ข่าวคนไทยในอเมริกา
การประชุมสภาไทยทาวน์
โดย : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส


เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2018 กงสุลใหญ่ฯ ธานี แสงรัตน์ พร้อมด้วยนางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุล (ฝ่ายเศรษฐกิจ) และนายชัชวาล หรยางกูร กงสุล (ฝ่ายชุมชนฯ) ได้เข้าร่วมการประชุมสภาไทยทาวน์ ครั้งที่1 ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยและคณะกรรมการบริหารสภาไทยทาวน์ที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2018 และคณะกรรมการร่างธรรมนูญสภาไทยทาวน์บางส่วนเข้าร่วมด้วย

สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สภาไทยทาวน์จะปรับธรรมนูญให้เรียบร้อยและเร่งจดทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรกับทางการมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมไทยทาวน์

2. สภาไทยทาวน์จะศึกษาแนวคิดการเปิดตลาดนัดในวันเสาร์เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยขายของที่ระลึกแบบไทย ๆ ในไทยทาวน์

3. สภาไทยทาวน์จะทำเฟซบุค เว็บไซต์และจัดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาไทยทาวน์

4. สถานกงสุลใหญ่ฯ นำเสนอผลการหารือและดำเนินงานต่าง ๆ ของกลุ่มพัฒนาไทยทาวน์ที่ผ่านมาและเสนอขอรับการสนับสนุนด้านบุคลากรจากสภาไทยทาวน์ หอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยและสมาคมอื่นๆ ในการดำเนินโครงการจัดทำแอพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการขายให้ร้านอาหารในไทยทาวน์และพื้นที่ใกล้เคียงตามโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก

5. สภาไทยทาวน์จะเชิญที่ปรึกษาเข้าร่วมเพิ่มเติมและจะจัดการประชุมใหญ่สมาชิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะจัดการเลือกตั้งกรรมการในส่วนที่ขาดอยู่ในปลายเดือนกรกฎาคม 2018
…..

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
10-01-2019 บุคคลหน้าสาม : สัมภาษณ์ “มังกร ประทุมแก้ว” กงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส (1/816) 
09-01-2019 ลักล็อตโต้สิบล้านรูมเมท หนุ่มไทยในอเมริกาถูกจับ (0/9117) 
09-01-2019 หนึ่งปีมหาภัยโคลนถล่ม ยังไม่พบร่าง’น้องลิเดีย’ (0/675) 
09-01-2019 ความดัง’ไทยนิวเยียร์’ส่งผล เปิดเพจปลอมหลอกขายบัตร (0/524) 
03-01-2019 บทความหน้าสาม : สัปดาห์สุดท้ายของเจอร์รี่ บราวน์ และกฎหมายใหม่รัฐแคลิฟอร์เนียปี 2019 (0/1430) 

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
431
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข