ตระเวนแอลเอ
ไดอารี่โควิด หนึ่งวันในชีวิตของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนแอลเอเคาน์ตี้


เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขของแอลเอเคาน์ตี้ได้ร่วมมือกับสภาสุขภาพชุมชน(Community Health Council) และ Team Friday เพื่อเปิดตัววีดีโอชุดใหม่ สำหรับ "ไดอารี่โควิด หนึ่งวันในชีวิตของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน " เกี่ยวกับความเชื่อมโยงที่สำคัญยิ่งระหว่างสาธารณสุขและชุมชน
ชุดวีดีโอนี้มีอยู่ทั้งหมด 9 ตอน จะเน้นบอกเล่าเรื่องราวส่วนบุคคลที่ประกอบกันขึ้นเป็นความมุ่งมั่นร่วมกันของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของทั่วทั้งแอลเอเคาน์ตี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้เข้าถึงผู้อยู่อาศัยเกือบ 6 ล้านคนตั้งแต่เริ่มต้นการระบาดของโควิด
ความคิดริเริ่มสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน(CHWOI) ได้เริ่มต้นขึ้นในเดือนตุลาคมปี 2022 เพื่อยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือชุมชนทั่วทั้งแอลเอเคาน์ตี้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากที่สุด ความคิดริเริ่มนี้ใช้แนวทางแบบเพียร์-ทู-เพียร์(Peer-to-Peer) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยร่วมมือกับกระบอกเสียงชุมชนที่เชื่อถือได้เพื่อขยายต่อข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับโควิด-19 และรับรองการเข้าถึงวัคซีนรวมถึงทรัพยากรที่เท่าเทียมกันทั่วทั้งแอลเอเคาน์ตี้
ที่จุดสูงสุดของโครงการนี้ CHWOI มีหน่วยงานที่รับช่วงต่อ 17 แห่ง โดยมี CHW มากกว่า 900 แห่งที่ทำงานในชุมชนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการระบาดของไวรัส ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี2020 CHW ต่างๆ ได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือมากกว่า 1,066,000 ครั้งและเข้าถึงผู้คนมากกว่า 5.9 ล้านคน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนเป็นผู้ส่งสารที่เชือถือได้ในชุมชนของตน บ่อยครั้งที่พวกเขาเป็นผู้อาศัยในละแวกเดียวกันกับที่พวกเขาทำงาน มีเชื้อชาติและพูดภาษาเดียวกัน และมีความกะตือรือร้นที่จะเข้าถึงเพื่อนบ้านเพื่อให้ข้อมูลและบอกเล่าถึงทรัพยากรที่มีให้บริการ โดย CHW มาจากองค์กรที่อิงกับชุมชนและกลุ่มเพื่อนฝูงที่รู้จัก ซึ่งรวมถึงผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุนชนพื้นเมืองและผู้สนับสนุนผิวสี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ลงพื้นที่ ผู้สนับสนุนคนงานที่จำเป็น ผู้สนับสนุนพ่อแม่ผู้ปกครอง แรงงานเพื่อแทรกแซงและป้องกันกลุ่มและฑูตสันติภาพ
เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขชุมชนจะติดต่อโดยตรงกับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อกระแสหลักได้ ด้วยการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่ต้องการทรัพยากรมากที่สุด ทำให้CHW ได้ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลกลับมายังสาธารณสุขเพื่อแจ้งการเข้าไปช่วยเหลือ การเข้าถึง และการแจ้งแหล่งทรัพยากรอีกด้วย
"สาธารณาสุขรู้สึกขอบคุณนักศึกษา และผู้ส่งเสริมด้านสุขภาพทุกคนเป็นอย่างยิ่งที่แบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาและทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับโควิดและวีคซีน" Barbara Ferrer ปริญญาเอก MPH MEd ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณาสุข กล่าว "โครงการริเริ่ม CHW Outreach Initiative นั้น เป็นความเชื่อมโยงที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างชุมชนสุขภาพดี เนื่องจากความสัมพันธ์นี้ช่วยให้เราให้ทุนแก่ผู้คนและองค์กรในชุมชนที่มีทรัพยากรำม่เพียงพอ เพื่อให้พวกเขาทำงานที่จำเป็นในละแวกใกล้เคียงได้และเราสามารถฟังสียงจากผู้คนในชุมชนโดยตรงจาก CHW เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่จำเป็น ทั้งนี้เนื่องจากมีความเสี่ยง ที่ชุมชนจะขาดแคลนทรัพยากร ดังนั้น ความร่วมมือนี้จึงทำ ใหผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นต่อการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ รวมถึงให้ข้อมูลแก่ผู้ที่ต้องการมากที่สุดด้วย”
การช่วยเหลือชุมชนเป็นภารกิจส่วนตัวของ Susana Moncado ซึ่งให้บริการย่านเมโทร LA และ LA ตะวันออกกับ Cliníca Romero และเช่นเดียวกับ CHW คนอื่น ๆ เธอใช้เวลาของเธอเพื่อให้ข้อมูลและจัดหาทรัพยากร ให้กับชุมชนของตนเอง เธอกล่าวว่า “เมื่อเราช่วยเหลือผูอื่น เรากำลังช่วยเหลือตัวเองไปดว้ ย” และส่วนที่ดีที่สุดของงานคือการได้ช่วยเหลือชุมชนของเธอ “เพราะทุก ๆ วัน แต่ละครอบครัวก็จะมี เรื่องราวที่แตกต่างกัน”
สำหรับคนอื่น ๆ เช่น Joseph Jackson ซึ่งให้บริการใน LA ตะวันตกและ LA ใต้กับโครงการเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขชุมชน (Community Health Worker) ของกระทรวงสาธารณสุข งานนี้หมายถึงโอกาสที่จะได้กลับไปยังที่ที่เขาเติบโต “ผมได้พบเจอผู้คนที่ผมโตมาด้วย และให้พวกเขาได้เห็นว่ายังมีความหวัง” ขณะที่งานของเขาไปในละแวกบ้าน ไปบ้านที่ละหลังและไปทีละย่าน Joseph ได้เน้นย้ำถึงโอกาสที่เขาจะต้องกำจัดความเชื่อที่ผิดๆ และความเข้าใจผิดมากมายเกี่ยวกับโควิด-19 เกี่ยวกับวัคซีน และมาตรการด้านความปลอดภัย ต่างๆ ดังที่เขาได้พูดว่า CHW คือ "...รองเท้าบู๊ตบนพื้น เราคือแนวหน้า เราพยายามทำ ใหสิ้่งต่าง ๆ ดีขึ้น”
ชุดวิดีโอ 9 ตอนนำเสนอเรื่องราวของ CHW ดังต่อไปนี้
> Antonia Gomez ใหบ้ ริการ LA ตะวันออกที่ศูนย์สุขภาพสตรี LA ตะวันออก
> Bria McClain ใหบ้ ริการ LA ใต้กับหน่วยงานความน่าเชื่อถือ การวิจัย การเข้าถึง และการป้องกัน
(TRAP) และด้านยา (Trust, Research, Access, and Prevention (TRAP) Medicine)
>Joseph Jackson ให้บริการ LA ตะวันตกและใต้กับสำนักงานสาธารณสุขแอลเอเคาน์ตี้
>Kevin Bangi ใหบ้ ริการ LA ใตกั้บหน่วยงานความน่าเชื่อถือ การวิจัย การเข้าถึง และการป้องกัน (TRAP) และด้านยา (Trust, >Research, Access, and Prevention (TRAP) Medicine)
>Natalie Lozada ให้บริการ Boyle Heights กับ Clínica Romero
>Nelson Nailat ให้บริการในเมืองอิงเกิลวูด การ์เดนา เวสต์มอนต์ ลองบีช และเซาท์เบย์ กับโปรแกรมยาเสพติดสำหรับเอเชีย-อเมริกัน
>Susana Moncado ให้บริการเมโทร LA และ LA ตะวันออกกับ Clínica Romero วิดีโอเป็นภาษาสเปน
>Tanant Matakaveepat ให้บริการ ไทยทาวน์ ฮอลลีวูด และนอร์ธ ฮอลลีวูด ร่วมกับ Thai CDC วิดีโอ
หนึ่งเป็นภาษาอังกฤษ อีกวิดีโอหนึ่งเป็นภาษาไทย
คลิกที่นี้เพื่อชมวีดีโอทั้งหมด https://www.youtube.com/playlist... คลิกที่นี่เพื่อชมวีดีโอ Tanant Matakaveepat ให้บริการ ไทยทาวน์ ฮอลลีวูด และนอร์ธ ฮอลลีวูด https://youtu.be/iA8BBwtf_JY

สำนักงานสาธารณสุขแอลเอเคาน์ตี้ ได้จ้างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน (CHW) ก่อนการระบาดของโควิด-19 ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมของชุมชนนี้ ทำให้สำนักงานสาธารณสุขสามารถปรับขนาดโครงการ CHW เป็นการตอบสนองหลักต่อผลกระทบร้า ยแรงจากการระบาดใหญ่ต่อชุมชนคนทุกสีผิว ความร่วมมือกันของ CHW ทั่วทั้งแอลเอเคาน์ตี้ได้แสดงให้เห็นแล้วถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่เข้าถึงผู้คนกว่า 5.9 ล้านคนในชุมชนทั่วแอลเอเคาน์ตี้
เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีงบประมาณของผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียสำหรับปี 2022-2023 จำ นวนรวม 350 ล้าน ดอลลาร์เพื่อรับสมัคร ฝึกอบรม และรับรองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนใหม่จำนวน 25,000 คนภายในปี 2025 โดยจะทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการด้านสุขภาพและสังคมเขาด้วยกัน CHW จะเป็นดั่งสะพานเชื่อมที่เท่าเทียมระหว่างสาธารณสุขกับชุมชนที่ขาดแคลนทรัพยากรมากที่สุด
 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
15-12-2022 ปิดตำนาน 74 ปี “กริฟฟิธปาร์ค โพนี่ไรด์” (0/1682) 
25-11-2022 แอลเอติดโผ “เมืองพัสดุถูกขโมย” มากที่สุด (0/506) 
19-11-2022 เตือนสิงโตภูเขากริฟฟิธปาร์ค กัดชิวาว่าขณะถูกจูงเดิน (0/374) 
04-11-2022 โจรแอลเอโหดจัด ขับรถชนเหยื่อก่อนปลดทรัพย์ (0/470) 
02-11-2022 ไดอารี่โควิด หนึ่งวันในชีวิตของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนแอลเอเคาน์ตี้ (0/300) 

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
576
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข