ข่าวเด่นเมืองไทย
ข่าวเด่นเมืองไทย
ติวเข้มระเบียบการนำเข้า สินค้าเกษตรไทยสู่สหรัฐฯแอลเอ (สยามทาวน์ยูเอส) : กระทรวงเกษตรฯ รุกเปิดศักราชความร่วมมือ “ท่าเรือลอสแองเจลิส-ศุลกากรสหรัฐฯ” ติวเข้มกฎระเบียบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังตลาดสหรัฐฯ แก่เกษตรกร Startup SMEs-ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มุ่งเพิ่มศักยภาพการส่งออก-รักษาตลาด หลังไทยผงาดขึ้นแท่นผู้ส่งออกรายใหญ่ของสหรัฐดันยอดส่งออกปี 61 พุ่ง 1.3 แสนล้าน


สยามรัฐออนไลน์ รายงานข่าวเมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมาว่า นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ส่งออกไทยไปสหรัฐฯ ต้องเข้าใจอะไรบ้าง (มุมมองเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ)” ซึ่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส จัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน แกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพฯ

นางสาวดุจเดือน กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันถือเป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรและอาหารอันดับ 3 ของไทยโดยในปี 2561 การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปสหรัฐฯสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นมูลค่าถึง 1.3 แสนล้านบาท จากความสำคัญดังกล่าวสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)ร่วมกับฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ส่งออกไทยไปสหรัฐฯ ต้องเข้าใจอะไรบ้าง (มุมมองเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ)”ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวเป็นผู้ส่งออกกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าและตรวจปล่อยสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐฯรวมทั้งขั้นตอนดำเนินการของการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังสหรัฐฯ โดยเฉพาะสินค้าที่ส่งผ่านท่าเรือลอสแอนเจลิสซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญในการส่งออกสินค้าของไทยไปสหรัฐฯ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการรายย่อยตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิต Startup SMEs ไปจนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่และสมาคมภาคอุตสาหกรรมจำนวน 400 คน

“สำหรับสินค้าเกษตรและอาหารของไทยที่สหรัฐฯนำเข้าสูงสุด ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป อาทิ กุ้ง ปลาทูน่า ผลไม้กระป๋องและแปรรูป อาทิ สับปะรด ข้าว ยางพารา กุ้งสด (แช่เย็น แช่แข็ง) ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลไม้สด (แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง) และขนมขบเคี้ยว เป็นต้น โดยการส่งออกส่วนใหญ่ผ่านทางเรือเข้าสู่ฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะท่าเรือลอสแองเจลิสและลองบีชในมลรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งถือเป็นท่าเรือนำเข้าตู้สินค้าที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐ และเป็นลำดับ 9 ของโลก”นางสาวดุจเดือน กล่าว

ปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย คือการดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักพิธีศุลกากร หน่วยงานสำคัญของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว อาทิ หน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ หรือ CBP ซึ่งทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า การส่งออกและการเก็บภาษีอากรและดำเนินพิธีการศุลกากรบนพื้นฐานความปลอดภัยของผู้บริโภคและองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาหรือ U.S.FDA ซึ่งทำหน้าที่ในเรื่องความปลอดภัยต่ออาหารและยาเทียบได้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย

ส่วนหน่วยงานเอกชน คือ การท่าเรือนครลอสแอนเจลิส ผู้ทำหน้าที่ให้บริการท่าเทียบเรือสินค้าท่าเรือลอสแอนเจลิสซึ่งเป็นท่าขนส่งสินค้าทางทะเลที่มีปริมาณการขนถ่ายสินค้าสูงที่สุดแห่งหนึ่งและถือเป็นท่าเรือสำคัญที่เป็นประตูสู่การค้าระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาหน่วยงานทั้งสามต่างก็ได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพและมาตรฐานทำให้การจัดส่งสินค้าจากไทยไปสหรัฐอเมริกาประสบผลสำเร็จด้วยดีและส่งผลดีต่อสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการมาโดยตลอด

นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า การจัดสัมมนา “ส่งออกไทยไปสหรัฐฯ ต้องเข้าใจอะไรบ้าง” ไม่ได้เป็นเพียงเวทีให้ความรู้ด้านการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังสหรัฐฯเพียงเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการไทยที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่นำเข้าสินค้าเกษตรของสหรัฐฯโดยตรง อาทิ ผู้แทนจากการท่าเรือนครลอสแอนเจลิส เจ้าหน้าที่ด้านศุลกากรและผู้แทนนำเข้าและส่งออกแห่งนครลอสแอนเจลิส ผู้แทนสมาคมผู้ออกของรับอนุญาต(Customs Brokers)บริษัทที่ปรึกษากฎหมายด้านการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร(FDAImport.com) เป็นต้น ซึ่งล้วนมีประสบการณ์โดยตรง รวมทั้งมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และโอกาสของตลาดสหรัฐอเมริกาที่ยังมีศักยภาพรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมของไทย

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดย มกอช. ได้ลงนามความร่วมมือในเครือข่ายพันธมิตรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหารในสถานประกอบการทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผ่านการรับรองให้เป็นผู้ฝึกอบรม (Lead Instructor) หลักสูตรภายใต้กฎหมายความปลอดภัยอาหารของสหรัฐอเมริกา (Food Safety Modernization Act: FSMA)ในประเทศแล้วกว่า 30 คน มีจำนวนผู้ปฏิบัติที่ผ่านการรับรองแล้วถึงกว่า 800 คน รวมทั้งได้พัฒนากระบวนการรับรองระบบงานด้านความปลอดภัยอาหารมนุษย์และสัตว์ และเตรียมขยายขอบข่ายการให้การรับรองระบบงานให้ครอบคลุมสินค้าอื่นๆที่ส่งออกสหรัฐฯ ได้แก่ อาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำ (LACF) น้ำผลไม้และอาหารทะเลภายในปี 2562 ซึ่งจะครอบคลุมสินค้าเกษตรและอาหารกว่าร้อยละ 90 ที่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา

“การจัดสัมมนาดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือของทุกภาคส่วนและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตการปกป้องและรักษาตลาดตลอดจนการขยายโอกาสในการแข่งขันการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปสหรัฐต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต” นายครรชิต กล่าว

ขณะที่ นายนอร์แมน อะริกาวะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนาการค้า การท่าเรือนครลอสแอนเจลิส กล่าวว่า ท่าเรือนครลอสแอนเจลิส มีสินค้าไทยจำนวนมาก ประกอบกับมีคนไทยอาศัยอยู่นครลอสแอนเจลิส และมีร้านอาหารไทยจำนวนมากเช่นกัน ซึ่งได้เลือกใช้ และรับประทานสินค้าไทยหลายอย่าง ซึ่งตนก็ได้เคยชิม และรู้สึกยินดี ที่ได้เข้าร่วมในการจัดสัมมนาครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ท่าเรือนครลอสแอนเจลิส เน้นทั้งการส่งออก และนำเข้า ถ้ามีการใช้บริการท่าเรือส่งออกสินค้ามากขึ้น ทำให้กิจการท่าเรือก็จะดีตามไปด้วย ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้า หากผ่านพิธีการศุลกากร หรือผ่านกฎระเบียบต่างๆ เข้าไปได้ ก็เป็นการ วิน วิน ทั้งสองฝ่าย

“เชื่อว่า การที่ผู้ประกอบการไทย หรือ Startup SMEs ได้มีโอกาสได้ฟังข้อกำหนด ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติ จะทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น และสามารถเพิ่มศักยภาพการส่งออกได้มากขึ้น ทั้งนี้ ในฐานะที่เป็นท่าเรือนครลอสแอนเจลิส เมื่อมีการส่งออก และนำเข้าสินค้ามากขึ้น มีการทำธุรกรรมมากขึ้น ก็จะก่อให้เกิดรายได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน”นายนอร์แมน กล่าว.

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
480
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข