SiamtownUS Classifieds

Post ID : 1704000032  Last Updated :13 April 2017, 04:24 PM  
   !!! ต้องการขายร้านไทยใน Miami, Bird Road  
เป็นร้าน Take Out & Delivery มีอุปกรณ์ครบ ร้านอยู่ในพลาซ่าที่ดี ร้านมีกำไรจากการขาย มีลูกค้าประจำเยอะ ขายราคา $60,000 เจ้าของร้านเปิดร้านที่ 2 ดูแลไม่ไหว จึงประกาศขาย ติดต่อ 786-224-9018, 786-385-9027  

Price : เข้าชมครั้งล่าสุด : 4/19/2018 12:37:33 PM
  Number of guest : 305   Post Date : 13 April 2017, 04:24 PM  | IP: 47.51.36.10  
** รหัสผ่านสำหรับแก้ไขประกาศ **


  

* โปรดใช้วิจารณญาณในการติดต่อบุคคล หรือข้อมูลทางโฆษณา เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตัวท่านเองQuestions? Call support 24/7 1.800.494.1798
ฉบับที่
393
siamtownus newspaper