ประมวลภาพ
GALLERY

ฉลองวันคล้ายวันเกิด บัญญัติ นพคุณ ผอ.สถานีโทรทัศน์ NAT TV

โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าธรรมชาติ โดยมีพระภาวนาญาณวิเทศ (เหรียญ ธนลาโภ) เจ้าอาวาสทำพิธี และมีพนักงานแนตทีวี เพื่อนใกล้ชิด ร่วมอวยพร ที่ 10840 Vanowen St. N. Hollywood,CA91605 เมื่อเช้าวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2013