รอบรู้เรื่องกฏหมาย
การปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีโอบามา


เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2014 ประธานาธิบดีโอบาม่าได้ประกาศการดำเนินการของฝ่ายบริหาร ในความพยายามที่จะทำการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงกฎหมายคนเข้าเมืองที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้หลายๆคนได้รับประโยชน์จากการประกาศดังกล่าวดังที่ประธานาธิบดีได้กล่าวว่า หลายๆคน จะได้ออกมาจาก “เงามืด” ผ่านทางโปรแกรมที่ฝ่ายบริหารเสนอให้

สรุปกฎหมายคนเข้าเมืองที่มีประกาศออกมา...

1.) เยาวชนของโครงการ DACA
ก)  อนุญาตให้บุคคลที่เกิดก่อน 15 มิถุนายน 1981 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ DACA (ไม่จำกัดอายุ) หากเข้ามาในสหรัฐอเมริกาก่อนที่อายุครบ 16 ปี
ข)  ต้องอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 1 มกราคม 2010
ค)  ขยายระยะเวลาโครงการและการจ้างงานออกไปเป็น 3 ปี (ก่อนหน้านี้ 2 ปี)
ง)  สามารถใช้ได้ในอีก 90 วันหลังจากวันที่ 20 พฤศจิกายน 2014

2) ผู้ปกครองของพลเมืองสหรัฐและผู้อยู่อาศัยถาวรตามกฎหมายตามโครงการ (DAPA)
ก)  อนุญาตให้บุคคลที่อยู่อย่างผิดกฎหมายที่เป็นผู้ปกครองของพลเมืองสหรัฐ หรือผู้อยู่อาศัยถาวรตามกฎหมาย ณ วันที่ประกาศ ได้รับอนุญาตให้ทำงานได้;
ข)  ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ดังกล่าวจะต้องอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 1 มกราคม 2010
ค)  พลเมืองสหรัฐ หรือผู้อยู่อาศัยถาวรจะต้องเป็นเด็กที่เกิดก่อน หรือเกิดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2014
ง)  สามารถใช้ได้ในอีก 180 วันหลังจากวันที่ 20 พฤศจิกายน 2014

3) การผ่อนผันให้กับผู้ที่อยู่ในอเมริกาภาคพื้นทวีป (Stateside)
ก)  คู่สมรสและบุตรของผู้อยู่อาศัยถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถขอผ่อนผันในฐานะผู้อยู่ใน Stateside
ข)  สามารถขอได้เมื่อมีกฎและระเบียบออกมา

4) ผู้อพยพและผู้อยู่อาศัยชั่วคราวที่มีความสามารถในการบริหารธุรกิจรูปแบบใหม่และมีทักษะสูง เพื่อทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตและเป็นการสร้างงาน
ก)  มีการประกาศอัพเกรดต่างๆ และแผนการที่ทันสมัย
ข)  สามารถขอได้เมื่อมีกฎและระเบียบออกมา

5)  ส่งเสริมกระบวนการให้สัญชาติ
ก)  ส่งเสริมให้พลเมืองได้รับการศึกษา
ข)  อนุญาตให้ผู้สมัครใช้เครดิตการ์ดในการเสียค่าธรรมเนียมการสมัครได้
ค)  ทำการประเมินศักยภาพในการยกเว้นค่าธรรมเนียมบางส่วนในการศึกษา
ง)  สามารถใช้ได้ในช่วงปี 2015

ท่านสามารถติดต่อออฟฟิศของเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสิทธิของท่านตามประกาศ ปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมือง  หรือหากท่านต้องการยื่นใบสมัคร ท่านสามารถติดต่อออฟฟิศของเราได้ทางโทรศัพท์ที่ (213) 984-4013  หรือทางอีเมล์ได้ที่  reform@medveilaw.com  หรือทาง  Facebook  ได้ที่ www.facebook.com/medveilaw   

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
   • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 2

Even when frontal lace wigs https://youtu.be/3KO3e4I3_24 still great (we are nonetheless in the 80's!!!) - these are wonderful for hockey game titles and stylin' when cheering over the household group!!!

  • ¼ÙéÊè§: frontal lace wigs
  • 178.33.194.169 Aug 13, 2018 @05:57 PM
ฉบับที่
469
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข