รอบรู้เรื่องกฏหมาย
วีซ๋าบูเลติน สำหรับเดือนกันยายน 2014


วีซ่าบูเลทิน เป็นโปรแกรมที่สำคัญส่วนหนึ่งของอิมเมเกรชั่นของสหรัฐอเมริกา โดยที่ทางกระทรวงจะออกให้ในแต่ละเดือนเพื่อแจ้งที่ว่างของโควต้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรีนการ์ดประเภทที่ได้จากครอบครัว การทำงาน และล็อตโต โดยวีซ่าบูเลทินที่ออกให้ในแต่ละเดือนนั้นจะแจ้งจำนวนที่ว่างของโควต้าในแต่ละประเภทที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยโควต้าที่จัดให้นั้นเป็นไปตามลำดับการยื่นเรื่องก่อนหลังของผู้ที่ทำเรื่อง เมื่อโควต้าว่างลงบุคคลเหล่านั้นสามารถยื่นขอกรีนการ์ดได้ โดยผู้ที่อาศัยอยู่นอกประเทศสามารถทำเรื่องที่สถานทูตอเมริกันประจำประเทศต่างๆ ที่ตนอาศัยอยู่

Employment Visa Numbers  - September 2014

ประเภท

การทำงาน

ประเทศอื่นๆ นอกเหนือจาก จีน อินเดีย แม็กซิโก และฟิลิปปินส์

จีน

แผ่นดินใหญ่

อินเดีย

แม็กซิโก

ฟิลิปปินส์

1st

C

C

C

C

C

2nd

C

08OCT09

01MAY09

C

C

3rd

01APR11

01NOV08

08NOV03

01APR11

01APR11

Other Workers

01APR11

22JUL05

08NOV03

01APR11

01APR11

4th

C

C

C

C

C

Certain Religious Workers

C

C

C

C

C

5th
Targeted
EmploymentAreas/
Regional Centers
and Pilot Programs

C

C

C

C

C

Family Visa Numbers - September 2014

ประเภทครอบครัว

ที่สปอนเซอร์

ประเทศอื่นๆ นอกเหนือจาก จีน อินเดีย แม็กซิโก และฟิลิปปินส์

จีน แผ่นดินใหญ่

อินเดีย

แม็กซิโก

ฟิลิปปินส์

F1

01MAY07

01MAY07 

01MAY07

01JUN94

01AUG04

F2A

01JAN13

01JAN13

01JAN13

22APR12

01JAN13

F2B

01SEP07

01SEP07

01SEP07

15MAY94 

01DEC03

F3

15NOV03

15NOV03

15NOV03

15OCT93

22MAY93

F4

01JAN02

01JAN02

01JAN02

22JAN97

15MAR91

      ตารางแสดงโควต้าประเภทลอตโต้กรีนการ์ด

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลอตโต้กรีนการ์ด  DV-2014  และได้รับแจ้งถึงการถูกคัดเลือกควรจะได้รับเลขเคสนัมเบอร์มาด้วย ตารางข้างล่างนี้แสดงจำนวนโควต้าลอตโตกรีนการ์ดของภูมิภาคต่างๆทั่วโลก สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากโปรแกรม จะสามารถสมัครได้ทั้งที่สถานทูตอเมริกันประจำประเทศต่างๆ ถ้าอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ  และจะทำการสมัครในประเทศสหรัฐฯเองก็ได้ ลำดับขั้นตอนการรอทำเรื่องนั้น ต้องดูจากเลขเคสนัมเบอร์ที่ได้รับจากทางอิมเมเกรชั่น   สำหรับใครที่เลขเคสนัมเบอร์สูง อาจจะต้องรอการแจ้งเข้ามาอีกครั้ง   อย่างไรก็ตาม   สำหรับผู้ที่สมัครลอตโต้กรีนการ์ด  DV-2014 จะหมดเขตลงในวันที่ 30 กันยายน 2014 โดยหลังจากวันดังกล่าวจะไม่สามารถออกออกกรีนการ์ด และวีซ่าให้แก่ผู้สมัครลอตโต้กรีนการ์ด  DV-2014 ได้อีก

ผู้สมัครกรีนการ์ดประเภท DV ที่ได้รับการคัดเลือกในลอตโต้กรีนการ์ด DV-2014  เป็นไปตามตารางด้านล่างนี้

ภูมิภาค

DV ของทุกประเทศ นอกเหนือจากที่เขียนไว้

แยกต่างหาก

แอฟริกา

81,100

ยกเว้น: 

Egypt:     32,250

เอเชีย

13,350

ยกเว้น: Nepal 9,500

ยุโรป

40,150

 

อเมริกาเหนือ  (บาฮามา)

CURRENT

 

หมู่เกาะในแถบทะเลอื่นๆ 

1,450

 

แอฟริกาใต้ และแคริเบียน

1,750

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
595
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข