ข่าวการเมืองไทย
ศาลทุจริตฯจำคุก 2 ปี “ยงยุทธ” ถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน เอื้อประโยชน์”อัลไพน์” เจ้าตัวตาแดงก่ำ ให้ประกัน 5 แสน


เมื่อเวลา09.00น. วันที่ 29 สิงหาคม ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลอ่านคำพิพากษาคดีที่ กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 157 จากที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ6:3 เสียง ชี้มูลความผิด กรณีเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่ให้ยกเลิกโฉนดที่ดินจดทะเบียนในนาม สนามกอล์ฟอัลไพน์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมิชอบ ทั้งที่คำสั่งของอธิบดีที่ดินได้ยึดถือปฏิบัติตามความเห็นของที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่เห็นว่าที่ดินนั้นเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดธรรมิการามวรวิหาร การโอนที่ธรณีสงฆ์ต้องกระทำโดยออกเป็นพระราชบัญญัติ การจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่บุคคลอื่นนอกจากวัด ซึ่งเป็นผู้รับพินัยกรรมมิได้ ป.ป.ช.จึงเห็นว่า การที่ นายยงยุทธ มีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงเป็นการกระทำอันมิชอบ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

ทั้งนี้ศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกนายยงยุทธเป็นเวลา 2 ปีจากกรณีเพิกถอนคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดิน ของอธิบดีกรมที่ดินจงใจหาผลประโยชน์ให้บริษัทอัลไพน์ได้รับผลประโยชน์ทำลายศรัทธาผู้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาอย่างนางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา ที่บริจาคที่ดินเพื่อผลประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาและทำให้กรมที่ดิน ที่เป็นหน่วยงานรัฐต้องเสื่อมเสียจากการถูกเพิกถอนคำสั่ง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังฟังคำพิพากษานายยงยุทธมีดวงตาแดงก่ำ โดยไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงหลักทรัพย์การประกันตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีสนามกอล์ฟอัลไพน์นั้น มาจากกรณี ป.ป.ช. กล่าวหานายเสนาะ เทียนทอง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี สาขาธัญบุรี ว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต กรณีจดทะเบียนโอนมรดกและโอนขายที่ธรณีสงฆ์ของวัดธรรมิการามวรวิหาร โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ละเว้นไม่ดำเนินการเพิกถอนรายการจดทะเบียนโอนที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว โดยนายเสนาะไม่อนุญาตให้วัดธรรมิการามวรวิหารได้มาซึ่งที่ดินทั้ง2แปลงที่นางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา ทำพินัยกรรมยกที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดตั้งแต่วันที่ 20พฤศจิกายน2512 และเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2533 ผู้จัดการมรดกได้จดทะเบียนเปลี่ยนผู้จัดการมรดก และขายที่ดินนั้นให้แก่บริษัท อัลไพน์ เรียลเอสเตท จำกัด กับบริษัท อัลไพน์กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด ในราคา 142,000,000 บาท โดยทั้งสองบริษัทได้จดทะเบียนจำนองที่ดินเพื่อชำระหนี้ไว้กับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด เป็นเงิน 220,000,000 บาท และจดทะเบียนขึ้นเงินจำนองอีก 70,000,000 บาท ภายหลังบริษัทได้ไถ่ถอนจำนอง และรังวัดแบ่งขายให้บุคคลอื่น สำหรับที่ดินบริเวณสนามกอล์ฟอัลไพน์ ได้โอนขายหุ้นในบริษัทให้ นางกาญจนาภา หงษ์เหิน 10 หุ้น, นายชัยวัฒน์ เชียงพฤกษ์ กับ น.ส.บุญชู เหรียญประดับ คนละ 24,899,987 หุ้น และ นายวิชัย ช่างเหล็ก 24,988,986 หุ้น ซึ่งเป็นคนงาน คนขับรถในครอบครัวของนายทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี 2541 ต่อมาบุคคลทั้งสามได้โอนขายหุ้นให้กับคุณหญิงพจมาน ชินวัตร น.ส.พินทองทา ชินวัตร และ ด.ญ.แพทองธาร ชินวัตร ภรรยาและบุตรของนายทักษิณ

โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติว่า ที่ดินดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดธรรมิการามวรวิหาร ผู้รับพินัยกรรมโดยผลของกฎหมายทันที ไม่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หรือทำการรับมรดก หรือเข้าครอบครองที่ดินมรดก ที่ดินจึงตกเป็นที่ธรณีสงฆ์ตั้งแต่นางเนื่อมถึงแก่กรรม การจดทะเบียนโอนขายที่ธรณีสงฆ์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย การกระทำของนายเสนาะ จึงเป็นคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งยังใช้อำนาจโดยมิชอบตามมาตรา 157 และมาตรา 148 แต่ความผิดตามมาตรา 157 ขาดอายุความแล้ว แม้ ป.ป.ช. จะฟ้องคดีนายเสนาะ ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แต่ศาลพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากไม่ได้ตัวจำเลยมาศาลภายในกำหนดอายุความ ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐคนอื่นๆ คดีขาดอายุความไปก่อนแล้ว ขณะที่คดีนายยงยุทธถูกแยกเป็นอีกคดีหนึ่ง

ต่อมาศาลอนุญาตให้ประกันตัวนายยงยุทธ วิ ตีราคาประกันนายยงยุทธ เป็นเงินสด 5 แสนบาท ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล และให้รายงานตัวต่อศาลทุก 30 วัน
 
นำเสนอข่าวโดย : Kittisuda .,
แหล่งที่มาข่าวโดย : มติชน
07-03-2018 สนช.ลงมติเอกฉันท์ ผ่านร่างกม.เลือกตั้งส.ส. (0/1567) 
15-09-2017 สำนักพระราชวังออกประกาศ เปิดถวายบังคมพระบรมศพ 30 กันยายน เป็นวันสุดท้าย (0/2001) 
05-09-2017 บิ๊กตู่ แถลงต่อที่ประชุม BRICS ย้ำนโยบาย 4.0 เติบโตพร้อมเพื่อนบ้าน (1/1151) 
04-09-2017 ลุ้นระทึก ก.ย.-ต.ค.นี้ ไอเคโอปลดธงแดงไทยหรือไม่ (0/1508) 
03-09-2017 รฟม.จัดงานโปรโมทรถไฟฟ้าสายสีส้ม มีนบุรี-บางขุนนนท์ หนุนแก้รถติดกทม. (0/992) 

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
424
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข