รอบรู้เรื่องกฏหมาย
มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเปย์โรลสำหรับครอบครัวของทหารกัน


เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2013 ที่ผ่านมา ทางอิมมิเกรเชั่นได้ออกบันทึกข้อความเพื่อแก้ไขเนื้อความส่วนที่เกี่ยวกับคำขอเปย์โรลของสมาชิกครอบครัวของทหารอเมริกันซึ่งระบุอยู่ในคู่มือการตัดสินเคสของสำนักงานอิมมิเกรชั่นสาขาย่อยโดยมีจุดประสงค์เพื่อ “ให้แน่ใจว่าการตัดสินเคสสอดคล้องกัน”

บันทึกดังกล่าวระบุไว้ว่า โดยปกติการดำเนินการตัดสินให้ออก “เปย์โรล อิน เพลซ” ให้แก่คู่สมรส บุตร และบิดามารดาของทหารอเมริกันทั้งที่เป็นแอคทีฟและรีเซิร์ฟรวมถึงทหารผ่านศึก ซึ่งอยู่ในสหรัฐฯที่ไม่เคยถูกตรวจสอบตอนเดินทางเข้ามานั้นก็คือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้ว นโยบายนี้มีจุดประสงค์เพื่อคลายความวิตกกังวลของเหล่าทหารที่มักจะกังวลเรื่องสถานภาพด้านอิมมิเกรชั่นของครอบครัวของตน

ผู้ใดบ้างที่มีคุณสมบัติได้รับ “เปย์โรล อิน เพลซ”

การตัดสินว่าจะออกเปย์โรล อิน เพลซได้หรือไม่นั้นอยู่ภายใต้กฎหมาย INA §212(d)(5)(A) บันทึกข้อความเกี่ยวกับเปย์โรลเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2013 ระบุว่า การที่บุคคลนั้นๆ เป็นคู่สมรส บุตร หรือบิดามารดาของผู้ที่กำลังรับใช้ชาติอยู่ในกองทัพสหรัฐฯ ผู้ที่เป็นทหารแบบ Selected Reserve และ Ready Reserve หรือทหารผ่านศึกที่เคยรับใช้ชาติอยู่ในกองทัพสหรัฐฯมาก่อนนั้นก็ถือว่า “มีคุณสมบัติที่มีน้ำหนักมากพอที่จะได้รับเปย์โรล อิน เพลซแล้ว” ซึ่งบันทึกข้อความฉบับนี้ถือว่าแตกต่างกับฉบับของนาโปลิตาโน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2010 ตรงที่ ฉบับใหม่ล่าสุดนี้ได้รวมกลุ่มสมาชิกครอบครัวของทหารผ่านศึกเข้าไปเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ขอเปย์โรลดังกล่าวนี้ด้วย

 

นอกจากนี้บันทึกนี้ยังระบุด้วยว่า โดยทั่วไปแล้วกลุ่มบุคคลดังกล่าวนั้นจะสามารถได้รับเปย์โรล อิน เพลซ ยกเว้นแต่ว่าจะมีประวัติความผิดทางอาชญากรรม หรือพฤติกรรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ ประเด็นคือยังไม่มีความชัดเจนใดๆว่า ความผิดทางอาชญากรรมประเภทใด หรือ “พฤติกรรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ” แบบไหนที่จะทำให้ทางอิมมิเกรชั่นไม่สามารถตัดสินให้ออกเปย์โรลนี้ได้

เปย์โรล อิน เพลซมีอายุนานแค่ไหน

หากทางอิมมิเกรชั่นออกเปย์โรล อิน เพลซ ให้ท่าน เปย์โรลนี้จะมีอายุหนึ่งปี โดยอาจจะเพิ่มให้อีกหนึ่งปีตามความเหมาะสม

ผู้ใดบ้างที่มีสิทธิ์ปรับเปลี่ยนสถานภาพ

บันทึกข้อความแบับวันที่ 15 พฤศจิกายนยังได้ระบุไว้ว่า ผู้ที่ได้รับเปย์โรล อิน เพลซจะมีคุณสมบัติสามารถสมัครขอปรับเปลี่ยนสถานภาพได้หากปัญหาข้อเดียวที่ติดตัวคือ ประเด็นที่คนผู้นั้นเข้ามาโดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตม. บันทึกนี้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “ชาวต่างชาติที่เข้าสหรัฐฯมาโดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ แต่ในที่สุดก็ได้รับเปย์โรลนั้น จะไม่ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าประเทศภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับบุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ต้องห้ามเข้าสหรัฐฯ 2 ข้อตามที่ระบุไว้ใน INA §212(a)(6)(A)(i)” ดังนั้นเมื่ออิมมิเกรชันออกเปย์โรล อิน เพลซให้แล้ว ก็คือว่าบุคคลผู้ที่ได้รับเปย์โรลดังกล่าวนี้ได้ผ่านกฎหมายข้อ INA §245(a) ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่สมัครขอปรับเปลี่ยนสถานภาพได้ต้องถูกตรวจสอบ และได้รับเปย์โรล หรืออนุญาตให้เข้าประเทศก่อนแล้ว แต่ต้องจำไว้ว่าเปย์โรล อิน เพลซนั้นสามารถเคลียร์ปัญหาเรื่องที่คนเข้ามาประเทศอย่างผิดกฎหมายตามกฎหมายข้อ INA §212(a)(6)(A)(i) ซึ่งเป็นข้อที่เกี่ยวข้องกับการขอปรับเปลี่ยนสถานะเท่านั้น ซึ่งยังต้องคำนึงถึงกฎหมายห้ามเข้าประเทศข้ออื่นๆด้วย กล่าวคือ ต้องผ่านกฎหมายข้ออื่นๆให้ครบก่อน

สามารถสสมัครขอเปย์โรล อิน เพลซได้ที่ไหน

ท่านสามารถส่งใบสมัครขอเปย์โรล อิน เพลซและเอกสารประกอบอื่นๆได้ที่สำนักงานอิมมิเกรชั่น USCIS ตามสาขาที่สมาชิกครอบครัวอาศัยอยู่

สำนักงานของเราก็สามารถช่วยท่านในการดำเนินเรื่องขอเปย์โรล อิน เพลซ รวมไปถึงขั้นตอนขอปรับเปลี่ยนสถานภาพหลังจากนั้น (ขอใบเขียว) ได้เช่นกัน กรุณาโทรติดต่อเราที่หมายเลข (213)984-4013 เพื่อนัดปรึกษากับทนายเกี่ยวกับเคสของท่าน

เชิญกด Like หน้าเฟซบุคของเราได้ที่ www.facebook.com/medveilaw และตามเราในทวิตเตอร์ได้ที่ www.twitter.com/medveilaw เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับกฎหมายปฏิรูปอิมมิเกรชั่นและการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในปี  2014 นี้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าไปอ่านบทความในบลอคของทางเราบน Wordpress ได้ที่ www.medveilaw.wordpress.com 

**  บทความฉบับนี้ เขียนขึ้นโดยทนายความ เอเดรียน เมดเวย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ท่านในด้านอิมมิเกรชั่นเท่านั้น ซึ่งมิใช่คำแนะนำทางกฎหมายที่สามารถปรับใช้ได้กับทุกคน  กรณีที่ท่านต้องการคำแนะนำทางกฎหมายเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของท่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอิมเมเกรชั่นและการยื่นเรื่อง Bankruptcy กรุณาติดต่อสำนักงานกฎหมายเอเดรียน เมดเวย์ ตั้งอยู่ที่ 3055 Wilshire Blvd. ห้อง 900 ลอสเองเจลลิส แคลิฟอเนีย 90010 โทรศัพท์ (213) 984-4013 ผู้ช่วยทนายไทย (818) 495-4102   ต่อ 102 สำหรับลูกความต่างรัฐโทรฟรีที่ (866) 731-1967 หรือทางอีเมลล์ amedvei@medveilaw.com  เวปไซต์ของสำนักงาน www.medveilaw.com ทาง Facebook www.facebook.com/medveilaw และทาง Twitter www.twitter.com/medveilaw  *** 


 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
595
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข