ข่าวการเมืองไทย
ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง คดียุบพรรค’ไทยรักษาชาติ’

แอลเอ (สยามทาวน์ยูเอส) : ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) โดยแจ้งให้ กกต.ส่งคำร้องให้พรรคไทยรักษาชาติยื่นคำชี้แจ้งข้อกล่าวหาภายใน 7 วัน โดยนัดพิจารณาครั้งต่อไปในวันที่ 27 ก.พ.นี้


เว็บไซต์ข่าว ไทยพีบีเอส รายงานข่าวเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ว่า ที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ขอให้ศาลมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) กรณีเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โดยเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าว เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92

ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2503 มาตรา 7 (13) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 แจ้งให้ผู้ร้องทราบและส่งสำเนาคำร้องให้ ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ติดใจยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

วิธีการส่งกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของศาลเป็นผู้ส่ง ณ ที่ทำการ พรรคผู้ถูกร้อง หากไม่มีผู้รับให้ปิดหนังสือนำส่งและสำเนาคำร้องไว้ ณ ที่ ทำการพรรคผู้ถูกร้องและให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2563 ตามมาตรา 5 ประกอบมาตรา 54 แล้ว ทั้งนี้ ศาลนัดพิจารณาครั้งต่อไปในวันที่ 27 ก.พ 2560 เวลา 13.30 น.

ทั้งนี้ ก่อนที่การประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะเริ่มในเวลา 13.00 น.นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ ได้เข้ายื่นหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาไม่รับคำร้องของ กกต.เนื่องจากเห็นการพิจารณาของ กกต.ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากไม่มีการไต่สวนและเป็นการตีความเกินอำนาจ

ขณะที่เมื่อเวลา ประมาณ 13.20 น.นายมเหศวร พงษ์พันธุ์นทีธร ประธานองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ เข้ายื่นหนังสือโดยขอให้พิจารณาสั่งยุบ กกต. กรณีปล่อยปละละเลยให้พรรคไทยรักษาชาติเสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี.

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
06-06-2019 ‘ประยุทธ์’นำม้วนเดียวจบ เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย (12/442) 
27-03-2019 พปชร.เดินหน้าจัดรัฐบาล หนุน’ประยุทธ์’เป็นนายกฯ (12/675) 
13-03-2019 รายงานหน้าหนึ่ง : ทำไม “มาร์ค” ไม่หนุน “บิ๊กตู่” เป็นนายกฯ (29/689) 
13-03-2019 กกต.แจงดูเลือกตั้งนอกราชฯ พบปัญหาบ้างแต่แก้ไขทันเวลา (1/396) 
14-02-2019 ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง คดียุบพรรค’ไทยรักษาชาติ’ (29/828) 

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
  • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 44

I had this page bookmarked a while before but my PC crashed. I have since gotten a new one and it took me a while to find this! I also in fact like the template though.
Knockoff Designer Bags http://www.lvbags.top

 • ¼ÙéÊè§: Knockoff Designer Bags
 • 206.41.179.225 Mar 12, 2019 @06:22 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 43

Hello, where do you find such especially good info, I`ll post your blog page in my Twitter account
Parajumpers Long Bear http://www.parajumpersejacketoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: Parajumpers Long Bear
 • 206.41.179.30 Mar 12, 2019 @08:51 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 42

Bummer! It drives me even more insane to admit this.
parajumpers jackets http://www.parajumpersoutlet2018.com

 • ¼ÙéÊè§: parajumpers jackets
 • 23.94.32.214 Mar 12, 2019 @05:07 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 41

How is it that just anyone can create a weblog and get as popular as this? Its not like youve said something extremely impressive more like youve painted a quite picture more than an issue that you know nothing about! I dont want to sound mean, right here. But do you actually think that you can get away with adding some pretty pictures and not really say something?
Parajumpers Gobi http://www.woolirich.com

 • ¼ÙéÊè§: Parajumpers Gobi
 • 207.244.117.182 Mar 11, 2019 @09:16 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 40

Took me time for you to check out all the notes, but I truly enjoyed the post. It proved to be in actual fact helpful to me and I'm sure to all of the commenters right here! It's usually great when you can not just be informed, but additionally engaged! I'm certain you had enjoyable writing this write-up.
Parajumpers Jackets Women Sale http://www.2018parajumpers.com

 • ¼ÙéÊè§: Parajumpers Jackets Women Sale
 • 23.94.32.252 Mar 11, 2019 @03:44 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 39

Major with! however I'm owning a few trouble trying toward load your blog. I have comprehend it many times before with never gotten something approximating this, nevertheless now when I test near load amazing it just takes a little while (5-10 minutes ) plus then just stops. I anticipate i don't have spyware or something. Does anyone lying on familiar terms with what the issue could be?
vivienne westwood jewellery http://www.viviennenwestwood.com

 • ¼ÙéÊè§: vivienne westwood jewellery
 • 172.245.60.246 Mar 11, 2019 @10:50 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 37

This is tough. Im not saying you are responsible, I think it is everyone else out there that isnt taking notice.
christian louboutin sale http://www.christianelouboutin.com

 • ¼ÙéÊè§: christian louboutin sale
 • 207.244.117.182 Mar 11, 2019 @12:32 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 36

I was exploring from the internet for some information since yesterday night and I at last found this! This is a impressive weblog by the way, except it looks a slight difficult to see from my android phone.
vivienne westwood wallets http://www.viviennewestwoodu.com

 • ¼ÙéÊè§: vivienne westwood wallets
 • 207.244.117.184 Mar 10, 2019 @07:37 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 35

major league book you possess
Parajumpers outlet http://www.parajumperse.top

 • ¼ÙéÊè§: Parajumpers outlet
 • 206.41.179.108 Mar 10, 2019 @06:56 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 32

How can circles trip over reasonable things?
ECCO boots http://www.eccoeoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: ECCO boots
 • 104.160.11.20 Mar 09, 2019 @09:49 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 30

Youre not the regular blog author, man. You definitely have something important to contribute to the World Wide Web. Such a wonderful blog. I will revisit again for more.
bcbg evening dresses http://www.hervelegere.com

 • ¼ÙéÊè§: bcbg evening dresses
 • 173.234.100.102 Mar 08, 2019 @03:56 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 29

This article gives the light in which we can observe the reality. This is especially nice one and gives in-depth information. Thanks for this nice article.
parajumpers sale http://www.parajumpersjacketpjsoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: parajumpers sale
 • 206.41.179.132 Mar 08, 2019 @01:52 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 28

Pretty insightful post. Never believed that it was this simple after all. I had spent a great deal of my time looking for someone to explain this subject clearly and you're the only 1 that ever did that. Kudos to you! Keep it up
Vivienne Westwood Clothing http://www.viviennewestwoode.com

 • ¼ÙéÊè§: Vivienne Westwood Clothing
 • 173.234.100.240 Mar 08, 2019 @03:55 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 27

Fascinating articles but I wanted to ask about one blog, do you know Daily Deals? ciao!
Westcomb Arcane http://www.westcombu.com

 • ¼ÙéÊè§: Westcomb Arcane
 • 206.41.179.132 Mar 07, 2019 @06:07 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 25

I like it! I like it a lot. You know exactly what youre talking about, exactly where other people are approaching from on this issue. Im glad that I had the fortune to stumble across your webpage. Its definitely an important issue that not enough people are talking about and Im glad that I got the chance to see all the angles.
womens clothing http://www.bcbgdressaleoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: womens clothing
 • 206.41.179.166 Mar 07, 2019 @08:32 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 23

Thank you pertaining to spreading that wonderful content on your internet site. I noticed it on the internet. I may check back again whenever you publish additional aricles.
bcbg uk http://www.bcbgeoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: bcbg uk
 • 23.94.32.252 Mar 06, 2019 @10:12 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 22

Philosophy begins in wonder. And, at the end, when philosophic thought has done its best, the wonder remains. ~Alfred North Whitehead
Prada sale http://www.pradaustore.com

 • ¼ÙéÊè§: Prada sale
 • 207.244.117.184 Mar 06, 2019 @12:34 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 21

Sick! Just acquired a brand-new Pearl and I can now read your blog on my phone's browser, it didn't do the job on my previous 1.
PJS Jackets http://www.parajumperseoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: PJS Jackets
 • 104.160.11.20 Mar 06, 2019 @09:39 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 20

I really like your blog! Just wanted to write something.
Parajumpers PJS http://www.parajumperspjsoutlets.com

 • ¼ÙéÊè§: Parajumpers PJS
 • 206.41.179.30 Mar 06, 2019 @02:49 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 18

Ive thought about posting something about this before. Good job! Can I use part of your post in my blog?
Parajumpers Italy http://www.parajumperspjstore.com

 • ¼ÙéÊè§: Parajumpers Italy
 • 107.174.228.149 Mar 05, 2019 @05:08 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 17

Could you message me with a few hints about how you made your blog site look this awesome, I would be thankful!
Giuseppe Zanotti outlet http://www.giueseppezanotti.com

 • ¼ÙéÊè§: Giuseppe Zanotti outlet
 • 23.94.32.252 Mar 05, 2019 @07:33 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 16

Boa tarde amigos, provavelmente enviar um SMS grátis está cada vez mais difícil devido a restrição das operadoras móveis. Há ainda os websites que prometem entregar meu SMS mas quase nunca chegam ao usuário final. Alguns como o Mundo oi e o Oi Torpedo funcionam mas e para as outras operadoras? E os que dizem que mandam e nada chega. Para onde está indo as meus SMS? E para a Tim, Vivo? Alguma Idéia? Ou significa ter de comprar?. É só um desabafo, realmente está difícil achar bons sites para mandar SMS gratuito.
bcbg gowns http://www.bcbgmaxazriau.com

 • ¼ÙéÊè§: bcbg gowns
 • 206.41.179.225 Mar 05, 2019 @07:17 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 14

Greetings, I was surfing the web and I saw your homepage from yahoo. I read a few of your posts and think they were awesome. Thank you, I will try to visit your webpage again soon.
parajumpers jacket http://www.parajumperspjsoutlets.com

 • ¼ÙéÊè§: parajumpers jacket
 • 173.234.100.102 Mar 04, 2019 @06:17 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 12

I'm having a little problem I cant subscribe your rss feed, I'm using google reader fyi.
Jack Wolfskin Waterproof Clothing http://www.karenmillenonsale.com

 • ¼ÙéÊè§: Jack Wolfskin Waterproof Clothing
 • 23.94.32.252 Mar 04, 2019 @05:38 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 10

Ive been following your website for 4 days now with I should tell you I get tons benefits from your commentary. in addition to now how I can get news update from your website?
Giuseppe Zanotti sandals http://www.giuseppezanoitti.com

 • ¼ÙéÊè§: Giuseppe Zanotti sandals
 • 207.244.117.181 Mar 03, 2019 @05:28 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 8

This is such a terrific resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing web sites that understand the value of providing a quality resource for free. It?s the old what goes around comes around routine. Yours truly.
parajumpers http://www.parajumperspjsjacketsoutlets.com

 • ¼ÙéÊè§: parajumpers
 • 172.245.60.231 Mar 03, 2019 @06:11 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 7

keep up the nice work on the site. Do like it! :p Could use some more frequent updates, but i am sure that you got other things things to do like we all do. =)
ECCO Performance shoes http://www.eccoshoestoreoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: ECCO Performance shoes
 • 23.94.32.206 Mar 02, 2019 @08:33 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 5

Im impressed, I must say. Very rarely do I come across a blog that is both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. Your idea is important; the issue is something that not enough people are talking intelligently about. Im really happy that I stumbled across this in my search for something relating to this.
Louis Vuitton Travel http://www.clotheshop.xyz

 • ¼ÙéÊè§: Louis Vuitton Travel
 • 107.174.228.149 Mar 02, 2019 @12:58 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 4

I was so lucky. I found the best website for my Afterward a lot investigating, I really found the best
Vivienne Westwood Online Shop http://www.pleasuerements.com

 • ¼ÙéÊè§: Vivienne Westwood Online Shop
 • 107.174.226.201 Mar 01, 2019 @03:19 PM
ฉบับที่
462
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข