ประมวลภาพ
GALLERY

การทำความสะอาดวัดไทยลอส แอนเจลิส

สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดรอบบริเวณวัดไทย แอลเอ ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และแสดงออกถึงความสามัคคีของชุมชนไทย ได้รับความร่วมมือโดยอาสาสมัครในชุมชนไทยมาเข้าร่วมทำความสะอาดกันอย่างสามัคคี