Hot News
นักศึกษายูซีแอลเอ หัดทำ “ขนมครก”

กิจกรรม “เวิร์คช็อปขนมไทย” ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ “ขนมไทย” ให้นักศึกษายูซีแอลเอ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2024

กิจกรรมนี้ มีการสาธิตและให้นักศึกษาทั้งไทยและนานาชาติได้ทดลองทำขนมไทยสามชนิด คือขนมครก, ขนมเม็ดขนุนและขนมต้ม โดยในส่วนของขนมครก ซึ่งเป็นขนมไทยที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษามากที่สุดนั้น สาธิตโดย รุจิลาภา พัฑฒนะ (ผิงผิง) ซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกขนมครกในลอส แอนเจลิส เมื่อกว่า 20 ปีที่ผ่านมา ส่วนขนมเม็ดขนุนและขนมต้ม สาธิตโดยทีมเชฟประจำบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ ประกอบด้วย ธาริณี ยิ่งใหญ่ (มุก), นุชฉรา ธรรมลังกา (ออย) และ ชุติมา หุนนารา (ปอ)

กิจกรรมเผยแพร่เสน่ห์ของขนมไทย ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่สองนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ทำงานประสานกับสมาคมไทยแห่งยูซีแอลเอ ทำการเชิญชวนนักศึกษา ทั้งไทยและต่างชาติเข้าร่วมมากกว่า 50 คน.


 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
599
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข