ข่าวเด่นเมืองไทย
ข่าวเด่นเมืองไทย
ขยายอายุพาสปอร์ตไทย จาก 5 เป็น 10 ปี


นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการกงสุล อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดจ้างผลิตและให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 เพื่อพัฒนาการให้บริการหนังสือเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเบื้องต้นกำหนดเพิ่มอายุการใช้งานหนังสือเดินทางสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว จากเดิม 5 ปี เป็นสูงสุด 10 ปี รวมทั้งยังเตรียมมาตรการลดระยะเวลาการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางจาก 20 นาที เหลือเพียง 12นาที พร้อมยกระดับการเก็บข้อมูลชีวมาตร (Biometrics) โดยให้มีการเก็บข้อมูลม่านตาเพิ่มเติม จากเดิมที่ใช้เพียงใบหน้าและลายนิ้วมือเท่านั้น

ขณะเดียวกันยังเพิ่มศูนย์ผลิตหนังสือเดินทางอีก 1 แห่ง จากเดิมที่สามารถผลิตได้ที่กรมการกงสุลเพียงแห่งเดียว เพื่อไม่ให้การบริการประชาชนหยุดชะงัก เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งเพิ่มช่องบริการจัดทำหนังสือเดินทางทั่วประเทศ เป็น 500 จากเดิม 300 ช่องบริการ โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวนทั่วไปผ่านระบบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) แล้ว เชื่อว่าการดำเนินการทั้งหมดและจะแล้วเสร็จ ก่อนปรับปรุงมาตรฐานหนังสือเดินทางใหม่ได้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2562

อธิบดีกรมการกงสุล กล่าวต่อว่า การดำเนินโครงการจัดจ้างผลิตและให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 จะเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดอย่างเด็ดขาด และการพัฒนานี้จะต้องเทียบเท่าเดิม หรือมีมาตรฐานที่ดีมากขึ้น โดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใด.

 
นำเสนอข่าวโดย : สุภกิจ ภัทรธีรานนท์,
แหล่งที่มาข่าวโดย : ไทยโพสต์

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
   • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 1

ยอดเยี่ยม

  • ¼ÙéÊè§: พรไพลิน เพียรกสิกิจ
  • 184.22.105.68 May 08, 2018 @07:11 AM
ฉบับที่
403
siamtownus newspaperHots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข