ประมวลภาพ
GALLERY

งานวันอาสาฬหบูชา วัดพุทธนิมิต

เมื่อเสาร์ที่ 4 ส.ค.2555 หลวงพ่อพระอาจารย์ประมูล ฐิตจิตโต เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิตและคณะกรรมการวัดทุกท่าน ขอขอบคุณ คุณนุชนาฎ-คุณไกรศร อุงอำรุง และคุณสุจิโรจน์ เจริญโชคและครอบครัว (ประธานและรองประธานทอดผ้าป่าสามัคคีงานวันเข้าพรรษา) ตลอดจนถึงท่านสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมงาน เจ้าภาพโรงทานทุกท่าน ขออนุโมทนาในกุศลเจตนา