รอบรู้เรื่องกฏหมาย
การปฏิรูปแหล่งลี้ภัยและพระราชบัญญัติคุ้มครองชายแดนอย่างไม่เป็นธรรม


สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กู้ดแลทท์ (Goodlatte) แห่งพรรครีพับลิกันจากรัฐเวอร์จิเนียร์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แชฟเฟทซ์ (Chaffetz) แห่งพรรครีพับลิกันจากรัฐยูทาห์ ได้เสนอการปฏิรูปแหล่งลี้ภัยและพระราชบัญญัติคุ้มครองชายแดน (H.R. 5137) อย่างไม่เป็นธรรม โดยร่างกฎหมายฉบับนี้ มีผลในการกีดกันและป้องกันด้านมนุษยธรรมสำหรับเด็กเกือบทุกด้าน และจะส่งผลให้มีการส่งเด็กกว่าหลายพันคนไปสู่ความรุนแรงและตกอยู่ในภาวะอันตรายจากที่ที่เด็กเหล่านั้นหนีไป

ดังนั้นข้อเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กู้ดแลทท์   และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แชฟเฟทซ์ จึงเป็นการต่อต้านการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของเหยื่อจากการกดขี่และการลักลอบค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

ข้อเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวปฏิเสธการเข้าถึงแหล่งลี้ภัยและการป้องกันการลักลอบการค้าจากเด็ก

* ร่างกฎหมายบังคับให้เด็กที่ตกเป็นเหยื่อแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดนเกี่ยวกับประสบการณ์อันเลวร้ายของพวกเขาภายในไม่กี่ชั่วโมงของการมาถึง     หน้าที่หลักของศุลกากรและการป้องการชายแดนคือการบังคับกฎหมาย จึงขาดการฝึกอบรมและความสามารถที่จะดำเนินการสัมภาษณ์ที่มีความละเอียดอ่อนในเรื่องของการหลบภัย  และการลักลอบการค้า    คดีที่เกี่ยวพันกับเด็กจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดของผู้พิพากษาตรวจคนเข้าเมือง

* ร่างกฎหมายได้กำหนดมาตรฐานที่สูงขึ้นในการพิสูจน์ว่าตนเป็นผู้ลี้ภัยหรือไม่เหมือนกับการพิสูจน์คดีในศาล ซึ่งส่วนใหญ่เด็กเหล่านี้ไม่รู้ว่าผู้ลี้ภัยคืออะไรและไม่มีทนายให้ความช่วยเหลือ

ข้อเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเร่งให้มีการเนรเทศเด็กมากขึ้นโดยการปฏิเสธการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม, ศาล และที่ปรึกษากฎหมาย

* ภายใต้ร่างกฎหมายฉบับนี้ เด็กทุกคนจะถูกโยกย้ายอย่างเร่งด่วนซึ่งเป็นการให้อำนวจแก่กระทรวงความมั่นคงแห่งสหรัฐ  (DHS)  สามารถย้ายเด็กออกผ่านปลายปากกา     โดยไม่มีโอกาสได้ขึ้นศาลตรวจคนเข้าเมือง  เด็กเหล่านี้จะถูกย้ายออกภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือเพียงไม่กี่วัน  DHS เองก็ไม่สนับสนุนให้มีการเร่งกระบวนการโยกย้ายเด็กที่ไม่มีผู้ใหญ่ดูแล   อันเนื่องมาจากวามต้องการให้กระบวนการมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น และแทบไม่มีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณา

* ร่างกฎหมายดังกล่าวได้บังคับให้เด็กที่ตกเป็นเหยื่อจากการกดขี่ข่มเหงต้องพูด   ก่อนที่สภาพจิตใจและร่างกายของพวกเขาพร้อมที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์อันแสนเจ็บปวดและละเอียดอ่อน   เหยื่อจากการถูกข่มขืน, ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และเด็กที่ถูกทารุณปกติแล้วจะใช้เวลาถึงสัปดาห์หรือหลายเดือนก่อนที่จะสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอาชญากรรมดังกล่าวได้     ร่างกฎหมายฉบับนี้จะบังคับให้เด็กต้องตกอยู่ในภาวะอันตรายอีกครั้งโดยไม่มีโอกาสที่จะแสวงหาความคุ้มครอง

ข้อเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้มีการกักกันเด็กเกือบทุคนภายใต้การควบคุมของ DHS ซึ่งจะทำให้ผู้เสียภาษีต้องเสียภาษีมากขึ้นสำหรับเตียงกักกันที่ไม่จำเป็น

* ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวได้จัดประเภทของเด็กเกือบทุกคนที่เข้ามาโดยไม่มีผู้ใหญ่ติดตามมาด้วย

ราวกับว่าพวกเขาเข้ามากับผู้ใหญ่ และการที่ให้ DHS ควบคุมพวกเขานั้นจะทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างมาก

* ร่างกฎหมายดังกล่าวหลีกเลี่ยงหลักการให้สวัสดิการแก่เด็กที่มีมายาวนาน ซึ่งหลักการดังกล่าวเรียกร้องให้มีการปฏิบัติในสิ่งที่ก่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเด็ก และได้รับการดูแลภายใต้ภาวะแวดล้อมที่ไม่เข้มงวดมาก

* ร่างกฎหมายดังกล่าวยังเรียกร้องให้มีการคุมขังผู้ขอลี้ภัยโดยไม่จำเป็น    ซึ่งผู้ขอลี้ภัยเหล่านี้มีความต้องการทางด้านการแพทย์และการเยียวยาทางด้านจิตใจ     การจำกัดความสามารถของรัฐบาลอย่าง

เข้มงวดที่จะให้ทัณฑ์บนชั่วคราวแก่ผู้ขอลี้ภัยนี้   ร่างกฎหมายดังกล่าวจึงส่งผลให้มีการคุมขังเด็กลี้ภัยเป็นเวลานาน และทำให้มีการเพิ่มขึ้นของหรือก่อให้เกิดแผลอันเจ็บปวดกับสิ่งที่พวกเขาประสบ


 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
   • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 1

cartierlovejesduas Toda la historia del Arsat-2 y el Antonov es tremenda… En lo particular me emociona…
imitazione love bracciali cartier http://www.mercibassocosto.net/tag/imitazione-bracciale-cartier

  • ¼ÙéÊè§: imitazione love bracciali cartier
  • 113.67.181.120 Mar 09, 2017 @09:16 AM
ฉบับที่
595
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข