ประมวลภาพ
GALLERY

ทอดกฐินสามัคคี วัดโพธิวารีรังสฤษฏ์

งานทอดกฐินสามัคคี วัดโพธิวารีรังสฤษฏ์ อักษราภคิเกตุทอง เป็นประธานกรรมการองค์กฐินและดำเนินงานร่วมกับกลุ่มอิมมอทอล ไทย ลอสแอนเจลิส พรรคนาวิน เข็มทรัพย์ ร้านอาหารไทยวิมไทย ร้านอาหารปานวิมาน ร้านอาหารช้างเผือก พลเทพ อินทุรัตน์ ประธานที่ปรึกษา เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2013 รวมปัจจัยถวายวัดทั้งสิ้น $17,300 ขออวยพรให้เจ้าภาพทุกท่านจงบรรลุถึงมนุษย์­สมบัติ เทอญ สาธุ