Hot News
กฎหมายสิทธิ์ในการซ่อม มีผล 1 กรกฎาคมนี้

วันที่ 1 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ เป็นวันที่กฎหมายใหม่หลายฉบับของแคลิฟอร์เนียจะมีผลบังคับใช้ เช่นกฎหมายห้ามไม่ให้ธุรกิจคิดค่าธรรมเนียมซ่อนเร้น หรือธรรมเนียมขยะ (คลิกอ่านรายละเอียด) และกฎหมายบังคับให้ธุรกิจที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ต้องเตรียมเครื่องตรวจสารเคมีในเครื่องดื่ม (Drug Testing Kits) ให้ลูกค้า (คลิกอานรายละเอียด)ซึ่งสยามทาวน์ฯ ได้นำเสนอเป็นข่าวไปแล้ว

อีกสองฉบับที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน คือกฎหมาย เอบี 230 ว่าด้วยการเตรียม “สินค้าสำหรับผู้หญิง” แจกฟรีในห้องน้ำโรงเรียนของรัฐ ที่เปิดสอนตั้งแต่เกรด 3-5 ขึ้นไป เป็นกฎหมายเสริมจากฉบับเดิมที่กำหนดให้มี “สินค้าสำหรับผู้หญิง” แจกในโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่เกรด 6-12 เพราะผลการวิจัยของภาครัฐพบว่า เด็กหญิงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ เริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกตอนอายุ 10 ปี

อีกฉบับคือกฎหมาย เอสบี 244 ว่าด้วย “สิทธิในการซ่อม” ที่บังคับให้ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ราคาตั้งแต่ 50 ดอลลาร์ขึ้นไป จะต้องมีคู่มือของสินค้า และจะต้องผลิตอาไหล่ รวมถึงเครื่องมือหรือชิ้นส่วนของสินค้าเตรียมพร้อมในกรณีที่สินค้าเกิดชำรุดเสียหาย และเจ้าของต้องการซ่อมแซมแทนที่จะซื้อใหม่

และหากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีราคาตั้งแต่ 100 ดอลลาร์ขึ้นไป ผู้ผลิตจะต้องมีอาไหล่และคู่มือ ฯลฯ ต่อเนื่องไปอย่างน้อยเจ็ดปีหลังจากยุติการผลิตสินค้าชนิดนั้น.


 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
599
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข