มุมกฎหมายกับทนายโจอี้
โดย...ทนาย โจอี้ จิตต์มั่นการ www.jc4law.com 818-846-5639
การเดินทางและอยู่นอกสหรัฐอเมริกาขณะมีใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวร (ใบเขียว)


สวัสดีครับทุกคน บทความอาทิตย์นี้ผมจะตอบคำถามที่เป็นที่สงสัยของใครหลายๆคนนั่นก็คือ การเดินทางออกนอกประเทศขณะที่คุณถือใบอนุญาตอยู่ถาวรหรือที่รู้จักกันทั่วๆ ไปว่าผู้ถือใบเขียว ผมได้รับอีเมล์และโทรศัพท์นับครั้งไม่ถ้วน ถามเกี่ยวกับหัวข้อนี้และตอนนี้ผมจะให้คำตอบที่เข้าใจแก่คุณผู้อ่าน


ใบอนุญาตอยู่ถาวร “ใบเขียว” โดยทั่วไป

ก่อนอื่นเรามาเริ่มพิจารณาใบอนุญาตอยู่ถาวร ใบเขียวของคุณคือเอกสารที่เป็นหลักฐานสถานะผู้อยู่อาศัยถาวรในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกกฎหมาย ท่ามกลางสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆที่ ได้รับโดยใบเขียวคือสิทธิ์เดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือสิทธิ์กลับเข้าประเทศ ใบเขียวนี้สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อคุณเดินทางเพราะคุณจำเป็น ต้องยื่นใบเขียวนี้แก่ทางกงสุลและด่านตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาในเวลาที่คุณกลับเข้ามา

ถึงประเทศสหรัฐอเมริกาที่ท่าอากาศยานด่านตรวจคนเข้าเมือง จะไม่เพียงแค่พิจารณาใบเขียวแต่จะพิจารณาเอกสารเฉพาะตัวเช่น พาสปอร์ต บัตรประจำตัว เป็นต้น เพื่อที่จะพิจาณาว่าคุณสามารถเข้ากลับเข้ามาในสหรัฐได้หรือไม่ กงสุลและด่านตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกามีอำนาจที่จะตัดสินใจให้ผู้ถือใบเขียวที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา กลับเข้ามาในสหรัฐอเมริกา (เช่น ไม่ตั้งใจให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นบ้านที่อยู่ถาวร) ถ้าพวกเขาเชื่อว่าคุณไม่ตั้งใจให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่อยู่ถาวร  จะนำไปสู่การยกเลิกเพิกถอนใบเขียวของคุณ เราไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้น ดังนั้นกรุณาอ่านต่อ...


ใบเขียวที่มีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข


โดยส่วนใหญ่ใบเขียวมี 2 ประเภท อันแรกคือใบเขียวแบบมีเงื่อนไขซึ่งมีระยะเวลาใช้ได้ 2 ปีและอีกประเภทคือ ใบเขียวแบบไม่มีเงื่อนไขหรือผู้อยู่อาศัยถาวร ซึ่งมีระยะเวลาใช้ได้ 10 ปีหรือมากกว่านั้น เมื่อไหร่ก็ตามที่สถานะของคุณถูกปรับเปลี่ยนภายใน 2 ปีของการแต่งงาน คุณจะได้รับใบเขียวที่มีเงื่อนไขซึ่งมีระยะเวลาใช้ได้ 2 ปี (คำเตือน: เพื่อที่จะรักษาสถานะการอยู่อย่างถูกกฎหมาย คุณต้องร้องขอ immigration ให้ยกเลิกใบเขียวที่มีเงื่อนไขก่อนระยะเวลา 2 ปีที่จะหมดอายุถ้าคุณพลาด ไม่ได้ยื่นคำร้องใบเขียวของคุณจะหมดอายุโดยอัตโนมัติและคุณจะไม่ได้อยู่ในสถานะที่ถูกกฎหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาอ่านบทความเก่าของผมได้ที่ WWW.JC4LAW.COM) แม้ว่าใบเขียวทั้งสองจะให้สิทธิ์คุณเดินทางแต่มีระยะเวลาจำกัดที่คุณสามารถอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ถ้าคุณอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริการัฐบาลอาจจะพบว่าคุณละทิ้งใบเขียวของคุณเพราะคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะให้สหรัฐอเมริกาเป็นบ้านที่อยู่ถาวรของคุณ ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองจะปฏิเสธการกลับเข้ามาของคุณในเวลาที่คุณกลับเข้ามาจากการเดินทางต่างประเทศ


คำเตือน: การละทิ้งใบเขียวของคุณเนื่องจากที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น สิทธิ์ในการเดินทางเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบเขียวทั้งหมดอย่างไรก็ตามสิทธิ์นี้มีจำกัดถ้าในเวลาที่คุณกลับจากการเดินทาง ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาว่าระยะเวลาที่คุณเดินทางนั้นยาวนานเกินไปและคุณไม่ได้ตั้งใจให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่อยู่ถาวรของคุณหลังจากนั้นอาจถูกพบว่าคุณละทิ้งสถานะผู้อยู่อาศัยอย่างถูกกฎหมาย ความเป็นจริงการเดินทางของคุณไม่จำเป็นต้องนาน ช่วงระยะเวลาไหนก็ตามแม้แค่ 1 วันมันก็สามารถจุดฉนวนให้ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองสงสัยว่าคุณไม่ได้ตั้งใจให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่อยู่อาศัยถาวร ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์


ผู้ถือใบเขียว2ปีที่มีเงื่อนไข 

มีสิ่งที่จะต้องตระหนักเพิ่มเติมถ้าคุณได้รับการเป็นผู้อยู่อาศัยอย่างมีเงื่อนไขจากการแต่งงานกับพลเมืองสหรัฐอเมริกา ถ้าคุณใช้เวลานานอยู่นอกสหรัฐขณะที่คู่สมรสของคุณยังคงอยู่ที่นี่ นี่อาจจะทำให้ยากที่จะพิสูจน์การแต่งงานของคุณเป็นการแต่งงานที่แท้จริงซึ่งหมายความว่าคุณยังคงเป็นโสด ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องพิสูจน์เมื่อคุณเปลี่ยน 2 ปีใบเขียวที่มีเงื่อนไขไปเป็น 10 ปี ใบเขียวถาวรสาเหตุว่าทำไมเพราะระยะเวลาที่แยกกันคือหลักฐานว่าคุณและคู่สมรสของคุณไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันในกรณีนี้คุณต้องมีหลักฐานเพียงพอและการอธิบายอย่างสมเหตุสมผล เพื่อที่จะผ่านพ้นข้อสันนิฐานนี้กรุณามาปรึกษาที่สำนักงานของผมถ้าคุณพบว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ 


ช่วงระยะเวลาที่คุณอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาและข้อสันนิษฐาน

ดังนั้นนานแค่ไหนที่คุณสามารถอยู่นอกสหรัฐอเมริกา สำนักงานของผมปฎิบัติตามตามคำแนะนำซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณถือ 2 ปีใบเขียวแบบมีเงื่อนไขหรือ 10 ปีใบเขียวถาวร ถ้าปัจจุบันคุณถือ 2 ปีใบเขียวแบบมีเงื่อนไข à 

เราไม่แนะนำให้คุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกายาวนานมากๆ ผมแนะนำไม่เกิน 6 เดือน และเป็นไปได้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดถ้าคู่สมรสของคุณไม่ได้เดินทางกับคุณอีกครั้งสาเหตุว่าทำไม เพราะมันอาจจะยากที่จะโน้มน้าวฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองว่าคุณและคู่สมรสของคุณใช้ชีวิตร่วมกัน อย่างแท้จริงถ้าคุณและคู่สมรสของคุณแยกจากกันเป็นระยะเวลานานเพราะคุณเดินทางออกนอก ประเทศ ลูกความหลายคนของผมกลับไปเยี่ยมครอบครัวในประเทศไทย 1-2

เดือนแล้วปราศจากปัญหาใดๆอย่างไรก็ตามกรุณาอย่าลืมว่าแต่ละกรณีนั้นแตกต่างกันและผลประสบความสำเร็จในอดีตไม่ได้การันตีผลสำเร็จในอนาคต


ถ้าปัจจุบันคุณถือ 2 ปีใบเขียวแบบมีเงื่อนไขและยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วหรือกำลังจะยื่น คำร้องที่จะยกเลิกเงื่อนไข à เราไม่แนะนำให้คุณออกนอกสหรัฐอเมริกาขณะที่คดีกำลังพิจารณา คำแนะนำที่ดีที่สุดของผมคือถ้าการเดินทางของคุณถ้าไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์หรือเรื่องฉุกเฉินทางครอบครัว อย่าไป ถ้าคดีของคุณถูกปฏิเสธขณะคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกา คุณอาจที่จะไม่สามารถกลับเข้ามาและอาจจะถูกอ้างอิงไปยังศาลฝ่ายคนเข้าเมืองเพื่อถูกพิจารณา คดีขับไล่ออกนอกประเทศ


ถ้าปัจจุบันคุณถือใบเขียว10 ปี แม้ว่าการอยู่นอกสหรัฐอเมริกาของคุณสามารถอยู่ได้นานกว่า ผู้ถือใบเขียว2ปี แบบมีเงื่อนไข ผมไม่แนะนำการอยู่เกินกว่า 1 ปีซึ่งปราศจากวิธีต่อไปเช่น การได้รับอนุญาตกลับเข้ามาใหม่จากการออกนอกประเทศคราวก่อน การอนุญาตนี้ปกติสำหรับผู้อยู่อาศัยถาวรหรือ ผู้อยู่อาศัยถาวรแบบมีเงื่อนไขซึ่งผมไม่แนะนำ ใครที่ปรารถนาจะอยู่นอกสหรัฐอเมริกานานกว่า 1 ปีและน้อยกว่า 2 ปี การได้รับการอนุญาตกลับเข้ามาใหม่จะช่วยคุณพ้นการพิจารณาโดยฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองว่าคุณละทิ้งการอยู่อาศัยแบบมีเงื่อนไขของคุณ


หมายเหตุ การไม่อยู่ในสหรัฐอเมริกา 1 ปีหรือมากกว่านั้นโดยทั่วไปจะหยุดการต่อเนื่องของการร้องขอสัญชาติเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา คุณอาจจะหรืออย่างไรก็ตามใช้วิธีการสงวนการเป็นผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาต่อเนื่องในระยะเวลาที่คุณเดินทางเพื่อจุดประสงค์ของการขอสัญชาติ โดยคุณต้องสมัครไปยัง USCISเพื่อสงวนการเป็นผู้อยู่อาศัยเพื่อจุดประสงค์ในการขอสัญชาติ 


ดังนั้นนี่คือข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางออกนอกสหรัฐอเมริกาและการคงอยู่นอกสหรัฐอเมริกาขณะที่คุณมีสถานะผู้อยู่อาศัยถาวร ย้ำแม้ว่ามันสามารถทำได้การเดินทางออกนอกประเทศถูกกำหนดและกำจัด (สำหรับอิสรภาพที่จะเดินทางปราศจากข้อกำหนดและข้อจำกัด พิจารณาการขอสัญชาติไปเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา) ถ้าไม่จำเป็นอย่าอยู่นอกสหรัฐอเมริกาเกินกว่าเวลาที่กำหนดและรักษาการติดต่อกับสหรัฐอเมริกาเสมอ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะโชว์ความตั้งใจของคุณที่จะยังคงอยู่ประเทศนี้อย่างบ้านที่อยู่อาศัยถาวร


ถ้าคุณมีคำถามใดๆที่ต้องการที่จะได้รับการตอบในบทความในอนาคตหรือถ้า อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ กฏหมายทั่วไป Immigration, Business, Property, และอื่นๆ โปรดติดต่อส่งอีเมลมาที่:JC4LAW@HOTMAIL.COM  โทรเข้าออฟฟิสได้ที่เบอร์ (818) 846-5639 หรือสายไทยที่ (818) 505-4921 หรือท่านสามารถเข้าไปที่ website ของเราได้นะครับ มีทั้งภาษาไทย และ อังกฤษที่ : WWW.JC4LAW.COM หรือติดต่อได้ที่ FACEBOOK at: https://www.facebook.com/ThaiAttorney


Disclaimer: The information contained herein have been prepared for informational purposes only and are not to be considered legal advice unless otherwise specified. If you have a specific question regarding your personal case, please contact the Law Offices of Joseph Chitmongran for a full consultation.
 
นำเสนอข่าวโดย : สุภกิจ ภัทรธีรานนท์,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
20-11-2019 การเนรเทศ - วิธีการของอิมมิเกรชั่นเพื่อถอดถอนคนต่างด้าวต่างประเทศ (PART 2) (22/2776) 
06-11-2019 การเนรเทศ - วิธีการของอิมมิเกรชั่นเพื่อถอดถอนคนต่างด้าวต่างประเทศ (PART 1) (2/2782) 
09-10-2019 ประเด็นเจ้าของบ้านเช่า (0/1418) 
12-09-2019 การเดินทางและอยู่นอกสหรัฐอเมริกาขณะมีใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวร (ใบเขียว) (1/10333) 
31-07-2019 U.S. CITIZENSHIP สัญชาติสหรัฐ-ประโยชน์ของการเป็นซิติเซ่น ผู้ถือสัญชาติสหรัฐอเมริกา (11/7604) 

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
   • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 1

ขอทราบคะแล้วถ้าแม่จะขอติดตามลูกที่มีใบเขียวจะได้ไหมคะโดยที่แม่ยังอยู่ไทยได้หรือต้องมารอทำเรืีองที่เทกาคะ คุณสมบัติด้วยคะ

  • ¼ÙéÊè§: ขุติมณฑ์ อภัยนนท์
  • 110.169.43.23 Nov 08, 2019 @05:26 PM
ฉบับที่
480
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข