ประมวลภาพ
GALLERY

ทอดกฐินสามัคคีวัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ ปี 2013

งานทอดกฐินสามัคคีวัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ กงสุลมังกร ประทุมแก้ว เป็นประธานถวายผ้ากฐิน คุณทิม-ดวงเดือน อมรวุฒ ประธานผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2013