รอบรู้เรื่องกฏหมาย
หลักการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ (2)

.

หลักการพิจารณาคดีใหม่

หลักการพิจารณาคดีใหม่นี้ บังคับใช้เพื่อพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายเท่านั้น หลักการนี้ไม่ใช้กับการค้นหาประเด็นข้อเท็จจริง หลักการนี้อนุญาตให้ศาลอุทธรณ์มีอำนาจอย่างสบูรณ์และเด็ดขาดในการพิจารณาคำตัดสินของศาลชั้นต้นโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้น ในการพิจารณาคดีใหม่นั้น ศาลอุทธรณ์สามารถละเลยผลการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นและไม่จำเป็นต้องคล้อยตามศาลชั้นต้น

การบังคับใช้

ในบางครั้ง คดีในชั้นอุทธรณ์จะต้องใช้ทั้งสามหลักการที่กล่าวมาข้างต้นในการวินิจฉัยคดี นอกจากนี้ หลักการต่างๆ อาจมีการทับซ้อนกันในการพิจารณาประเด็นเดียวกัน     ยกตัวอย่างเช่น   เวลาที่การพิจารณาคดีขึ้นอยู่กับการใช้ดุลพินิจของศาลชั้นต้น   หลักการใช้ดุลพินิจของศาลเองก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากข้อเท็จจริงที่มีอยู่      

ข้อเท็จจริงและบทสรุปเหล่านั้นก็ต้องได้รับการสนับสนุนตามหลักพยานหลักฐานที่เพียงพอ   ในขณะเดียวกันคำตัดสินของศาลเองก็ต้องพิจารณาดูว่ามีการละเมิดหลักการใช้ดุลพินิจหรือไม่

ถ้าเกิดว่าการพิจารณานี้ไม่ซับซ้อนเพียงพอ ก็ยังมีข้อพิสูจน์อีกมากมายที่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์   ยกตัวอย่างเช่น ในการพิจารณาข้อพิพาทที่อุทธรณ์ต่อศาลได้นั้น ศาลอุทธรณ์ก็จะใช้ข้อเท็จจริงต่างๆที่ถูกค้นพบและถูกสรุปไว้โดยศาลล่างโดยจะถือว่าข้อเท็จจริงเหล่านั้นได้รับการสนันสนุนโดยพยานหลักฐานที่เพียงพอ  ถึงแม้ว่าศาลล่างเองจะไม่เคยกล่าวถึง  หรือไม่เคยพิจารณาอย่างชัดแจ้งก็ตาม  ในทำนองเดียวกันหากศาลชั้นต้นได้กล่าวคำตัดสินและไม่มีการคัดค้านถึงความคลุมเครือหรือการละเลยอย่างใดอย่างหนึ่ง   ศาลที่พิจารณาก็จะถือว่าข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นค้นพบนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ปราศจากความคลุมเครือ ตราบเท่าที่ข้อเท็จจริงเหล่านั้น ถูกสนับสนุนโดยพยานหลักฐานที่เพียงพอตามบันทึกของศาล

ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะมีการให้ความหมายของหลักการแต่ละหลักการ  แต่การบังคับใช้นั้นกลับมีภาระสูงและการพิจารณาคดีแต่ละคดีก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในศาลชั้นต้น ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการปรึกษาจากทนายความชั้นอุทธรณ์ที่มีความรู้ในการทำคดีให้กับท่าน

.................................

บทความฉบับนี้เป็นบทความของสำนักงานกฎหมาย เอเดรียน เมดเวย์ (Law Offices of Adrien Medvei) ซึงมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ท่านเท่านั้น บทความนี้มิใช่คำแนะนำ ทางกฎหมาย ผู้เขียนบทความและผู้อ่านบทความย่อมไม่มีความสัมพันธ์ ในฐานะทนายความ-ลูกความ ต่อกัน

หากท่านต้องการคำแนะนำทางด้านกฎหมาย หรือต้องการประเมินคดีของท่านเกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น กรุณาติดต่อสำนักงานกฎหมายเอเดรียน เมดเวย์ (Law Offices of Adrien Medvei) ตั้งอยู่ที่ 3055 ถนน Wilshire ห้อง 900 ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย 90010 โทรศัพท์ (213) 984-4013 หรือสามารถใช้บริการโทรฟรีที่  (866)-731-1067 ทางอีเมลล์ amedvei@medveilaw.com เว็บไซต์ www.medveilaw.com ทางเฟสบุ๊ค www.facebook.com/medveilaw หรือทางทวิตเตอร์ที่ www.twitter.com/medveilaw.com

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
595
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข