รอบรู้เรื่องกฏหมาย
การได้รับการชดใช้เงินคืนจากที่ปรึกษาตรวจคนเข้าเมือง


สัปดาห์ที่แล้ว เรากล่าวถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องการตรวจคนเข้าเมือง สัปดานี้ขอพูดต่อเนื่องถึงคำถามที่ว่า คุณสามารถทำอะไรได้บ้างหากคุณได้ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงโดยที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมืองนี้

กฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนียให้การเยียวยาที่มีประสิทธิภาพสำหรับท่านในการได้รับการชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินการทางกฎหมายที่ไม่เหมาะสมของที่ปรึกษาด้านตรวจคนเข้าเมือง ตัวอย่างเช่น ในปี 2010 ที่เมือง โอ๊คแลนด์ได้มีคำพิพากษากำหนดค่าเสียหายเป็นจำนวนถึง 15 ล้านดอลลาร์ต่อที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าของบริษัท โดยค่าเสียหายที่เป็นการเยียวยาสำหรับบุคคลทั่วไป และเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายนี้ เกือบเท่ากับค่าเสียหายที่รัฐบาลต้องใช้ในการบังคับใช้กฎหมายที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมือง

ที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมืองที่ละเมิดกฎหมายอาจถูกลงโทษทางแพ่งถึง 100,000 ดอลลาร์ ต่อความผิดที่จะต้องจ่ายให้กับเหยื่อของพวกเขา นอกจากนี้ ความเสียหายอื่นๆ เช่นเงินที่จ่ายให้กับที่ปรึกษา หรือค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปโดยไม่จำเป็น ก็จะถูกตัดสินให้ต้องจ่ายกับเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย เป็นจำนวนสามเท่าของความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ การกระทำของที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมือง อาจเป็นการกระทำอย่างร้ายแรงที่เหยื่อมีสิทธิที่จะได้รับค่าเสียหายในเชิงลงโทษ

แม้ว่าคุณจะได้รับชดใช้ค่าเสียหายเหล่านี้ คุณจะเรียกเก็บเงินอย่างไร?

กฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนียกำหนดให้ที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมืองที่ลงทะเบียนทั้งหมดต้องยื่นตราสารหนี้ หรือวางเงินประกัน (Bond) ไว้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (Secretary of State) เป็นจำนวน 50,000 ดอลลาร์ สำหรับในเดือนกรกฎาคม 2014 การวางเงินประกันจะเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 ดอลลาร์ ด้วยเหตุนี้ เพื่อสร้างความไว้วางใจ  ภายใต้กฎหมาย ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการละเมิดกฎหมายโดยที่ปรึกษาตรวจคนเข้าเมือง สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยตรงจากเงิน ประกันที่วางไว้นี้ 

สำนักงานกฎหมายของเรารับเป็นตัวแทนเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายในคดีที่เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาด้านการ ตรวจคนเข้าเมืองโดยจะคิดค่าทนายตามความสำเร็จของคดี ซึ่งหมายถึงทางเราจะคำนวณค่าทนาย เป็นร้อยละของจำนวนเงินที่คุณชนะในคดี  แต่เฉพาะกับคดีที่หลังจากตัดสินหรือเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณชนะ คุณจะไม่ต้องจ่ายอะไรออกมาจากกระเป๋าเลย นอกจากนี้การฟ้องร้องที่ปรึกษาด้านการ ตรวจคนเข้าเมือง จะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานภาพการเข้าเมืองของคุณ ดังนั้นหากคุณได้จ่ายเงิน สำหรับการให้บริการจากที่ปรึกษาด้านตรวจคนเข้าเมืองและยังไม่ได้รับสิทธิผลประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ หรือแม้แต่ที่เลวร้ายไปกว่านั้น คุณมีชื่ออยู่ในผังโยกย้าย (Removal) คุณควรติดต่อ สำนักงานของเราทันที.


 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
595
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข