รอบรู้เรื่องกฏหมาย
กองทัพสหรัฐฯ ต่ออายุโครงการ Military Accession Vital to the National Interest


ผ่านไปหลายทศวรรษ ในที่สุด กระทรวงกลาโหมก็ได้มีการต่ออายุโครงการ MAVNI จนถึงเดือน พฤษภาคม ปี 2015 โครงการนี้ส่งผลให้ผู้อพยพหรือผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายมีโอกาส ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพสหรัฐฯ หากพวกเขาหลบหนีเข้าเมืองมากับพ่อแม่ก่อนอายุครบ 16 ปี พูดง่ายๆก็คือ พวกเขาจะต้องได้รับการอนุมัติภายใต้นโยบายของฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโอบามา ที่จัดทำขึ้นในปี 2012 อันเป็นที่รู้จักกันว่าโครงการเยาวชนที่ถูกพ่อแม่นำเข้าประเทศมาด้วยอย่างผิดกฎหมายหรือ DACAขณะนี้ ทางกองทัพฯกำลังเฟ้นหาผู้อพยพที่พูดภาษาที่สำคัญได้ภาษาใดภาษาหนึ่งใน 44 ภาษา มาขึ้นทะเบียนเป็นทหาร สำหรับภาษาที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่มีดังนี้ ภาษาแอลเบเนีย, อัมฮาริค, อาหรับ, อาเซอร์ไบจาน, เบงกาลี, พม่า, ซีบัวโน, กัมพูชา, เขมร, จีน, เช็ก, ฝรั่งเศส (เฉพาะพลเมืองที่มาจาก ประเทศแอฟริกัน), จอร์เจีย, เฮติ, ครีโอล, เฮาซา, ฮินดู, อิกโบ, อินโดนีเซีย, เกาหลี, เคิร์ด, ลาว, มาเลย์, มาลายาลัม, มโร (เทาซุก/มาราเนา/มากวินดาเนา), เนปาล, พาชตู, เปอร์เซีย, ดารี, ฟาร์ซี, โปรตุเกส, ปัญจาบ, รัสเซีย, สินธี, เซอร์เบีย-โครเอเชีย, ศรีลังกา,สมราย, สวาฮีลี, ตากาล็อก, ทาจิกิสถาน, ทมิฬ, ไทย, ตุรกี, เติร์กเมนิสถาน, อูรดู (เฉพาะพลเมืองที่มาจากปากีสถาน หรืออัฟกานิสถาน), อุซเบกิ, และโยรูบา

สำหรับผู้ถือวีซ่าชั่วคราวประเภทต่อไปนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้: E, F, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, TC, TD, TN, U หรือ V, รวมถึงผู้อพยพ, ผู้ลี้ภัย และบุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง ชั่วคราวหรือ TPS และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ DACA

ผู้สมัครเข้ารับราชการทหารเหล่านี้จะได้รับสัญชาติอเมริกันอย่างรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายว่าทหารทุกคน จะเปลี่ยนสัญชาติเป็นพลเมืองสหรัฐฯทันทีหลังจากที่พวกเขาสำเร็จการฝึกขั้นต้น หรือภายใน 10 สัปดาห์ นั่นเอง ทหารที่ได้ขึ้นทะเบียนเหล่านี้จะเปลี่ยนสถานะจากผู้ถือวีซ่าชั่วคราว หรือผู้อพยพ/ผู้ลี้ภัย/ผู้ที่ได้รับ ความคุ้มครองชั่วคราว ไปเป็นผู้มีสัญชาติอเมริกันได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการการขอ กรีนการ์ด

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.goarmy.com/info/mavni หรือเข้าไป ที่สำนักงานที่เปิดรับสมัครของกองทัพได้โดยตรง................
 บทความฉบับนี้เป็นบทความของ สำนักงานกฎหมาย เอเดรียน เมดเวย์ (Law Offices of Adrien Medvei) ซึงมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ท่านเท่านั้น บทความนี้มิใช่คำแนะนำ ทางกฎหมาย ผู้เขียนบทความและผู้อ่านบทความย่อมไม่มีความสัมพันธ์ ในฐานะทนายความ-ลูกความ ต่อกัน

หากท่านต้องการคำแนะนำทางด้านกฎหมาย หรือต้องการประเมินคดีของท่านเกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น กรุณาติดต่อสำนักงานกฎหมายเอเดรียน เมดเวย์ (Law Offices of Adrien Medvei) ตั้งอยู่ที่ 3055 ถนน Wilshire ห้อง 900 ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย 90010 โทรศัพท์ (213) 984-4013 หรือสามารถใช้บริการโทรฟรีที่ (866) 731-1067 ทางอีเมลล์ amedvei@medveilaw.com  เว็บไซต์สำนักงาน www.medveilaw.com ทางเฟสบุ๊คที่ www.facebook.com/medveilaw  หรือทางทวิตเตอร์ที่ www.twitter.com/medveilaw.com

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
  • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 29

cartierlovejesduas The All Things Girl and the All Things Boy series are pretty good for this age – they're Catholic generally good. (Occasionally there are specifics that one might disagree with for one's own family, but it usually a matter of preference.)
rolex lady oyster imitation http://www.movement-watch.com/

 • ¼ÙéÊè§: rolex lady oyster imitation
 • 116.22.165.191 Aug 05, 2017 @11:32 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 28

true replica hermes dinnerware hermes keychain replica kelly bag nfxdeq
bangle cartier homme replica http://www.amoregioielli.ru/fr/replica-cartier-white-gold-plated-love-bracelet-with-a-screwdriver-p705/

 • ¼ÙéÊè§: bangle cartier homme replica
 • 113.119.6.202 Jul 25, 2017 @07:17 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 27

cartierbraceletlove A fiasco it is!! Shame, shame on our governing and administrative boards, for not being more vigilant with the community’s future. Now we have a momentous monstrosity for many, many years to come! Hopefully, it will act as a reminder for public officials to always do their homework completely and thoroughly!!!
pendentif alhambra imitation http://www.beauxvcabijoux.ru/vintage-van-cleef-pink-gold-pendant-fake-onyx-round-diamond-p93.html

 • ¼ÙéÊè§: pendentif alhambra imitation
 • 58.62.234.26 Mar 11, 2017 @09:55 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 26

cartierbraceletlove Эхх, скорее бы графику получше, а так мне очень нравится))
bague cartier diamant occasion replique http://www.bestcalove.ru/fr/the-fashion-fake-cartier-love-ring-white-gold-set-six-diamonds-b4032500-p777/

 • ¼ÙéÊè§: bague cartier diamant occasion replique
 • 113.66.40.251 Feb 17, 2017 @07:30 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 25

cartierlovejesduas This process really web log is undoubtedly enjoyment as well exciting. May possibly chosen various useful goods out of it. I adore to visit that ever again eventually. Best wishes!
love bangle 19 faux http://www.beauty-bracelet.com/eternal-traditional-love-bangle.html

 • ¼ÙéÊè§: love bangle 19 faux
 • 113.66.41.75 Jan 18, 2017 @05:28 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 24

cartierbraceletlove Gisele, fico sempre na dúvida com relação ao açúcar. Tem a cristal, a refinada e a de confeiteiro? O Brownie por exemplo, parece q vc usa a refinada, é isso mesmo? Quando não tenho refinada bato no liquidificar. A de confeiteiro é assim tbm. As duas é a mesma coisa? Obrigadinha pelas dicas ótimas!
replique bracelet van cleef occasion http://www.vancleef-jewelry.cn/fr/lucky-replica-van-cleef-arpels-alhambra-bracelet-yellow-gold-carnelian-tiger39s-eye-white-motherofpearl-malachite-p812/

 • ¼ÙéÊè§: replique bracelet van cleef occasion
 • 113.66.41.75 Jan 15, 2017 @07:58 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 23

cartierbraceletlove I lost my WordPress password and the email account I used no longer exists. I’d like to follow your instructions, but I don’t even understand step 1. What’s a server admin account? I never saw the names cPanel, Hsphere, Plesk… Sorry for being such a nongeek. Is there still hope?
cartier tank occasion replique http://www.orologipopolari.net/fr/cartier-tank-watches-c99/

 • ¼ÙéÊè§: cartier tank occasion replique
 • 10.255.1.254 Jul 09, 2016 @03:00 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 22

masque de ski oakley http://lescrusfaugeres.com/masque-de-ski-oakley.htm masque de ski oakley
holbrook oakley http://instants-mobiles.fr/lunette-oakley.htm

 • ¼ÙéÊè§: holbrook oakley
 • 199.180.114.153 Jun 01, 2015 @12:22 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 21

robe herve leger pas cher http://gite-vacance-ardeche.com/robe-herve-leger-pas-cher.htm robe herve leger pas cher
robe herve leger pas cher http://gite-vacance-ardeche.com/robe-herve-leger-pas-cher.htm

 • ¼ÙéÊè§: robe herve leger pas cher
 • 199.180.114.153 May 31, 2015 @08:38 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 20

herve leger outlet http://octopology.com/herve-leger-outlet.html herve leger outlet
herve leger on sale http://pt-rigspek.com/herve-leger-on-sale.aspx

 • ¼ÙéÊè§: herve leger on sale
 • 199.180.114.153 May 29, 2015 @09:43 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 19

herve leger sale http://wickfordtaxis.com/white-herve-leger-dress.html herve leger sale
herve leger http://cinemalta.com/herve-leger.asp

 • ¼ÙéÊè§: herve leger
 • 199.180.114.153 May 27, 2015 @04:43 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 18

karen millen discount code http://ashbarcott.co.uk/karen-millen-discount-code.php karen millen discount code
masque oakley http://nrjbi.fr/oakley-radar.htm

 • ¼ÙéÊè§: masque oakley
 • 199.180.114.153 May 26, 2015 @09:19 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 17

herve leger skirt http://honeypotclub.com/herve-leger-nyc.html herve leger skirt
herve leger http://cinemalta.com/herve-leger.asp

 • ¼ÙéÊè§: herve leger
 • 199.180.114.153 May 26, 2015 @01:52 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 16

karen millen outlet uk http://stevecox.me.uk/karen-millen-stores.html karen millen stores
masque de ski oakley http://lescrusfaugeres.com/masque-de-ski-oakley.htm

 • ¼ÙéÊè§: masque de ski oakley
 • 199.180.114.153 May 25, 2015 @06:28 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 15

herve leger by max azria http://easyaffiliatesprogram.com/herve-leger-by-max-azria.php herve leger by max azria
karen millen coat http://moonfern.co.uk/karen-millen-coat.php

 • ¼ÙéÊè§: karen millen coat
 • 199.180.114.153 May 24, 2015 @11:09 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 14

karen millen outlet online http://diamond-rings-and-jewelry.co.uk/karen-millen-dresses-sale.php karen millen outlet online
herve leger black dress http://cso.asso.fr/herve-leger-robe.htm

 • ¼ÙéÊè§: herve leger black dress
 • 199.180.114.153 May 23, 2015 @03:39 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 13

karen millen black http://brakingsolutions.co.uk/karen-millen-black.html karen millen sale
karen millen uk sale http://precisionmarine.co.uk/karen-millen-black-dress.html

 • ¼ÙéÊè§: karen millen uk sale
 • 199.180.114.153 May 22, 2015 @08:13 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 12

oakley jawbone http://restaurant-le-saint-roch.fr/oakley-jawbone.asp oakley jawbone
cheap herve leger dresses http://plaisirmasculin.com/herve-leger-dresses.htm

 • ¼ÙéÊè§: cheap herve leger dresses
 • 199.180.114.153 May 20, 2015 @09:26 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 11

blazer nike femme http://bts-vendee.com/nike france.asp blazer nike femme
nike chaussure http://batkare-hf.com/nike tn pas cher.html

 • ¼ÙéÊè§: nike chaussure
 • 63.141.249.155 May 12, 2015 @12:18 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 10

herve leger nyc http://dagoweb.net/robes-herve-leger.asp herve leger nyc
nike blanche http://aacf.asso.fr/nike-air-max-femme.asp

 • ¼ÙéÊè§: nike blanche
 • 63.141.249.155 May 11, 2015 @07:21 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 9

blazer nike femme http://bts-vendee.com/nike france.asp blazer nike femme
site de chaussure pas cher http://auxamisdebacchus.com/chaussure nike pas cher.html

 • ¼ÙéÊè§: site de chaussure pas cher
 • 63.141.249.155 May 10, 2015 @09:27 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 8

robe herve leger http://clubcadres.com/robe-herve-leger.htm robe herve leger
herve leger black dress http://cso.asso.fr/herve-leger-robe.htm

 • ¼ÙéÊè§: herve leger black dress
 • 63.141.249.155 May 08, 2015 @05:52 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 7

lunette oakley http://kenpokai.fr/oakley-holbrook.asp lunette oakley
herve leger gown http://clubcadres.com/robe-herve-leger.htm

 • ¼ÙéÊè§: herve leger gown
 • 63.141.249.155 May 07, 2015 @12:40 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 6

nike air force one http://ademma.org/nike air force one.asp nike air force one
herve leger robe http://cso.asso.fr/herve-leger-robe.htm

 • ¼ÙéÊè§: herve leger robe
 • 63.141.249.155 May 06, 2015 @07:27 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 5

site de chaussure pas cher http://auxamisdebacchus.com/chaussure nike pas cher.html site de chaussure pas cher
nike france http://www.3imicro.fr/air-force-one-nike.htm

 • ¼ÙéÊè§: nike france
 • 63.141.249.155 May 06, 2015 @02:15 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 4

oakley frogskins http://kristel-kreations.com/oakley frogskins.asp oakley frogskins
bcbg herve leger http://groupe-route66.com/herve-leger-pas-cher.asp

 • ¼ÙéÊè§: bcbg herve leger
 • 63.141.249.155 May 04, 2015 @03:15 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 3

robe herve leger pas cher http://colipain.net/robe-herve-leger-pas-cher.htm robe herve leger pas cher
herve leger pas cher http://groupe-route66.com/herve-leger-pas-cher.asp

 • ¼ÙéÊè§: herve leger pas cher
 • 63.141.249.155 May 03, 2015 @10:05 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 2

nike france http://bts-vendee.com/nike france.asp nike france
nike huarache noir http://atria-surveillance.com/nike requin.htm

 • ¼ÙéÊè§: nike huarache noir
 • 63.141.249.155 May 03, 2015 @04:51 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 1

site de chaussure pas cher http://auxamisdebacchus.com/chaussure nike pas cher.html site de chaussure pas cher
robe herve leger http://clubcadres.com/robe-herve-leger.htm

 • ¼ÙéÊè§: robe herve leger
 • 63.141.249.155 May 01, 2015 @06:03 PM
ฉบับที่
415
siamtownus newspaperHots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข