รอบรู้เรื่องกฏหมาย
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการอิมมิเกรชั่นวีซ่าสำหรับเคส LGBT และศาลเพิ่มเติมข้อกฏหมายเกี่ยวกับสิทธิของคู่สมรสเพศเดียวกันในสหรัฐอเมริกา


บทความโดย ทนายความ เอเดรียน เมดเวย์

การเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดำเนินการขอวีซ่า LGBT

ตามที่ศาลฏีกาได้มีการตัดสินใน Windsor V. U.S., จากการที่มีการไม่เห็นด้วยในบทบัญญัติเกี่ยวกับคดีคู่สมรส (DOMA)  ทางสมาคมทนายความอเมริกันเกี่ยวกับคดีอิมมิเกรชั่น (ที่ซึ่งข้าพเจ้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 1998 และดำเนินคดีเป็นเวลาหลายปีเกี่ยวกับแบบแผนและการป้องกันอาณาเขตชายแดน  (CBP) กำลังสร้างกระบวนการในการเปลี่ยนสถานที่ในการดำเนินการทำวีซ่าซึ่งจะยังความปลอดภัยสำหรับผู้ยื่นขอว๊ซ่าที่เป็นเกย์ เลสเบียน หรือผู้ทำการแปลงเพศ ในกรณีที่ผู้ยื่นวีซ่าจะต้องกลับประเทศเพื่อไปทำการสัมภาษณ์ขอวีซ่า

จากประเด็นความวิตกกังวลของผู้สมัคร LGBT ที่จะถูกส่งกลับประเทศของตน ได้ถูกยกขึ้นมาถกประเด็นกับทางมลรัฐ (DOS) และทาง DOS ได้ทำการดำเนินการอย่างรวดเร็ว พร้อมกับความเข้าใจอย่างยิ่งในปัญหา จึงได้ดำเนินการแก้ปัญหาในประเด็นนี้

ในขณะนี้  ผู้สมัครเคส LGBT และทนายความของท่าน สามารถทำเรืองและติดต่อปรึกษากับศูนย์ดำเนินการวีซ่าแห่งชาติ (NVC) และทางรัฐ (DOS)  อีกทั้งได้แต่งตั้งสำนักงานกงสุลทางเลือกในการดำเนินการเกี่ยวกับอิมมิเกรชั่นวีซ่า ของผู้สมัคร LGBT

หากผู้สมัคร LGBT และทนายความ พิจารณาเล็งเห็นว่าเคสของท่านมีความไม่ปลอดภัย เมือต้องกลับประเทศของตน  ทางศูนย์ดำเนินการวีซ่าแห่งชาติ  (NVC) จะพิจารณาหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความไม่ปลอดภัย และทนายของทนาย LGBT จะรับพิจารณาเรื่อง  จากนั้นทางศูนย์ดำเนินการวีซ่า NVCจะพิจารณาหลักฐานทั้งหมดและจะดำเนินเรื่องของผู้สมัคร LGBT  ว่ามีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความไม่ปลอดภัยหากต้องกลับประเทศของตนเพื่อไปดำเนินการในการขอวีซ่า  จากนั้นเรื่องจะถูกส่งต่อและขอรับอำนาจศาลในการวินิจฉัยวีซ่าสำหรับผู้สมัคร LGBT

DOJ ได้ทำการเพิ่มเติมสิทธิของคู่สมรสเพศเดียวกัน  รวมทั้งความสามารถในการยื่นขอฟ้องล้มละลายร่วม

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2014  ทางอธิบดีทนาย อิริค  โฮลเดอร์  ทำการประกาศว่า ทางมลรัฐจะยกผลประโยชน์แก่คู่สมรสเพศเดียวกันให้เทียบเท่ากับคู่สมรสทั่วไป   ซึ่งหมายความว่าคู่สมรสเพศเดียวกันจะได้รับสิทธิทางกฏหมายเท่าเทียมกับคู่สมรสทั่วไป รวมถึงสิทธิที่จะไม่ต้องจัดหาพยานหลักฐานต่อต้านคู่สมรสของตน  ซึ่งยังหมายความว่าคู่สมรสเพศเดียวกันสามารถยื่นขอล้มละลายร่วมกัน รวมถึงการป้องกันล้มละลายร่วมกัน

หากท่านมีข้อสงสัย คำถามเกี่ยวข้องกับ LGBT  รวมทั้งกระบวนการสมัครสิทธิผลประโยชน์จากอิมมิเกรชั่น และการป้องกันการล้มละลาย  ท่านสามารถติดต่อสำนักงานทนายความของเรา เพื่อรับคำปรึกษาเป็นการส่วนตัว

ท่านสามารถกด Like เฟสบุ๊คเพจของเราทาง ( HYPERLINK "http://www.facebook.com/medveilaw" www.facebook.com/medveilaw) และ follow เราทาง  HYPERLINK "http://www.twitter.com/medveilaw" www.twitter.com/medveilaw).  

บทความฉบับนี้ เขียนขึ้นโดยทนายความ เอเดรียน เมดเวย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ท่านในด้านอิมมิเกรชั่นเท่านั้น ซึ่งมิใช่คำแนะนำทางกฎหมายที่สามารถปรับใช้ได้กับทุกคน  กรณีที่ท่านต้องการคำแนะนำทางกฎหมายเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของท่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอิมเมเกรชั่นและการยื่นเรื่อง Bankruptcy กรุณาติดต่อสำนักงานกฎหมายเอเดรียน เมดเวย์ ตั้งอยู่ที่ 3055 Wilshire Blvd. ห้อง 900 ลอสเองเจลลิส แคลิฟอเนีย 90010 โทรศัพท์ (213) 984-4013 หรือสำหรับผู้ช่วยทนายไทย (818) 495-4102   ต่อ 102 สำหรับลูกความต่างรัฐโทรฟรีที่ (866) 731-1067 หรือทางอีเมลล์ amedvei@medveilaw.com  และเวปไซต์ของสำนักงาน  HYPERLINK "http://www.medveilaw.com" www.medveilaw.com ทาง Facebook  HYPERLINK "http://www.facebook.com/medveilaw" www.facebook.com/medveilaw และทาง Twitter  HYPERLINK "http://www.twitter.com/medveilaw" www.twitter.com/medveilaw  *** 

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
   • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 2

cartierbraceletlove Oh I forgot Souk Kitchen on North Street. Great lunch deals.
replique bijoux homme cartier http://www.toplevejewelry.com.ru/fr/

  • ¼ÙéÊè§: replique bijoux homme cartier
  • 58.62.234.26 Mar 12, 2017 @04:49 AM
ฉบับที่
595
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข