อเมริกาและแคลิฟอร์เนีย
แคลิฟอร์เนียยอมให้ขาย “บ้านเล็ก” แยกจากบ้านใหญ่ได้

แอลเอ (สยามทาวน์ยูเอส) : เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมก่อสร้างและแก้ไขวิกฤตที่พักอาศัย รัฐแคลิฟอร์เนียผ่านกฎหมายอนุญาตให้เจ้าของบ้านสร้างและขาย “บ้านเล็ก” ที่สร้างในบริเวณบ้านใหญ่ได้โดยอิสระ

ส่วนหนึ่งของกฎหมายใหม่รัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ผ่านการลงนามโดยผู้ว่าการรัฐฯ เมื่อเดือนที่ผ่านมา คือ เอบี1033 และ เอบี976 เป็นกฎหมายที่ต้องการสนับสนุนให้มีการสร้างบ้านขนาดเล็กในบริเวณบ้านใหญ่ หรือที่เรียกว่า ADU (Accessory Dwelling Unit) มากขึ้น เป็นหนึ่งในความพยายามของรัฐแคลิฟอร์เนีย ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตที่อยู่อาศัย ที่ทวีราคาสูงขึ้นจนประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถรับภาระได้

โดยกฎหมาย เอบี1033 อนุญาตให้เทศบาลของแต่ละเมือง มีอำนาจในการพิจารณาว่าจะยอมให้เจ้าของบ้าน ขายบ้านเล็กที่ปลูกสร้างในพื้นที่บ้านหลักได้โดยอิสระ (แยกเป็นอิสระกับบ้านใหญ่) ได้หรือไม่ โดยกฎหมายฉบับนี้ มีผลลบล้างกฎหมายเก่าที่ห้ามไม่ให้ขายบ้านเล็กแยกจากบ้านใหญ่ รวมถึงยกเลิกกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เจ้าของบ้านสามารถขอกู้เงิน (loans) เพื่อสร้างบ้านเล็ก จากแหล่งเงินกู้ต่างๆ ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ส่วนกฎหมาย เอบี976 นั้น สาระสำคัญคือการห้ามไม่ให้ส่วนปกครองท้องถิ่น ออกกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเทศบัญญัติ, ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ เพื่อบังคับให้เจ้าของที่ดินต้องอาศัยอยู่ในบ้านเล็กที่ตนเองสร้างขึ้น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เจ้าของบ้าน ใช้บ้านเล็กสำหรับให้เช่าด้วย

ทั้งนี้ ADU หรือบ้านหลังเล็กในบริเวณบ้านหลังหลัก ที่อาจเป็นที่รู้จักในชื่อ backyard cottage (คอทเทจในสวนหลังบ้าน) หรือ Secondary Unit (ยูนิตที่สอง) นี้ เป็นที่นิยมอย่างมากในแคลิฟอร์เนียในช่วงกว่าสิบปีที่ผ่านมา โดยข้อมูลจากสำนักงานการเคหะของรัฐแคลิฟอร์เนีย (The state’s housing department) บอกว่าประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของบ้านเรือนในแคลิฟอร์เนีย มีบ้านหลังเล็กตั้งอยู่ในบริเวณบ้าน.
 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
589
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข