มุมกฎหมายกับทนายโจอี้
โดย...ทนาย โจอี้ จิตต์มั่นการ www.jc4law.com 818-846-5639
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองกับ สังคมLGBT (เลสเบี้ยน, เกย์, คนรักสองเพศ , คนข้ามเพศ)


สวัสดีครับทุกคน บทความสัปดาห์นี้

ผมจะคลอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคนเข้าเมืองกับสิทธิ์ของ เลสเบี้ยน, เกย์, ผู้รักร่วมเพศ และ ผู้ข้ามเพศ หรือที่เราเรียกคนกลุ่มนี้ว่าสังคม “LGBT” 
ที่ผ่านมา ผมเขียนเกี่ยวกับสิทธิ์ของคู่สมรสเพศเดียวกันและผลลัพธ์ของการสมรส กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาให้สิทธิ์และผลประโยชน์แก่คู่สมรส เพศเดียวกันเช่นเดียวกันกับคู่สมรสต่างเพศ บทความนี้ไม่เพียงแค่กล่าวถึง สิทธิ์ทางอิมมิเกรชั่นของคู่สมรสเพศเดียวกันซึ่งคือ คู่สมรสเลสเบี้ยน และ คู่สมรสเกย์ แต่ยัง คลอบคลุมถึง สิทธิ์ทางอิมมิเกรชั่นของผู้ที่แสดงตัวอย่าง คนรักสองเพศ หรือคนข้ามเพศ

หมายเหตุ:
สำหรับผู้ที่อาจจะอ่อนไหวและยอมรับไม่ได้กับเรื่องความหลากหลายทางเพศและความเป็น จริงที่ว่ายังมีการแสดงออกทางเพศและความสัมพันธ์อื่นๆ
นอกเหนือจากความสัมพันธ์ต่างเพศ (ชาย-หญิง) กรุณาตระหนักว่าบทความนี้จะคลอบคลุมถึงเรื่องเหล่านี้ ถ้ามันมีผลกระทบต่อคุณผมแนะนำไม่ให้อ่านต่อครับ

บทวิจารณ์ทางประวัติศาสตร์
ก่อนปี 2013 สังคม LGBT ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมากนัก ช่วงเวลานั้นนโยบายของอิมมิเกรชั่นดำเนินตาม กฎหมายสมรสของรัฐบาลกลาง Defense
of Marriage Act (“DOMA”) โดยเฉพาะหมวดที่ 3 ซึ่งให้ความหมายของ “การสมรส” อย่างถูกกฎหมายเป็นการสมรสระหว่างชายและหญิง ดังนั้นภายใต้กฎหมายนี้ คู่สมรสเพศเดียวกันอย่างถูกกฎหมายในรัฐหนึ่ง อาจได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากคู่สมรสต่างเพศเพราะคู่สมรสเพศเดียวกันไม่อยู่ภายใต้คำ
จำกัดความของคู่สมรสที่สามารถแต่งงานกันได้ตามกฎหมายรัฐบาลกลาง สิ่งต่างๆเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปี 2013 เมื่อ U.S. Supreme Court ในคดี United States v. Windsor  ตัดสินว่า กฎหมายหมวดที่ 3 ของ DOMA นั้นขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะมันฝ่าฝืน 5th Amendment
หลักความชอบธรรมทางกฎหมายที่รับรองการคุ้มครองความเท่าเทียม ดังนั้น Windsor ทำให้รัฐบาลกลางยอมรับการสมรสระหว่างเพศเดียวกันจากทุกๆ รัฐ

สิทธิ์ทางอิมมิเกรชั่นของเลสเบี้ยน เกย์ คนรักสองเพศ และคนข้ามเพศ

คู่สมรสเลสเบี้ยน และคู่สมรสเกย์ (เพศเดียวกัน) ถ้าคุณคือพลเมืองสหรัฐ หรือผู้อยู่ถาวรอย่างถูกหมายที่แต่งงานกับคนต่างชาติ คุณสามารถสปอนเซอร์คู่สมรสของคุณสำหรับวีซ่าครอบครัวได้ ภายหลังจากคำตัดสินในคดี Windsor ประธานาธิบดีโอบามากำกับหน่วยงานรัฐบาลกลางทำให้แน่ใจว่าได้มีการปฎิบัติตามคำตัดสิน ของ Supreme Court และให้สิทธิประโยชน์แก่คู่สมรสต่างเพศ ดังนั้น สิทธิ์ในการยื่นคำร้องสำหรับคู่สมรสของคุณและการยื่นขอวีซ่าของคู่สมรสของคุณ
หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะจะถูกพิจารณาภายใต้กฏหมายอิมมิเกรชั่นและจะไม่ถูกปฏิเสธเนื่องจากการสมรสระหว่างเพศเดียวกันของคุณ คู่สมรสคนรักสองเพศ (ทั้งสองเพศ) คนรักสองเพศคือผู้คนที่ดึงดูดทั้งสองเพศ ไม่ว่าเขาจะเป็นเพศอะไรก็ตาม คนรักสองเพศอาจจะมีความชอบพอหรือความรู้สึกรักใคร่ให้กับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเพราะ ความรู้สึกรักใคร่เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างบุคคลที่เขาตัดสินใจได้เอง และกฎหมายเพียงแค่คลอบคลุมการจำกัดความทางเพศ (เช่น
คู่สมรสนั้นเป็นเพศเดียวหรือต่างเพศ) คนรักสองเพศสามารถ (1) แต่งงานและ (2) ยื่นขอสิทธิประโยชน์ของรัฐบาลภายหลังได้ ไม่มีกฎหมายใดคัดค้านคู่สมรสคนสองเพศจากการได้รับสิทธิประโยชน์ทางอิมมิเกรชั่น คนข้ามเพศ คำจำกัดความจาก Wikipedia คนข้ามเพศคือผู้คนที่มีเอกลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศที่แตกต่างจากเพศที่แท้จริงของเขา คนข้ามเพศบางครั้งถูกเรียกว่า transsexuals'  ถ้าเขาต้องการหรือ มีความต้องการทางแพทย์ที่จะแปลงเพศจากเพศหนึ่งไปเป็นอีกเพศหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงนี้อาจรวมทั้งการศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศและฮอร์โมน เหล่าคนข้ามเพศนี้คือคนที่เกิดมามีร่างกายเป็นเพศชายปกติ (เช่น มีองคชาติ) หรือ มีร่างกายเป็นเพศหญิง (เช่น มีหน้าอกและช่องคลอด) แต่เขาแสดงออกอย่างเพศตรงข้าม เช่นเดียวกันกับกลุ่มอื่นๆของสังคม LGBT คนข้ามเพศมีสิทธิ์ทางอิมมิเกรชั่นเช่นเดียวกันกับกลุ่มอื่นๆดังนั้นถ้าคุณหรือคู่สมรสของคุณหรือทั้งคู่เป็นคนข้ามเพศคุณอาจจะ (1) แต่งงานกันอย่างถูกกฎหมาย และ (2) ยื่นขอการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรผ่านทางการขอวีซ่าครอบครัวภายหลัง ข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับคนข้ามเพศคือข้อมูลภายหลังการทำศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ ถ้าคุณได้ทำการผ่าตัดแปลงเพศ คุณจำเป็นต้องมีเอกสารรับรองทางการแพทย์จากแพทย์ของคุณภายหลังเพื่อชี้แจงเพศและ
การเปลี่ยนแปลงเพศซึ่งมันสำคัญที่จะเปิดเผยเพศของคุณว่าคุณคือเพศชายหรือหญิงซึ่งจะ ประเมินจากทางกายภาพ ชีวิตคนเราสั้นเกินกว่าที่จะไม่มีความสุข
ดังนั้น นั่นคือการสรุปคร่าวๆของกฎหมายอิมมิเกรชั่นซึ่งใช้กับกลุ่มคนในสังคม LGBT ผมทราบครับว่าเรื่องนี้อาจจะยังไม่เป็นที่ยอมรับที่จะคุยกันได้อย่างเปิดเผยอย่างที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนรุ่นเก่าซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีฝังรากลึกมีผลไปยังมุมมองทางความคิด สิ่งที่ครั้งหนึ่งถูกต้องห้าม ความคิดที่ว่า ความรัก ไม่มีเพศ ไม่มีแบบแผนตายตัวกลายเป็นความคิดสมัยใหม่ เพราะเมื่อตระหนักเช่นนี้ ชีวิตนั้นมันสั้นเกินกว่าที่จะไม่มีความสุข การที่คุณได้รักใครสักคนมันทำให้คุณมีความสุข! เอกลักษณ์ทางเพศและรสนิยมทางเพศคือเรื่องส่วนบุคคล แม้ว่าคุณจะไม่สนับสนุนสังคม LGBT อย่างที่ผมทำอย่างน้อยก็เคารพสิทธิ์ของพวกเขาเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ถ้าคุณมีคำถามใดๆที่ต้องการที่จะได้รับการตอบในบทความในอนาคตหรือถ้า อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ กฏหมายทั่วไป Immigration, Business, Property, และอื่นๆ โปรดติดต่อ ส่งอีเมลมาที่: JC4LAW@HOTMAIL.COM โทรเข้าออฟฟิสได้ที่เบอร์ (818) 505-4921
TEXT: หรือ ผู้ที่อาศัยอยู่ใน USA โปรดส่งข้อความถึงผมที่ (818) 505-4921 LINE: สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยคุณสามารถใช้ LINE ได้ครับ
 (LINE ID:JC_esq) หรือท่านสามารถเข้าไปที่ website ของเราได้นะครับ มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษที่: WWW.JC4LAW.COM
FACEBOOK at: https://www.facebook.com/ThaiAttorney และใน YouTube ลองดู "Joseph Chitmongran" นะครับ อย่าลืมตามผมกด
Subscribe ด้วยนะครับ Thank You! 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
29-08-2023 อิมมิเกรชั่น: ผลกระทบที่น่ากลัวของวีซ่าที่อยู่เกินกำหนด (0/823) 
29-08-2023 อนุมัติกรีนการ์ดโดยไม่ต้องสัมภาษณ์ (0/238) 
21-09-2022 กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองกับ สังคมLGBT (เลสเบี้ยน, เกย์, คนรักสองเพศ , คนข้ามเพศ) (0/1781) 
22-07-2022 มาเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองกันเถอะ : ตอน 1 การทำแผนธุรกิจ (0/864) 
03-06-2022 อิมมิเกรชั่น - วิธีการตรวจสอบเคสของคุณว่าอยู่ในช่วงใหนและเดินเรื่องไปถึงไหนแล้ว (0/1279) 

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
595
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข