รอบรู้เรื่องกฏหมาย
หลักการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ (1)


.

หลักการพิจารณาคดีคืออะไร?

หลักการพิจารณาในการอุทธรณ์ หรือ Standard of Review นั้นเป็นแนวทางสำคัญสำหรับ ศาลอุทธรณ์ ซึ่งวางกรอบประเด็นต่างๆ ที่สามารถนำเสนอต่อศาลอุทธรณ์ได้ รวมไปถึงข้อจำกัดต่างๆ ของศาลอุทธรณ์ในการทบทวนคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้น  มาตราฐานการพิจารณา

นี้ถือว่าเป็นประตูด่านแรกของการอุทธรณ์เพราะว่าศาลอุทธรณ์เองสามารถพิจารณาคำพิพากษาของศาลชั้นต้นได้เฉพาะเท่าที่สอดคล้องกับหลักการพิจารณาคดีเท่านั้น ซึ่งข้อจำกัดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้นในประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันในแต่ละเขตอำนาจศาล

ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย แต่มาตราฐานการพิจารณาสามารถกลายเป็นเรื่องซับซ้อนขึ้นมาได้ทันทีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง ซึ่งบางครั้งอาจเกิดจากประเด็นที่นำเสนอต่อศาล  อย่างไรก็ตามก็มีมาตรฐานทั่วไปที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย

การละเมิดหลักการใช้ดุลพินิจ

การละเมิดหลักการใช้ดุลพินิจนี้ บังคับใช้กับการใช้ดุลพินิจในการตัดสินคดีของศาลชั้นต้น สรุปสั้นๆ คือหลักการนี้จะดูว่าการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นนั้นเกินกว่าขอบเขตของเหตุผลที่มีอยู่บนพื้นฐาน ของข้อเท็จจริงและสถานการณ์นั้นๆ หรือไม่ หลักการนี้ไม่ได้ดูที่ตัวข้อเท็จจริงที่มีอยู่  แต่กลับดูว่าการตัดสินคดีของศาลชั้นต้นนั้นอยู่ในขอบเขตบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหรือไม่หรือเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่

หลักพยานหลักฐานที่เพียงพอ

หลักพยานหลักฐานที่เพียงพอนี้ บังคับใช้เพื่อหาข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในศาลล่าง หลักการนี้จะดูในบันทึกของศาลว่ามีพยานหลักฐานที่เพียงพอหรือไม่ที่จะสนับสนุนบทสรุปและข้อเท็จจริงต่างๆของศาลล่าง หลักฐานที่ “เพียงพอ” คือหลักฐานที่เหมาะสมหรือสมเหตุสมผล, มีความน่าชื่อถือ,และมีคุณค่าต่อคดี 

ดังนั้น  ในการพิจารณาพยานหลักฐานที่เพียงพอ ศาลที่ทำการพิจารณาจะตรวจสอบบันทึกของศาลทั้งหมดเพื่อพิจารณาว่ามีหลักฐานเพียงพอหรือไม่, มีความขัดแย้ง หรือไม่ขัดแย้งกันหรือไม่ และสนับสนุนผลการวินิฉัยข้อเท็จจริงของศาลล่างเพียงใด

โปรดติดตามบทความในสัปดาห์หน้าสำหรับบทสรุปของบทความนี้

.........................

ท่านสามารถกด Like เฟสบุ๊คของเราได้ที่ www.facebook.com/medveilaw หรือ Follow ทางทวิตเตอร์ของเราได้ที่ www.twitter.com/medveilaw.com  บทความฉบับนี้เป็นบทความของ

สำนักงานกฎหมาย เอเดรียน เมดเวย์ (Law Offices of Adrien Medvei) ซึงมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ท่านเท่านั้น บทความนี้มิใช่คำแนะนำ ทางกฎหมาย ผู้เขียนบทความและผู้อ่านบทความย่อมไม่มีความสัมพันธ์ ในฐานะทนายความ-ลูกความ ต่อกัน

หากท่านต้องการคำแนะนำทางด้านกฎหมาย หรือต้องการประเมินคดีของท่านเกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น กรุณาติดต่อสำนักงานกฎหมายเอเดรียน เมดเวย์ (Law Offices of Adrien Medvei) ตั้งอยู่ที่ 3055 ถนน Wilshire ห้อง 900 ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย 90010 โทรศัพท์ (213) 984-4013 หรือสามารถใช้บริการโทรฟรีที่ (866) 731-1067 ทางอีเมลล์ amedvei@medveilaw.com  

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
595
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข