดำเนินการ) ของคุณนะครับ--- ระยะเวลาเคสของคุณ นั้นตรวจสอบได้ที่:
https://egov.uscis.gov/cris/processTimesDisplayInit.do


หรือถ้าคุณทำตามที่ผมกล่าวข้างต้นสำหรับเคสของคุณ--
ในกรณีนั้นให้เลื่อนจอลงมาข้างล่างที่หน้าเดียวกันตรงช่วง Related Tools (ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)
คลิ๊กตรง USCIS Processing Times Information 
(การประมวลข้อมูลระยะเวลาของเคส) เมื่อคุณเข้าไปอยในเว็บไซต์ของ USCIS
ให้เลื่อนลงไปด้านล่างและป้อนข้อมูลของศูนย์บริการที่เหมาะสมหรือสำนักงานสาขาการจัดการเคสข
องคุณ (Service Center or Field Office)---
หลังจากที่ใส่ข้อมูลเรียบร้อยก็คลิกที่ปุ่มที่เหมาะสมสำหรับกรณีของคุณ Processing Time
(เวลาการประมวลผล) เมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณจะได้ระยะเวลาการประมวลผลสำหรับเคสของคุณ
ว่าปกติแล้วเคสอย่างนี้เปรียบเทียบกับกรณีเคสอื่นๆเวลาเท่าๆกันหรือนานกว่าคนอื่นใหมคุณจะรู้ว่าเค
สของคุณอยู่ภายในระยะเวลาทำการที่ปกติหรือเคสเราอยู่นอกเวลาการประมวลผลและเราจะต้องติดต่
อเจ้าหน้าที่หรือตามเคสเพื่อที่จะขอให้ทางอิมิเกชั่นให้ความสนใจและทำอะไรเป็นพิเศษหรื่อไม่

USCIS Service Center Abbreviations and Receipt Numbers
California Service Center (CSC): Receipt Numbers that start with “WAC”
Vermont Service Center (VSC): Receipt Numbers that start with “EAC”
Nebraska Service Center (NSC): Receipt Numbers that start with “LIN”
Texas Service Center (TSC): Receipt Numbers that start with “SRC”


Immigrant Visas / วีซ่าผู้อพยพ
สำหรับผู้ที่ได้ยื่นขอวีซ่าเอาไว้คุณสามารถตรวจสอบเคสของการยื่นขอวีซ่าของคุณที่เว็บไซต์ของกระท
รวงการต่างประเทศสหรัฐฯที่: https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx
ภายใต้ "Visa Application Type (ประเภทวีซ่าที่สมัคร)"
ให้ใส่ตามที่ทำเรื่องไม่ว่ากรณีของคุณจะเป็นImmigrant Visa (long term, permanent-วีซ่า
ระยะยาวถาวร ) หรือจะ เป็น Nonimmigrant Visa (short term, temporary-วีซ่าชั่วคราว
/ระยะสั้นชั่วคราว) จากนั้น 
ป้อนหมายเลขเคสตามที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงินของคุณในกล่องข้างใต้นั้น
เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกปุ่มสีแดงที่มีเครื่องหมาย Submit (ส่ง) แค่นั้นแหละครับ
สถานะกรณีของคุณก็จะขึ้นมาให้คุณทบทวนดู
ดังนั้นขอสรุปนะครับ: คุณไม่จำเป็นต้องมีทนายความเพื่อค้นหาสถานะของเคสคุณ
มีหลายวิธีการที่คุณจะหาข้อมูลนั้นด้วยตัวของคุณเอง เก็บเงินใว้ไปทำอย่างอื่นกันดีกว่านะครับ
ถ้าคุณมีคำถามใดๆที่ต้องการที่จะได้รับการตอบในบทความในอนาคตหรือถ้า อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ กฏหมายทั่วไป Immigration, Business, Property, และอื่นๆ โปรดติดต่อ ส่งอีเมลมาที่:
JC4LAW@HOTMAIL.COM
โทรเข้าออฟฟิสได้ที่เบอร์ (818) 846-5639
TEXT: หรือ ผู้ที่อาศัยอยู่ใน USA โปรดส่งข้อความถึงผมที่ (818) 505-4921 ...
LINE: สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยคุณสามารถใช้ LINE ได้ครับ (LINE ID: JC_esq)
WEB: หรือท่านสามารถเข้าไปที่ website ของเราได้นะครับ มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษที่:
WWW.JC4LAW.COM
FACEBOOK at: https://www.facebook.com/ThaiAttorney
และใน YouTube ลองดู "Joseph Chitmongran" นะครับ อย่าลืมตามผมกด "Subscribe"
ด้วยนะครับ Thank You!


Disclaimer: The information contained herein have been prepared for
informational purposes only and are not to be considered legal advice unless
otherwise specified. If you have a specific question regarding your personal
case, please contact the Law Offices of Joseph Chitmongran for a full
consultation. 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
29-08-2023 อิมมิเกรชั่น: ผลกระทบที่น่ากลัวของวีซ่าที่อยู่เกินกำหนด (0/822) 
29-08-2023 อนุมัติกรีนการ์ดโดยไม่ต้องสัมภาษณ์ (0/238) 
21-09-2022 กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองกับ สังคมLGBT (เลสเบี้ยน, เกย์, คนรักสองเพศ , คนข้ามเพศ) (0/1780) 
22-07-2022 มาเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองกันเถอะ : ตอน 1 การทำแผนธุรกิจ (0/864) 
03-06-2022 อิมมิเกรชั่น - วิธีการตรวจสอบเคสของคุณว่าอยู่ในช่วงใหนและเดินเรื่องไปถึงไหนแล้ว (0/1279) 

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
595
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข