มุมกฎหมายกับทนายโจอี้
โดย...ทนาย โจอี้ จิตต์มั่นการ www.jc4law.com 818-846-5639
U.S. CITIZENSHIP สัญชาติสหรัฐ-ประโยชน์ของการเป็นซิติเซ่น ผู้ถือสัญชาติสหรัฐอเมริกา


สวัสดีครับทุกคน! บทความในสัปดาห์นี้เป็นบทความเกี่ยวกับ กระบวนการที่จะกลายเป็นซิติเซ่นในประเทศสหรัฐอเมริกา บทความในสัปดาห์นี้ เรามาอ่านกันเลยนะครับ

ประโชน์ของผู้ได้เป็นเซิติเซ่นในสหรัฐอเมริกาเมื่อเทียบกับผู้ถือใบเขียว :

การเป็นคนสัญชาติอเมริกันไม่ว่าจะโดยกำเนิดหรือโดยการเปลี่ยนสัญชาติหลังจากที่ได้ใบเขียวนั้น ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯได้ถือว่า การเป็นซิติเซ่นนั้นเป็นสถานะสูงสุดที่ท่าน สามารถจะมีตามกฎหมายของที่นี่แล้วนะครับ

อเมริกันซิติเซ่นจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐซึ่งรวมทั้งการคุ้มครองผลประโยชน์ของ รัฐบาลกลางอีกด้วย

แม้ว่าการที่เรามีใบเขียวนั้นมีประโยชน์เช่นมีสิทธิที่จะอยู่อาศัยและทำงานในสหรัฐอเมริกา แต่ถ้าเปรียบเทียบกับการเป็นอเมริกันซิติเซ่นนั้นการเป็นซิติเซ่นท่านจะได้รับผลประโยชน์ที่สำคัญอื่นๆอย่างเต็มที่มากกว่าใบเขียวอย่างเช่น:

 

1) สิทธิในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการไม่จำกัดการเดินทาง

ผู้ถือใบเขียวนั้นมีสิทธิที่จะเดินทางเข้าออกสหรัฐแต่มีการจำกัดว่าถ้าท่านไปอยู่นอกประเทศเขานานกว่า 180 วัน  ท่านมีสิทธิ์ที่จะสูญเสียสถานะทางกฎหมายและใบเขียวของท่านได้ในกรณีที่ท่านเดินทางออกนอกประเทศนานเกินเวลาที่กำหนดใว้ใบเขียวท่านอาจจะขาดแล้วท่านจะต้องทำเรื่องเพื่อที่จะได้รับใบอนุญาตเข้าประเทศอีกครั้ง (Re-entry Permit) หากท่านยังคงออกต่างประเทศท่านยังไม่กลับเข้ามาทางการอาจคิดว่าคุณสละสิทธิ์ ใบเขียวของคุณและ สำนักงานกฏหมายของสหรัฐอเมริกาจะ ปฏิเสธที่จะให้ท่านย้อนเข้ามาอีกครั้งก็เป็นได้

ผมได้เห็นตัวอย่างมาแล้วบ่อยครั้งคนไทยที่ถือใบเขียวได้เดินทางกลับประเทศไทยและอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานเกินกำหนดทำไห้การกลับเข้ามามีปัญหาเสียเวลาและสิ้นเปลืองในกรณีนี้รัฐบาลสหรัฐได้กล่าวหาว่าเป็นเพราะท่านเดินทางออกจากประเทศนานเกิน 180 วันและได้ ละทิ้งสถานะทางกฎหมายของพวกท่านในสหรัฐอเมริกาแล้ว

ในทางตรงกันข้ามถ้าท่านเป็นอเมริกันซิติเซ่นท่านจะไม่มีปัญหานี้ในฐานะที่เป็นพลเมืองสัญชาติอเมริกันท่านจะไม่โดนจำกัดปริมาณของเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ นอกสหรัฐไม่ต้องมีใบอนุญาตกลับเข้าประเทศอีกครั้ง ดังนั้นท่านจะเข้าออกประเทศนี้ได้หลังจากที่ห่างหายไปนาน หรือท่านที่ได้เดินทางไปยังประเทศที่แตกต่างก็สามารถกลับเข้ามาได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆ

2) ไม่มีการถูกเนรเทศ 

ถ้าท่านเป็นซิติเซ่นท่านจะไม่ได้อยู่ภายในกฏหมายเครือข่ายของการเนรเทศ ซึ่งในบางกรณีสถานะความเป็นไปได้นี้ยังมีผลต่อผู้ถือใบเขียว วิธีเดียวที่รัฐจะสามารถถอดถอนการเป็นซิติเซ่นจากท่านได้คือถ้าเขาพบว่าท่านได้รับการเปลี่ยนสถานะโดยทุจริต แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นซิติเซ่นที่โดนกล่าวหาว่ามีกิจกรรมผิดกฎหมายโดยทั่วไปจะมีสิทธิที่จะสู้คดีไห้ศาลพิจารณาคดีก่อนการถูกเนรเทศซึ่งถ้าเป็นผู้ถือใบเขียวที่โดนข้อกล่าวหาเดียวกันกฏหมายมีสิทธิ์ที่จะเนรเทศท่านทันที ข้อกล่าวหาซึ่งรวมทั้งการฉ้อโกงใบเขียว การบิดเบือนความจริงและกิจกรรมชั่วร้ายอื่น ๆ

3) สิทธิในการออกเสียงและการเปลี่ยนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้ให้สิทธิประชาชนชาวอเมริกันซิติเซ่นออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งทั้งรัฐและรัฐบาลกลางนี้เป็นสิทธิที่สำคัญเพราะมันช่วยให้ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างระบบการทำงานของรัฐบาลสหรัฐและกำหนดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ต่างๆ

อย่าลืมว่าผู้ถือใบเขียวไม่สามารถลงคะแนนและไม่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงระบบรัฐบาลในฐานะที่เป็นผู้อาศัยอยู่ที่นี่และไม่ใช่ซิติเซ่นในสหรัฐอเมริกา เพราะฉะนั้นผู้อาศัยจึงไม่มีสิทธิเลือกตั้ง

4) การร้องเรียนทำใบเขียวให้สมาชิกท่านอื่นในครอบครัวเพื่อ ที่จะให้พวกเขามาอยู่ที่นี่กับท่านอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ในฐานะที่ท่านเป็นอเมริกันซิติเซ่นท่านมีความเป็นไปได้สูงในการเร่งการร้องเรียนทำเรื่องให้สมาชิกในครอบครัวมากกว่าท่านเป็นเพียงผู้ถือใบเขียว ตัวอย่างเช่น ชาวอเมริกันซิติเซ่นที่อายุเกิน 21 ไปแล้วสามารถยื่นคำร้องขอใบเขียวสำหรับพ่อแม่ สามี/ภรรยา ลูกๆและคู่หมั้นที่ยังอยู่ทั้งที่อยู่ที่นี่และในประเทศไทย บุคคล ที่กล่าวมาข้างต้นมีคุณสมบัติเป็นญาติใกล้ชิดโดยตรง (immediate family) ที่จะได้สิทธิไม่ต้องรอ (waiting period) หลังจากที่ได้ยื่นคำร้องสำหรับญาติท่านนั้น

แต่หากท่านเป็นผู้ถือใบเขียวท่านจะต้องรอต่อคิวอยู่หลายปีกว่าจำนวนวีซ่าของแต่ละประเทศจะสามารถผ่านออกมาสำหรับญาติของท่านในการที่จะทำเรื่องมายังประเทศสหรัฐอเมริกา. ประโยชน์นั้นรวมถึงการที่ท่านเป็นพลเมือง ซิติเซ่น อเมริกัน ท่านนั้นจะสามารถสปอนเซอร์ญาติได้มากขึ้นหลายคนขึ้นและในบางกรณี ญาติของท่านนั้นจะสามารถได้รับสถานะผู้อยู่อาศัยถาวรถูกต้องตามกฎหมาย ("กรีนการ์ด") ได้เร็วขึ้น ซึ่งสำหรับบางคนได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าต้องมีการรอหลายปีซึ่งนั่นก็ขึ้นอยู่กับประเภทของครอบครัวและญาติของท่านอีกทีซึ่งสำหรับบางคนได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าต้องมีการรอหลายปีซึ่งนั่นก็ขึ้นอยู่กับประเภทของครอบครัวและญาติของท่านอีกที

5) ไม่ต้องมีการแจ้ง USCIS (สำนักงานอิมิเกรชั่น) ทุกครั้งเมื่อท่านย้ายที่พักอาศัย

ท่านที่ถือใบเขียวจะต้องแจ้งไปทาง USCIS ภายใน 10 วัน หากไม่แจ้ง USCISอในการเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลให้โดนยกเลิก (revoke) ใบเขียวและสิทธิการอยู่อาศัยของท่านใด้ แต่ถ้าท่านอยู่ในฐานะอเมริกันซิติเซ่นท่านจะไม่จัดอยู่ภายใต้ กฎหมายนี้ซึ่งไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ USCIS ทราบทุกๆครั้งที่ท่านย้าย!

6) ประโยชน์และความช่วยเหลือที่ได้รับจากรัฐบาลและประกันสังคม

แม้ว่าท่านผู้ถือใบเขียวจะได้รับผลประโยชน์และความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนี้ท่านก็ยังจะมีขอบเขตและระดับจำกัดการช่วยเหลือที่แตกต่างและไม่เหมือนกันกับท่านที่เป็นซิติเซ่น โปรแกรมชาติหลายโปรแกรมมีกำหนดระยะเวลารอคอย (อย่างเช่นบางทีมากถึง5ปี) ก่อนที่ผู้ถือใบเขียวสามารถที่จะได้เริ่มได้รับความช่วยเหลือบางอย่าง (หากท่านต้องการตรวจสอบว่าท่านมีคุณสมบัติ เหมาะสมสำหรับผลประโยชน์สาธารณะหรือไม่ท่านจะต้องติดต่อสอบถามขอข้อมูลจากสำนักงานสาธารณะประโยชน์ในท้องถิ่นของท่าน) ยกตัวอย่างเช่นประกันสังคมเป็นโปรแกรมของรัฐบาลกลางที่ให้ความ ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุจะได้รับเงินเกษียณแต่นั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของการทำงานประกอบกับข้อแม้ว่าช่วงการทำงานของพวกท่านได้ทำครบความต้องการของรัฐหรือไม่และ (SSI) เป็นโปรแกรมของรัฐบาลกลางที่ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสดแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ำ รวมถึงเด็กและผู้ใหญ่ที่ช่วยตัวเองไม่ได้หรือท่านที่มีปัญหาทางการแพทย์ที่มีรายได้ต่ำ เช่นกันผู้ถือใบเขียวอาจมีสิทธิได้SSIถ้าท่าน สามารถ ตอบสนองความต้องการทั่วไปตรงตามที่เขาต้องการ และเฉพาะในกรณีที่ท่านมีเครดิตสำหรับ40 "ไตรมาส" ของการทำงาน ("Quarters") 

 

ผมหวังว่าบทความในสัปดาห์นี้ได้ให้ข้อคิดใหม่ๆที่จะช่วยไห้ท่านทบทวนและช่วยในการตัดสินใจเป็นอเมริกันซิติเซ่นนะครับ เมื่อท่านพร้อมหรือสนใจหากมีคำถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสำนักงานของผมได้ครับ ผมยินดีช่วยในการเตรียมตัวและตรวจความพร้อมเพรียงสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนสัญชาติของท่านเสมอ

เช่นเคยถ้าท่านมีคำถามใดๆที่ต้องการที่จะได้รับการตอบในบทความในอนาคตหรือถ้า อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ กฏหมายทั่วไป Immigration, Business, Property, และอื่นๆ โปรดติดต่อส่งอีเมลมาที่:JC4LAW@HOTMAIL.COM  โทรเข้าออฟฟิสได้ที่เบอร์ (818)846-5639 หรือสายไทยที่ (818) 505-4921 หรือท่านสามารถเข้าไปที่ website ของเราได้นะครับ มีทั้งภาษาไทย และ อังกฤษที่ : WWW.JC4LAW.COM หรือติดต่อได้ที่ FACEBOOK at: https://www.facebook.com/ThaiAttorney

Disclaimer: The information contained herein have been prepared for informational purposes only and are not to be considered legal advice unless otherwise specified. If you have a specific question regarding your personal case, please contact the Law Offices of Joseph Chitmongran for a full consultation.
 
นำเสนอข่าวโดย : สุภกิจ ภัทรธีรานนท์,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
20-11-2019 การเนรเทศ - วิธีการของอิมมิเกรชั่นเพื่อถอดถอนคนต่างด้าวต่างประเทศ (PART 2) (22/2776) 
06-11-2019 การเนรเทศ - วิธีการของอิมมิเกรชั่นเพื่อถอดถอนคนต่างด้าวต่างประเทศ (PART 1) (2/2783) 
09-10-2019 ประเด็นเจ้าของบ้านเช่า (0/1418) 
12-09-2019 การเดินทางและอยู่นอกสหรัฐอเมริกาขณะมีใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวร (ใบเขียว) (1/10333) 
31-07-2019 U.S. CITIZENSHIP สัญชาติสหรัฐ-ประโยชน์ของการเป็นซิติเซ่น ผู้ถือสัญชาติสหรัฐอเมริกา (11/7605) 

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
   • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 11

ขอบคุณที่ให้ความรู้ค่ะ

  • ¼ÙéÊè§: Thananya Baker
  • 64.179.128.175 Sep 13, 2019 @02:26 PM
  • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 10

I have to convey my admiration for your kind-heartedness for those individuals that really want help with your subject. Your real commitment to passing the solution all through turned out to be incredibly informative and have without exception made associates like me to achieve their goals. Your entire warm and friendly guidelines entails a whole lot a person like me and somewhat more to my peers. Thanks a lot; from everyone of us.

  • ¼ÙéÊè§: nike flyknit
  • 27.153.183.242 Aug 11, 2019 @04:59 PM
  • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 7

อยากทราบว่าการที่เราเป็น ซิติเซน แล้วสามารถที่จะขอให้ลูกที่อายุมากกว่าที่กำหนดใช้เวลานานเท่าใดค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • ¼ÙéÊè§: Tananpat Sessions
  • 166.137.143.26 Aug 05, 2019 @11:40 PM
ฉบับที่
480
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข