ข่าวคนไทยในอเมริกา
ยกเลิก “หนี้น้ำประปา” ชาวแอลเอกว่าสองแสนราย

แอลเอ (สยามทาวน์ยูเอส) : รัฐแคลิฟอร์เนีย ประกาศ “ปลดหนี้” ให้ลูกหนี้ค่าน้ำ ทั้งธุรกิจและบ้านเรือนมากกว่า 4 ล้านราย คิดเป็นมูลค่าเกือบ 880 ล้านดอลลาร์

เกวิน นิวซัม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย แถลงเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2024 ว่ารัฐแคลิฟอร์เนีย จะจ่ายค่าน้ำประปา และค่าบริหารจัดการน้ำทิ้ง (wastewater utility) ที่ชาวแคลิฟอร์เนียประมาณสี่ล้านคนเป็นหนี้อยู่ โดยยอดหนี้ทั้งจากบ้านเรือนและธุรกิจดังกล่าวนี้ มีมูลค่าเกือบ 880 ล้านดอลลาร์

หนี้สินค่าน้ำที่รัฐแคลิฟอร์เนียประกาศรับภาระนั้น เกิดขึ้นตามโปรแกรมที่เรียกว่า state’s Water and Wastewater Arrearages Payment Program ที่รัฐแคลิฟอร์เนียได้รับเงินทุนมูลค่าเกือบหนึ่งพันล้านดอลลาร์จากแผนช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของรัฐบาลกลาง เรียกว่า the Biden-Harris Administration’s American Rescue Plan

โดยเทศบาลเมืองแอลเอ จะได้รับส่วนแบ่งจากเงินช่วยเหลือก้อนนี้ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ เพื่อมอบให้กับสำนักงานประปาและไฟฟ้า (LADWP) และสำนักงานสุขาภิบาลของเมืองแอลเอ หรือ Los Angeles City Sanitation (LASAN) เพื่อตัดหนี้ของลูกหนี้มากกว่า 204,000 ราย

การประกาศปลดหนี้ค่าน้ำของประชาชนในรัฐแคลิฟอร์เนียครั้งนี้ ถือเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ครั้งที่สอง หลังจากเมื่อเดือนเมษายน 2020 รัฐฯ โดยผู้ว่าฯ เกวิน นิวซัม ได้ประกาศคำสั่งพิเศษ ห้ามไม่ให้ผู้จัดจำหน่ายน้ำในรัฐทุกราย ตัดหรือยุติการจ่ายน้ำให้บ้านเรือนหรือธุรกิจที่ไม่ชำระค่าน้ำตามกำหนดเวลา.


เกวิน นิวซัม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
599
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข