อเมริกาและแคลิฟอร์เนีย
“เออร์ไวน์” ประกาศ “แบนพลาสติก” แล้ว

แอลเอ (สยามทาวน์ยูเอส) : เมืองเออร์ไวน์ เมืองน้อยในแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองล่าสุดที่ประกาศ “แบนพลาสติก” ทั้งถุงก็อบแก๊บ ขวดน้ำ หลอดดูด รวมถึง “ลูกโป่ง” ด้วย

เทศบาลเมืองเออร์ไวน์ กำลังประกาศใช้เทศบัญญัติคุ้มครองสภาพแวดล้อมฉบับล่าสุด ซึ่งมีสาระคล้ายกับกฎหมายท้องถิ่นของลอส แอนเจลิส และอีกกว่า 170 เมืองและเคาน์ตี้ในแคลิฟอร์เนีย คือการควบคุมผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ไม่ย่อยสลาย หรือย่อยสลายยาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (single-use)

โดยเทศบัญญัติ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2024 นี้ จะทำให้ธุรกิจในเออร์ไวน์ ทั้งร้านค้าปลีกและธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว รวมถึงกล่องโฟม (polystyrene) ได้อีกต่อไป โดยสิ่งของที่อยู่ในข่าย “ถูกแบน” ก็เช่นถุงพลาสติก กล่องหรือภาชนะใส่อาหารทำจากพลาสติก หรือโฟม ช้อนส้อมพลาสติก หลอดดูดพลาสติก ฯลฯ โดยเทศบัญญัติฉบับนี้มีผลกับลูกโป่งยาง (latex balloons) และลูกโป่งเคลือบฟิล์มโพลีเอสเตอร์ (maylar balloons) ด้วย

กระแสต่อต้านการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว กำลัง “มาแรง” ทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื้อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศ คุณภาพอากาศ และป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับสัตว์ และมนุษย์ในระยะยาวด้วย ทั้งนี้เพราะพลาสติกเป็นสสารที่ไม่ย่อยสลาย หรือเพียงแค่ย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ เท่านั้น

ข้อมูลจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ เปิดเผยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ระบุว่าในแต่ละปี ทั่วโลกมีการผลิตสินค้าจากพลาสติกมากกว่า 430 ล้านตัน โดยสองในสาม เป็นสินค้าแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ที่จะกลายเป็นขยะทั้งบนดินและในทะเล และพลาสติกบางส่วน ได้วนกลับมาอยู่ในห่วงโซ่อาหารและกลายเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ด้วย.
 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
595
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข