SiamtownUS Classifieds

Post ID : 1805000029  Last Updated :26 July 2018, 11:50 AM  
   มีห้องว่างให้เช่าหลายห้องเมือง Bellflower รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าขยะ  
ค่าอินเตอร์เน็ต มีราคา $575.00 / เดือน ใกล้ Cerritos Mall and Lakewood Mall ประมาณ 1 ไมล์ ใกล้ Freeway 91, 605 , 405, 710 ประมาณ ¼ ไมล์ ติดต่อ 562-298-7487  

Price : เข้าชมครั้งล่าสุด : 1/22/2019 2:07:24 PM
  Number of guest : 370   Post Date : 07 May 2018, 03:38 PM  | IP: 47.51.36.10  
** รหัสผ่านสำหรับแก้ไขประกาศ **


  

* โปรดใช้วิจารณญาณในการติดต่อบุคคล หรือข้อมูลทางโฆษณา เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตัวท่านเองQuestions? Call support 24/7 1.800.494.1798
ฉบับที่
433
siamtownus newspaper