ข่าวคนไทยในอเมริกา
บทความหน้าสาม : “อยู่อย่างไรเมื่อไม่มีพ่อ”

โดย : ภาณุพล รักแต่งาม

โอวาสจาก “พระเทพมงคลวิเทศ” 

          “ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย ขณะนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้เสด็จสวรรคตไปแล้ว ส่วนพระราชดำรัสของพระองค์นั้นที่ได้ทรงพูดกับประชาชนคนไทยถ้วนหน้า ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญหลายๆ อย่าง ท่านบอกว่าคนไทยเรานั้นจะมีความสุขได้ ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะไม่อยู่กับเราแล้ว แต่ดวงวิญญาณของพระองค์ยังสถิตย์อยู่ เหมือนกับแสงไฟที่ส่องสว่างให้กับชาวสยาม เดินไปสู่ทิศทางที่ถูกและเหมาะสม เพื่อส่วนรวมและเพื่อความมั่นคงของชาติ นี่เป็นพระราชดำรัสของพระองค์เองที่ได้ตรัสไว้

          ขณะนี้ พระองค์ท่านได้จากพวกเราไปแล้ว สิ่งสำคัญที่เราทุกคนนั้นต้องยึดถือเอาคำสอนหรือพระราชดำรัสของพระองค์นั้นมาประพฤติปฏิบัติ ทรงสอนว่าให้มีความอดทน มีความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง การใฝ่หาความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันตัวเองการไม่ท้อถอย นี่เป็นพระราชดำรัสของพระองค์ที่ได้ให้ประชาชนไว้ แม้ท่านจากเราไปแล้วก็ตาม แต่พระราชดำรัสของพระองค์นั้นยังก้องอยู่ในโสตของพวกเราทุกคน ที่ได้สดับตรับฟัง หรือได้ฟังคนอื่นพูดตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้ 

          พระองค์ท่านก็เปรียบเหมือนพ่อของพวกเราทุกคนในประเทศสยาม พระองค์รักประชาชนของพระองค์ พระองค์ปกครองประชาชนด้วยทศพิศราชธรรม เพราะงั้น คุณงามความดีของพระองค์นั้นจึงเป็นที่ประทับใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกผู้ทุกนาม ขณะนี้ เมื่อท่านไม่อยู่กับเราแล้วความอาลัยระลึกนึกถึงของมวลชนที่มีต่อพระองค์ท่านนั้น มีอยู่อย่างมากมายล้นหลาม แสดงถึงความอาลัยระลึกนึกถึงพระองค์เป็นอย่างดี และก็คิดว่าเราทุกคนชาวสยามนั้นก็คงจะไม่ลืมพระคุณ พระบารมีของพระองค์ที่ได้ตรัสไว้แก่มวลประชาชนคนไทย เพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็ต้องขออนุโมทนาแก่พี่น้องชาวไทยทุกคนทุกผู้ทุกนามที่ได้ทราบพระราชดำรัสของพระองค์แล้ว จงนำเอาพระราชดำรัสนั้นไปประพฤติปฏิบัติ ย่อจะทำให้เรานั้นมีแต่ความสุขความเจริญ มีแต่ความรักใคร่สามัคคีเป็นหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้เรานั้นมีชีวิตอย่างพอเพียง การใฝ่หาความารู้ การสร้างภูมิคุ้มกันการไม่ท้อถอย อย่างนี้เป็นต้น 

          เพราะฉะนั้นพวกเราก็ควรปิติยินดีว่า แม้ว่าท่านจะสวรรคตไปแล้วก็ตาม แต่พระบารมีของพระองค์ที่ได้แผ่ไว้ ได้ตรัสไว้ ก็ทำให้พวกเราทุกคนนั้น ปลื้มปิตินส่วนที่พระองคืที่ตัสกับพวกเราทุกคน และที่ทรงตรัสไว้นั้นไม่ได้ทรงตรัสด้วยคำพูดอย่างเดียว พระองค์ทำด้วย พระองค์สามารถที่จะทำได้ด้วยพระองค์เองแล้วนำมาสอนพวกเราพี่น้องประชาชนคนไทยให้ได้รับทราบ เพราะฉะนั้นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นี้จีงควรยกย่องเชิดชู เป็นเกียรติประวัติของชีวิตพวกเราทุกคนตราบเท่าชั่วกาลนานสืบต่อไป.

          โอวาทจาก ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า

“ขอเจริญพร ท่านผู้มีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่เก้าทุกท่าน 

เมื่อพระองค์ได้เสด็จสู่สวรรคาลัย พสกนิกรชาวไทยที่เปรียบเหมือนเป็นลูกของพระองค์ท่าน ได้หันหน้ามาปรึกษาหารือกันว่า จะอยู่อย่างไรเมื่อพ่อจากไป เพราะพระองค์ทรงเป็นพระธรรมราชา อาตมาภาพจึงพิจารณาเห็นว่า เราต้องรับมรดกธรรมจากพระองค์ท่าน และมรดกธรรมที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาเป็นเวลา 70 กว่าปี ที่จะนำสู่พสกนิกรทั้งหลายที่สำคัญที่สุด ก็คือ

1 ต้องเป็นผู้มีความอดทน 

2 เป็นผู้มีความเสียสละ 

3 ต้องรู้จักรักสามัคคี

4 ต้องไม่เห็นแก่ตัว 

5 ต้องรักผู้อื่น พระองค์ทรงตรัสเน้นย้ำว่า รักผู้อื่นคำเดียว แก้ปัญหาได้ทุกอย่าง 

          สุดท้ายนี้ ก็ขออำนวยอวยพรให้พสกนิกรผู้มีความจงรักภักดีในพระองค์ท่านทุกคน จงได้ทำ พูด คิด บนพื้นฐานแห่งความไม่เห็นแก่ตัว และรักผู้อื่น เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง สันติภาพ สันติสุข ตลอดไป เทอญ
 
นำเสนอข่าวโดย : สุภกิจ ภัทรธีรานนท์,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
18-10-2018 เจ้าชายวิลเลี่ยมเปิดบักกิงแฮม เลี้ยงเป็นเกียรติแก่’ฮีโร่ถ้ำหลวง’ (0/1605) 
17-10-2018 บทความหน้าสาม : ไปขว้างขวานกันไหม (0/396) 
17-10-2018 ความสามารถแข่งขันไทยขยับ แต่ยังอยู่อันดับสามของเอเชีย (0/375) 
17-10-2018 บุคคลหน้าสาม : มีมี่ เทา นางแบบข้ามเพศไทยบนเวทีแอลเอ แฟชัน วีค (0/124) 
15-10-2018 ทีมหมูป่าออกรายการดังในอเมริกา เปิดใจชีวิตในถ้ำ (มีคลิป) (0/11579) 

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
415
siamtownus newspaperHots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข