ข่าวเด่นเมืองไทย
ข่าวเด่นเมืองไทย
แจงระงับสิทธิจีเอสพี กระทบแค่1,800ล้าน


นายกีรติ รัชโน
กรมการค้าต่างประเทศ แจงสี่เบี้ย สหรัฐฯ ระงับสิทธิ GSP สินค้า 573 รายการ อ้างไทยไม่คุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานสากล มีผล 6 เดือนนับจากนี้ กระทบแค่ 1,800 ล้านบาท ชี้ไทยยังส่งออกได้แต่เสียภาษีปกติ 4.5% และยังใช้สิทธิจีเอสพีสินค้าเหลือ 2,900 รายการ งวดนี้สหรัฐคืนสิทธิ ให้ 7 สินค้า แนะผู้ส่งออกเตรียมปรับตัวรับมือภาษีนำเข้าที่เพิ่มขึ้น เตรียมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนัดถกตัวแทนสหรัฐ พ.ย.นี้ ในที่ประชุมอาเซียน

ประชาชาติธุรกิจ รายงานข่าวเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมว่า นายกีรติ รัชโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในปลายสัปดาห์นี้ หรืออย่างช้าต้นสัปดาห์หน้าจะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแนวทางเจรจาขอคืนสิทธิผลพิเศษทางภาษีศุลกากรสินค้าไทย 573 รายการ กับตัวแทนผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ซึ่งจะเดินทางมาร่วมประชุม East Asia Summit ในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ก่อนที่การตัดสิทธิจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 เมษายน 2563

“ไทยจะใช้ทุกเวทีในการเจรจากับสหรัฐ เราได้ประสานกับทางสำนักงานทูตพาณิชย์วอชิงตัน ดี.ซี. ว่าจะเดินทางไปพบ USTR และยังมีการเจรจาในรอบอาเซียน และภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐฯ (Trade and Investment Framework Agreement Joint Council : TIFA-JC)ที่สามารถจะเจรจาได้”

ทั้งนี้ การตัดสิทธิจีเอสพีครั้งนี้เป็นผลจากสมาพันธ์แรงงานและสภาอุตสาหกรรมแรงงานสหรัฐฯ (American Federation Labor & Congress of Industrial Organization: AFL-CIO) ยื่นคำร้องให้ตัดสิทธิ GSP ไทย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 และวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เนื่องจากเห็นว่าไทยมิได้คุ้มครองสิทธิแรงงานตามมาตรฐานระหว่างประเทศ

“ที่ผ่านมาไทยโดยกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องสหรัฐฯ และมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) แต่สหรัฐฯ แล้ว 5 ประเด็นจาก7 ประเด็น แต่สหรัฐมองว่าไทยยังไม่สามารถดำเนินการตามข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ส่งผลให้เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกแถลงการณ์ประธานาธิบดี (President Proclamation) ระงับสิทธิพิเศษดังกล่าว”

นายกีรติฯ กล่าวว่า ตามหลักการแล้วการให้สิทธิจเอสพีเป็นการให้ฝ่ายเดียว โดยประเทศพัฒนาแล้ว และสามารถพิจารณาทบทวนระงับสิทธิได้เป็นระบบปกติเช่นก่อนหน้านี้ ญี่ปุ่น อียู ก็ตัดสิทธิจีเอสพีไปก่อนแล้ว โดยในส่วนสหรัฐฯ จะมีหลักในการทบทวนพิจารณา GSP กับประเทศผู้ที่ได้รับสิทธิฯ อาทิ ระดับการพัฒนาประเทศ รายได้ประชาชาติต่อหัวไม่เกิน 12,055 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันไทยมีรายได้ 6,600 เหรียญสหรัฐ การเปิดตลาดสินค้าและบริการ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิแรงงาน การกำหนดนโยบายลงทุนที่ชัดเจน และการสนับสนุนสหรัฐฯ ในการต่อต้านการก่อการร้าย รวมถึงการกำหนดมูลค่าการนำเข้าไม่เกินกฎว่าด้วยความจำเป็นด้านการแข่งขัน (Competitive need limitations : CNLs) โดยถือว่าสินค้านั้นมีความสามารถแข่งขันสูงในตลาดสหรัฐฯ และไม่จำเป็นต้องได้รับสิทธิ GSP ซึ่งกำหนดไว้ 2 กรณี คือ 1) มูลค่านำเข้าสหรัฐฯเกินมูลค่าขั้นสูงที่สหรัฐฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยในปี 2561 กำหนดไว้ที่ 185 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (โดยให้เพิ่มขึ้นทุกปีๆ ละ 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และ 2) ส่วนแบ่งตลาดนำเข้าจากสหรัฐฯ เกินร้อยละ 50 แต่มูลค่านำเข้าสหรัฐฯ ของสินค้าดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำ (De Minimis Value) ที่สหรัฐฯ กำหนด ซึ่งในปี 2561 เท่ากับ 24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

นายกีรติฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาสิทธิพิเศษทางการค้า GSP มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งจากประเทศที่สหรัฐฯให้สิทธิ GSP ทั้งหมด 119 ประเทศ มีการใช้สิทธิประโยชน์สัดส่วน 70% ของการส่งออกรวม ล่าสุดในช่วง 8 เดือนแรกปีนี้ ไทยส่งออกใช้สิทธิจีเอสพี 3,234 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2,858 ล้านเหรียญสหรัฐ

“ผลจากการระงับสิทธิ GSP ทั้ง 573 รายการจากทั้งหมดที่ให้ไทย 3,500 รายการ ไม่ได้หมายความว่า ไทยจะไม่สามารถส่งออกสินค้าดังกล่าวไปสหรัฐฯหรือสูญเสียมูลค่าที่ได้รับสิทธิ GSP ประมาณ 40,000 ล้านบาท ไทยยังคงส่งออกไปได้ตามปกติเพียงต้องเสียภาษีในอัตราปกติ (MFN Rate) เฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.5 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณไม่เกิน 1,800 ล้านบาท และในครั้งนี้ไทยยังได้คืนสิทธิในสินค้า 7 รายการ และสิทธิพิเศษในสินค้าโครงการจีเอสพีที่เหลืออีก 2,927 รายการ ”

สำหรับสินค้าสำคัญที่ถูกระงับสิทธิ GSP ได้แก่ มอเตอร์ไซค์ แว่นสายตา เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า พลาสติกและของทำด้วยพลาสติก อาหารปรุงแต่ง เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ทองแดง ผลิตภัณฑ์เซรามิก เครื่องประดับ โดยกลุ่มสินค้าที่ถูกเก็บภาษีอัตราสูงสุดคือ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัวเซรามิก ร้อยละ 26 ไม่รวมสุขภัณฑ์ และอัตราต่ำสุดคือเคมีภัณฑ์ ร้อยละ 0.1 สำหรับสินค้าที่ได้คืนสิทธิ 7 รายการ ประกอบด้วย เลนส์แว่นตา เห็ดทรัฟเฟิล โกโก้ เครื่องปรับแรงดัน ปลาดาบ กล้วยไม้ และหนังสัตว์เลื้อยคลาน

อย่างไรก็ดี กรมการค้าต่างประเทศ ได้เชิญผู้ประกอบการหารือเพื่อรับทราบสถานการณ์และประเมินผลกระทบหากถูกเพิกถอนสิทธิ GSP อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 โดยแนะนำให้ผู้ประกอบการ หาตลาดใหม่ทดแทนตลาดเดิม (Market Diversification) โดยเฉพาะตลาดอื่นๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น รัสเซีย ยุโรปตะวันออก อเมริกาใต้ ตะวันออกลาง ฯลฯ และ การใช้ประโยชน์จากประเทศที่ไทยจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี FTA 13 กรอบความตกลง จาก อาเซียน จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี และเปรู ซึ่งผู้ประกอบการสามารถทั้งนำเข้าวัตถุดิบและสามารถส่งออกสินค้าโดยใช้สิทธิพิเศษฯทางภาษีได้จากข้อตกลง FTA รวมทั้ง ขยายการลงทุนไปยังประเทศที่ยังคงได้รับสิทธิ GSP สหรัฐฯ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีมากกว่าไทย นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในการแข่งขัน และปรับเปลี่ยนสร้างมูลค่าเพิ่มตัวสินค้า โดยยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มาปรับปรุงสินค้า ศึกษาและทำการวิจัย เพื่อพัฒนา สินค้า ให้มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอแทนการแข่งขันด้านราคาและเพื่อรองรับสถานการณ์ทางการค้าในตลาดโลกที่มีการแข่งขันเสรีได้.

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
21-02-2021 วงการบันเทิงสูญเสีย ไพโรจน์ ใจสิงห์ นักแสดงมากฝีมือ (0/14226) 
30-10-2019 แจงระงับสิทธิจีเอสพี กระทบแค่1,800ล้าน (25/5299) 
16-10-2019 ส่งออกข้าววืดเป้า9ล้านตัน ถูกเวียดนามตามบี้ทุกตลาด (0/2924) 
25-09-2019 รายงานหน้าหนึ่ง : ดอกเตอร์จากฟินแลนด์ ยัน รมช.ไทยลอกวิทยานิพนธ์ (2/3244) 
19-09-2019 รายงานหน้าหนึ่ง : ปลดล็อค”น้ำดอกไม้สีทอง”สู่อเมริกา (0/2099) 

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
  • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 25

I precisely had to appreciate you all over again. I am not sure what I would've implemented without the entire thoughts discussed by you regarding such topic. It had been an absolute fearsome situation for me personally, nevertheless coming across a professional avenue you handled the issue made me to jump for delight. Now i am happy for your advice as well as believe you comprehend what an amazing job you're putting in teaching some other people using your website. I know that you've never got to know any of us.

 • ¼ÙéÊè§: kyrie 5
 • 27.153.203.157 Feb 18, 2020 @03:01 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 24

I as well as my pals were studying the great tips and tricks from your site while immediately came up with a horrible feeling I never expressed respect to the site owner for those secrets. Those young men had been as a result excited to read all of them and have now surely been making the most of these things. Thank you for genuinely simply kind and also for settling on this sort of notable guides millions of individuals are really desirous to understand about. Our honest apologies for not saying thanks to you sooner.

 • ¼ÙéÊè§: nike air max 97
 • 27.153.203.157 Feb 14, 2020 @02:38 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 23

Thank you for all of your efforts on this website. My mum loves engaging in research and it's easy to understand why. A number of us know all concerning the lively form you give powerful steps via your website and inspire contribution from some others on that topic then our favorite princess is truly discovering a great deal. Take advantage of the remaining portion of the new year. You have been carrying out a great job.

 • ¼ÙéÊè§: supreme clothing
 • 27.153.202.117 Feb 09, 2020 @02:11 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 22

I have to convey my respect for your kind-heartedness in support of folks that have the need for assistance with in this question. Your real dedication to getting the message across ended up being certainly productive and has in every case made workers just like me to arrive at their goals. Your new warm and helpful key points signifies a whole lot a person like me and substantially more to my office workers. With thanks; from all of us.

 • ¼ÙéÊè§: goyard
 • 110.89.40.138 Feb 05, 2020 @05:03 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 21

My husband and i ended up being really thankful that Ervin could deal with his basic research from your ideas he came across from your very own site. It's not at all simplistic to simply choose to be releasing secrets that many the others could have been selling. We know we need the writer to give thanks to because of that. Most of the explanations you've made, the easy website menu, the friendships you help instill - it's everything extraordinary, and it's really assisting our son in addition to the family reason why the concept is awesome, which is really vital. Thanks for the whole thing!

 • ¼ÙéÊè§: yeezy shoes
 • 110.89.40.138 Feb 02, 2020 @01:50 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 20

I have to convey my gratitude for your kindness supporting men and women that actually need help with that idea. Your real commitment to getting the message throughout turned out to be remarkably helpful and have continuously permitted those like me to reach their targets. Your new informative tips and hints implies so much to me and even further to my office colleagues. With thanks; from everyone of us.

 • ¼ÙéÊè§: louboutin shoes
 • 120.33.194.155 Jan 29, 2020 @03:42 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 19

Thank you a lot for giving everyone an exceptionally breathtaking opportunity to discover important secrets from this site. It's usually so excellent plus full of a great time for me personally and my office colleagues to visit your web site at least 3 times per week to see the new stuff you have got. Of course, I'm just always fulfilled considering the terrific guidelines served by you. Some two areas in this posting are particularly the most impressive I have had.

 • ¼ÙéÊè§: kd 12 shoes
 • 120.33.194.155 Jan 26, 2020 @10:48 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 18

Thank you so much for providing individuals with an extraordinarily remarkable opportunity to discover important secrets from here. It can be so useful plus jam-packed with a lot of fun for me personally and my office mates to search the blog more than 3 times per week to learn the new guides you will have. And of course, we are at all times impressed considering the surprising creative concepts you serve. Some 3 ideas in this post are essentially the most efficient we have all had.

 • ¼ÙéÊè§: coach bags
 • 120.33.194.155 Jan 23, 2020 @08:42 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 17

I wanted to post you the very little note to be able to say thanks again regarding the splendid things you've provided in this case. It's certainly unbelievably generous of people like you to present publicly what exactly a few people might have offered as an e-book to end up making some money for their own end, principally now that you could have done it in the event you considered necessary. These secrets as well served like the fantastic way to be sure that someone else have the identical dream the same as my very own to realize very much more when it comes to this matter. I believe there are a lot more enjoyable situations up front for folks who see your blog post.

 • ¼ÙéÊè§: vans outlet
 • 27.153.203.118 Jan 21, 2020 @02:50 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 16

I have to express my thanks to you for bailing me out of this type of situation. Right after looking through the search engines and finding ways that were not powerful, I thought my life was over. Being alive without the strategies to the problems you've fixed all through the website is a crucial case, as well as the kind that would have badly affected my career if I had not discovered your web page. Your main skills and kindness in touching all the pieces was valuable. I am not sure what I would have done if I hadn't come across such a subject like this. I am able to at this moment look forward to my future. Thanks for your time so much for the professional and amazing help. I won't be reluctant to propose your site to anybody who needs direction on this area.

 • ¼ÙéÊè§: kd shoes
 • 27.153.203.118 Jan 18, 2020 @08:02 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 15

Thank you a lot for giving everyone an extraordinarily spectacular possiblity to discover important secrets from this web site. It is always so superb plus packed with amusement for me and my office colleagues to visit your website nearly three times a week to find out the new issues you have. And indeed, I'm just at all times motivated with your sensational hints served by you. Selected 2 facts on this page are in reality the best we have all ever had.

 • ¼ÙéÊè§: bape clothing
 • 120.33.194.134 Jan 15, 2020 @02:53 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 14

I precisely wanted to appreciate you once more. I do not know the things I might have followed without these creative ideas discussed by you concerning my industry. Entirely was an absolute hard issue in my circumstances, but understanding the specialized fashion you resolved the issue took me to weep with joy. I am happier for this guidance as well as have high hopes you find out what a great job your are putting in teaching people today via your web blog. Most probably you haven't met any of us.

 • ¼ÙéÊè§: off white shoes
 • 110.89.40.60 Jan 11, 2020 @04:31 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 13

Thanks for your entire efforts on this website. Kim delights in going through investigation and it's easy to see why. A number of us hear all relating to the dynamic tactic you create very important tactics via this website and even foster contribution from some others on the matter so our favorite princess has been becoming educated a lot. Enjoy the remaining portion of the year. You are always conducting a great job.

 • ¼ÙéÊè§: michael kors handbags
 • 27.153.183.167 Jan 04, 2020 @04:47 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 12

I not to mention my pals were actually reviewing the good secrets and techniques from your site and so all of the sudden developed an awful feeling I never thanked the web blog owner for them. All the guys had been certainly warmed to see them and have in effect undoubtedly been taking advantage of those things. Many thanks for genuinely quite accommodating as well as for considering variety of brilliant things millions of individuals are really eager to discover. My very own sincere apologies for not saying thanks to sooner.

 • ¼ÙéÊè§: michael kors factory outlet
 • 27.153.183.167 Jan 01, 2020 @07:32 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 11

I as well as my guys were found to be digesting the excellent ideas from the blog and at once I got an awful suspicion I had not expressed respect to the site owner for those secrets. Most of the men became for that reason joyful to read through all of them and now have really been taking advantage of these things. Appreciate your indeed being very considerate as well as for pick out variety of cool issues millions of individuals are really desirous to discover. Our own honest regret for not expressing appreciation to earlier.

 • ¼ÙéÊè§: jordan retro
 • 27.153.182.97 Dec 28, 2019 @03:57 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 10

I definitely wanted to make a small message so as to express gratitude to you for those superb hints you are writing at this website. My long internet look up has finally been rewarded with wonderful strategies to go over with my relatives. I 'd assume that most of us site visitors actually are quite lucky to be in a decent site with very many marvellous professionals with beneficial solutions. I feel rather fortunate to have encountered the website and look forward to tons of more amazing moments reading here. Thanks a lot once again for everything.

 • ¼ÙéÊè§: curry 6 shoes
 • 27.153.182.97 Dec 24, 2019 @12:55 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 9

My wife and i ended up being absolutely delighted when Peter could complete his analysis with the ideas he grabbed while using the web page. It's not at all simplistic just to happen to be freely giving concepts which often many others could have been making money from. We really do understand we have got the writer to be grateful to because of that. The most important explanations you have made, the easy blog menu, the relationships you can help to instill - it is everything extraordinary, and it's making our son in addition to our family imagine that the topic is pleasurable, and that is especially important. Thank you for the whole lot!

 • ¼ÙéÊè§: air max 90
 • 27.153.181.185 Dec 20, 2019 @02:34 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 8

I wanted to draft you that bit of observation to finally say thanks a lot over again regarding the pleasant secrets you have featured on this page. This is really open-handed of people like you to convey openly all that a lot of folks might have offered for sale for an electronic book to earn some money for themselves, even more so seeing that you could have tried it if you ever wanted. These creative ideas additionally acted like a great way to realize that the rest have the same fervor the same as my own to figure out a whole lot more on the subject of this matter. I'm sure there are lots of more enjoyable moments ahead for many who read your blog.

 • ¼ÙéÊè§: yeezy wave runner 700
 • 27.153.181.185 Dec 15, 2019 @08:48 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 7

Oh my goodness! a tremendous article dude. Thanks Nevertheless I'm experiencing issue with ur rss . Don抰 know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting similar rss problem? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

 • ¼ÙéÊè§: louboutin
 • 27.153.181.31 Dec 05, 2019 @02:24 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 6

There are definitely a whole lot of particulars like that to take into consideration. That may be a nice level to convey up. I supply the thoughts above as common inspiration but clearly there are questions like the one you deliver up where a very powerful thing will probably be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, but I'm positive that your job is clearly identified as a good game. Each boys and girls feel the influence of just a second抯 pleasure, for the remainder of their lives.

 • ¼ÙéÊè§: nike huarache
 • 117.26.241.88 Nov 30, 2019 @12:07 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 5

Once I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the identical comment. Is there any manner you can remove me from that service? Thanks!

 • ¼ÙéÊè§: curry 5
 • 27.153.202.192 Nov 27, 2019 @05:48 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 4

Nice post. I be taught one thing tougher on different blogs everyday. It should all the time be stimulating to learn content material from different writers and apply a bit of one thing from their store. I抎 choose to use some with the content on my blog whether you don抰 mind. Natually I抣l provide you with a link on your net blog. Thanks for sharing.

 • ¼ÙéÊè§: fitflops sale clearance
 • 27.153.202.192 Nov 24, 2019 @04:17 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 3

There may be noticeably a bundle to learn about this. I assume you made sure good factors in options also.

 • ¼ÙéÊè§: curry 6 shoes
 • 27.153.202.192 Nov 21, 2019 @12:38 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 2

After study a couple of of the blog posts in your web site now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website listing and can be checking again soon. Pls take a look at my web page as well and let me know what you think.

 • ¼ÙéÊè§: coach factory outlet
 • 117.26.240.101 Nov 18, 2019 @12:25 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 1

Hi there! I simply wish to give a huge thumbs up for the nice data you have got here on this post. I will probably be coming back to your weblog for more soon.

 • ¼ÙéÊè§: timberland outlet
 • 117.26.240.101 Nov 15, 2019 @02:17 AM
ฉบับที่
599
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข