ประมวลภาพ
GALLERY

ฮาวายไนท์ ครั้งที่ 2

จัดเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดพุทธิชิโนฮิลส์ วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2012 ณ Arcadia 357 Campus Dr., Arcadia, CA 91066 โดยวงดนตรีมรกตสยาม พร้อมนักร้องประจำวง เช่น สุพรรณิกา ฉายาพรรณ, ธีรา เอมเปรมศิลป์, นวลลดา บุษยะจินดา พิธีกร รังสิต คงจันทร์และซุปเปอร์แพท รูปแบบงานเน้นลีลาศ ร้องเพลง อาหารมีเสิร์ฟเติมกันได้จนอิ่มหลายๆ รอบ มีการประกวดเทพบุตร เทพธิดา ประจำงานนี้ ที่สร้างสีสันให้กับงานได้ดีมาก