รอบรู้เรื่องกฏหมาย
ที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมือง


ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้เห็นการเพิ่มขึ้นของการบริการให้คำปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมือง โดยบุคคลที่ไม่ใช่นักกฎหมาย ซึ่งการที่รัฐบาลกลางตัดสินใจที่จะอนุญาตให้คนที่ไม่ใช่นักกฎหมายมาให้คำปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมืองนั้น เป้าหมายคือเพื่อราคาค่าบริการ จะได้ไม่แพงเกินไปและง่ายต่อลูกค้าที่จะได้รับการช่วยเหลือในด้านการกรอกแบบฟอร์มเอกสารตรวจคนเข้าเมือง

แต่น่าเสียดายที่ในปีที่ผ่านมา ที่ปรึกษาตรวจคนเข้าเมืองที่ไม่ใช่ทนายความเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากลูกค้าของพวกเขา บ่อยครั้งเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต และส่วนใหญ่เรียกเก็บเงินจากลูกค้ามากเกินกว่าที่ทนายความคิด สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มเอกสาร

โดยปกติแล้ว ที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมือง จะเริ่มต้นด้วยการชักจูงลูกค้าว่าของพวกเขาว่าไม่จำเป็นต้องมีทนายความ ที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมืองไม่ใช่ทนายความและที่ปรึกษา เหล่านั้นไม่เข้าใจความซับซ้อนของกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง หลายครั้งที่คนที่ยื่นขอสิทธิประโยชน์ ดูเหมือนจะได้รับอนุมัติ แต่กลับถูกปฏิเสธ เพราะไม่เข้าใจว่าการยื่นขอสิทธิประโยชน์ในขณะที่ลูกความไม่มีคุณสมบัต ิจะนำไปสู่การปฏิเสธผลประโยชน์ และที่แย่กว่านั้นคือการถูกเนรเทศ

ที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมืองยังคงอ้างว่า บริการของพวกเขาไม่แพงเท่ากับบริการของทนายความ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมืองมักจะทำคือชอบดักลูกค้าโดยการแยกแบบฟอร์มเอกสารออกจากกันเป็นหลายๆ แบบฟอร์ม ทั้งๆ ที่แบบฟอร์มเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องแยกออกจากกัน แล้วเรียกเก็บเงินเป็นจำนวนน้อยสำหรับแบบฟอร์มแรก แล้วก็เพิ่มราคาขึ้น อย่างมากสำหรับแบบฟอร์มต่อๆ มา นอกจากนี้ บ่อยครั้งที่ที่ปรึกษาตรวจคนเข้าเมืองกรอกแบบ ฟอร์มที่ไม่ถูกต้อง หรือเตรียมเอกสารที่ไม่จำเป็น และทำให้ท่านต้องสูญเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์

ก่อนที่จะขอคำปรึกษากับที่ปรึกษาที่ไม่ใช่ทนายความเพื่อจัดเตรียมเอกสารตรวจคนเข้าเมืองของท่าน ท่านควรพูดคุยกับทนายความ ทนายความหลายท่านให้บริการจัดเตรียมเอกสาร โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องว่าจ้างให้เป็นตัวแทนทางกฎหมาย ข้อแตกต่างก็คือ การที่ท่านมีทนายความที่มีความรู้ถึงความซับซ้อนของกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองมากกว่า

ในกรณีที่ท่านได้รับคำยืนยันว่าจะได้รับการอนุมัติ แต่กลับถูกปฏิเสธผลประโยชน์ ท่านควรพูดคุยกับทนายความเช่นกัน กฎหมายของรัฐถือว่าคดีมีมูลสำหรับท่านที่ได้รับความเสียหายจากที่ปรึกษาด้านตรวจการคนเข้าเมืองที่กระทำการทุจริต หรือละเมิดกฎหมาย และการฟ้องคดีต่อที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมือง จะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานภาพการเข้าเมืองของท่านแต่อย่างใด...


ที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมือง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้เห็นการเพิ่มขึ้นของการบริการให้คำปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมือง โดยบุคคลที่ไม่ใช่นักกฎหมาย ซึ่งการที่รัฐบาลกลางตัดสินใจที่จะอนุญาตให้คนที่ไม่ใช่นักกฎหมายมาให้คำปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมืองนั้น เป้าหมายคือเพื่อราคาค่าบริการ จะได้ไม่แพงเกินไปและง่ายต่อลูกค้าที่จะได้รับการช่วยเหลือในด้านการกรอกแบบฟอร์มเอกสารตรวจคนเข้าเมือง 

แต่น่าเสียดายที่ในปีที่ผ่านมา ที่ปรึกษาตรวจคนเข้าเมืองที่ไม่ใช่ทนายความเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากลูกค้าของพวกเขา บ่อยครั้งเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต และส่วนใหญ่เรียกเก็บเงินจากลูกค้ามากเกินกว่าที่ทนายความคิด สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มเอกสาร

โดยปกติแล้ว ที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมือง จะเริ่มต้นด้วยการชักจูงลูกค้าว่าของพวกเขาว่าไม่จำเป็นต้องมีทนายความ ที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมืองไม่ใช่ทนายความและที่ปรึกษา เหล่านั้นไม่เข้าใจความซับซ้อนของกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง หลายครั้งที่คนที่ยื่นขอสิทธิประโยชน์ ดูเหมือนจะได้รับอนุมัติ แต่กลับถูกปฏิเสธ เพราะไม่เข้าใจว่าการยื่นขอสิทธิประโยชน์ในขณะที่ลูกความไม่มีคุณสมบัต ิจะนำไปสู่การปฏิเสธผลประโยชน์ และที่แย่กว่านั้นคือการถูกเนรเทศ

ที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมืองยังคงอ้างว่า บริการของพวกเขาไม่แพงเท่ากับบริการของทนายความ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมืองมักจะทำคือชอบดักลูกค้าโดยการแยกแบบฟอร์มเอกสารออกจากกันเป็นหลายๆ แบบฟอร์ม ทั้งๆ ที่แบบฟอร์มเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องแยกออกจากกัน แล้วเรียกเก็บเงินเป็นจำนวนน้อยสำหรับแบบฟอร์มแรก แล้วก็เพิ่มราคาขึ้น อย่างมากสำหรับแบบฟอร์มต่อๆ มา นอกจากนี้ บ่อยครั้งที่ที่ปรึกษาตรวจคนเข้าเมืองกรอกแบบ ฟอร์มที่ไม่ถูกต้อง หรือเตรียมเอกสารที่ไม่จำเป็น และทำให้ท่านต้องสูญเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์

ก่อนที่จะขอคำปรึกษากับที่ปรึกษาที่ไม่ใช่ทนายความเพื่อจัดเตรียมเอกสารตรวจคนเข้าเมืองของท่าน ท่านควรพูดคุยกับทนายความ ทนายความหลายท่านให้บริการจัดเตรียมเอกสาร โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องว่าจ้างให้เป็นตัวแทนทางกฎหมาย ข้อแตกต่างก็คือ การที่ท่านมีทนายความที่มีความรู้ถึงความซับซ้อนของกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองมากกว่า

ในกรณีที่ท่านได้รับคำยืนยันว่าจะได้รับการอนุมัติ แต่กลับถูกปฏิเสธผลประโยชน์ ท่านควรพูดคุยกับทนายความเช่นกัน กฎหมายของรัฐถือว่าคดีมีมูลสำหรับท่านที่ได้รับความเสียหายจากที่ปรึกษาด้านตรวจการคนเข้าเมืองที่กระทำการทุจริต หรือละเมิดกฎหมาย และการฟ้องคดีต่อที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมือง จะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานภาพการเข้าเมืองของท่านแต่อย่างใด...

.....

ท่านสามารถกด Like เฟสบุ๊คเพจของเราได้ทาง (www.facebook.com/medveilaw) และสามารถ Follow ทวิตเตอร์ของเราได้ทาง (www.twitter.com/medveilaw)

บทความฉบับนี้เป็นบทความของสำนักงานกฎหมาย เอเดรียน เมดเวย์ (Law Offices of Adrien Medvei) ซึงมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ท่านเท่านั้น บทความนี้มิใช่คำแนะนำ ทางกฎหมาย ผู้เขียนบทความและผู้อ่านบทความย่อมไม่มีความสัมพันธ์ ในฐานะทนายความ-ลูกความ ต่อกัน

หากท่านต้องการคำแนะนำทางด้านกฎหมายหรือต้องการประเมินคดีของท่านเกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น กรุณาติดต่อสำนักงานกฎหมายเอเดรียน เมดเวย์ (Law Offices of Adrien Medvei) ตั้งอยู่ที่ 3055 ถนน Wilshire ห้อง 900 ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย 90010

โทรศัพท์ (213) 984-4013 หรือสามารถใช้บริการโทรฟรีที่ (866) 731-1067

ทางอีเมลล์ amedvei@medveilaw.com  เว็บไซต์ของสำนักงาน www.medveilaw.com  

ทางเฟสบุ๊คที่ www.facebook.com/medveilaw   

หรือทางทวิตเตอร์ที่ www.twitter.com/medveilaw.com

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
   • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 1

สะหวัดดีค่ะคือหนูเป็นคนลาวแล้วแฟนหนูเป็นคนไทยแล้วมีลูกแบบไม่ได้จดทะเบียนค่ะ แล้วลูกหนูเป็นคนไทยแล้วอยากจะพาลูกไปอยู่ชาวแต่ทำพาดสะปอดแล้วค่ะ แต่แฟนคงไม่ได้ไปด้วยเพราะทำงานแต่ไปส่งได้อยู่ #อยากถามว่าพอมีวิธิใดบ้างที่หนูจะเอาลูกข้ามไปแบบถูกกดหมายได้บ้างค่ะ หนูมารับรองเอาลูกข้ามได้มั้ยค่ะ

  • ¼ÙéÊè§: อรทัย
  • 202.44.245.27 May 11, 2018 @12:53 PM
ฉบับที่
595
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข