ประมวลภาพ
GALLERY

เรียกร้องความถูกต้องของคนไทยในอเมริกา 2013

การชุมนุมของคนไทย ในนครลอสแอนเจลิส ประมาณ 200 คน ณ หน้าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส เพื่อแสดงเจตนารมย์ก็ไม่เห็นด้วย กับ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม และการตัดสินของศาลโลกในกรณีเขาพระวิหาร เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2013