ข่าวคนไทยในอเมริกา
แคลิฟอร์เนียห้าม “พักการเรียน” เด็กแล้ว

แอลเอ (สยามทาวน์ยูเอส) : กฎหมายห้ามไม่ให้โรงเรียนสั่งพักการเรียนเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว เถียงครู ต่อต้านระบบ ฯลฯ ตั้งแต่อนุบาลถึงเกรด 12 เหตุเพราะกระทบผลการเรียนของเด็กผิวสี และกลุ่มเด็กแอลจีบีทีคิวพลัส

วันที่ 1 กรกฎาคม 2024 เป็นวันที่กฎหมายหลายๆ ฉบับของแคลิฟอร์เนีย เริ่มมีผลบังคับใช้ รวมถึงกฎหมาย เอสบี 274 ที่มีสาระห้ามไม่ให้มีการสั่งพักการเรียน (suspension) นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือทำผิดเล็กๆ น้อยๆ เข้าข่ายทำให้เกิดความวุ่นวาย หรือเจตนาต่อต้านกฎระเบียบต่างๆ โดยให้มีผลกับนักเรียนระดับเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด 12 ในโรงเรียนของรัฐทุกแห่ง

โดยกฎหมายฉบับนี้ ถือเป็น “ส่วนเสริม” จากกฎหมายที่มีอยู่เดิม (เอสบี 419) ที่ห้ามไม่ให้มีการพักการเรียนนักเรียนเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด 5 ที่มีเจตนาฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ โดยมีผลตลอดไป และห้ามไม่ให้พักการเรียนนักเรียนเกรด 6-8 จนถึงปี 2025 ซึ่งจะมีการประเมิลผลที่ได้รับอีกครั้ง

ภายใต้กฎหมายเอสบี 274 นี้ จะมีการขยายเวลาการห้ามไม่ให้มีการลงโทษพักการเรียนเด็กนักเรียนเกรด 6-12 ออกไปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2029 ซึ่งจะมีการประเมิลผลที่ได้รับอีกครั้ง

ข่าวบอกว่าระบบการลงโทษนักเรียนแบบ “พักการเรียน” ได้กลายเป็นปัญหาของระบบการศึกษาในรัฐแคลิฟอร์เนียและทั่วประเทศ เพราะมีการนำมาใช้กับความผิดเล็กๆ น้อยๆ เช่นใส่หมวกกลับหลัง แอบหลับในห้อง หรือเถียงครู ฯลฯ โดยส่วนใหญ่ของนักเรียนที่ถูกลงโทษพักการเรียน คือนักเรียนผิวดำ, นักเรียนในกลุ่มแอลจีบีทีคิวพลัส รวมถึงนักเรียนที่เป็นคนไร้บ้าน เด็กในระบบฟอสเตอร์แคร์ หรือเด็กทุพลภาพ ฯลฯ

แม้จะไม่สามารถสั่งพักการเรียนได้ แต่กฎหมาย เอสบี 274 ให้อำนาจครูในการย้ายนักเรียนที่เจตนาฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ ไปยังห้องพิเศษที่จัดไว้สำหรับเด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะ (specific class for unruly behavior) โดยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารของแต่ละโรงเรียน ที่จะหาวิธีหรือเวลาที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา หรือ (บางกรณี) ให้ความช่วยเหลือ-สนับสนุนเด็กที่มีการแสดงออกแบบนั้นต่อไป.
 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
599
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข