Hot News
ไออาร์เอส เตือนปีนี้คืนภาษีช้า

สัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานจัดเก็บภาษีของสหรัฐฯ (IRS) แถลงเตือนประชาชนว่าเงินคืนภาษีในปีนี้ จะได้รับล่าช้ากว่าปีที่ผ่านมา โดยบางรายอาจจะได้รับเงินคืนภาษีช้ากว่าเดิมหลายสัปดาห์ ทั้งนี้เพราะมีการบังคับใช้กฎหมายใหม่ บวกกับระบบตรวจสอบการฉ้อโกงภาษี และการแอบอ้างข้อมูลผู้อื่น (identity theft) ที่รัดกุมมากขึ้น

โดยความล่าช้าดังกล่าว จะเกิดเฉพาะผู้ได้รับเครดิตภาษี หรือ income tax credit (ผู้มีรายได้น้อย) หรือได้รับ child tax credit (สำหรับพ่อแม่) เพราะกฎหมายใหม่ ระบุให้ ไออาร์เอส ระงับการคืนภาษีจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2017 เพื่อตรวจสอบรายได้และส่วนหักลดหย่อนในคำร้องขอคืนภาษีให้ละเอียดยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ระบบป้องกันการฉ้อโกงหรือแอบอ้างข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นที่ ไออาร์เอส เริ่มใช้ในปีนี้ จะมีความรัดกุมมากขึ้น ทำให้แบบฟอร์มจำนวนมากจะต้องถูกพิจารณานานกว่าปกติ

ส่วนผู้เสียภาษีที่ไม่ได้ยื่นขอลดหย่อนภาษีใดๆ จะได้รับเงินคืนภาษีภายในเวลา 21 วันหลังจากการยื่นแบบฟอร์มต่อ ไออาร์เอส เหมือนเช่นปกติ.


 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
403
siamtownus newspaperHots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข