รอบรู้เรื่องกฏหมาย
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า มีผลบังคับใช้วันที่ 12 กันยายน 2014


ตามประกาศกระทรวงการต่างประเทศ วีซ่าชั่วคราวและถาวรบางประเภทจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 12 กันยายน 2014 ผู้ยื่นขอวีซ่าทุกคนจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ในวันที่จ่ายเงิน ยกเว้นในกรณีที่เป็นค่าธรรมเนียมในการดำเนินการขอวีซ่าที่จ่ายภายในศูนย์วีซ่าแห่งชาติ (National Visa Center) ซึ่งจะจ่ายตามอัตราที่กำหนดไว้ในวันที่มีการแจ้งให้ชำระเงิน

สำหรับค่าธรรมเนียมที่มีการปรับลดลงนั้นจะไม่สามารถคืนให้ได้ หากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าได้จ่ายค่าธรรมเนียมไปแล้วก่อนวันที่ 12 กันยายน 2014 และค่าธรรมเนียมลดลง ผู้ยื่นคำร้องดังกล่าวจะไม่สามารถขอคืนเงินส่วนต่างได้

สำหรับค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทชั่วคราว (Non-Immigrant) หากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าได้เสียค่าธรรมเนียมไปแล้วและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นในภายหลัง ทางกระทรวงจะรับค่าธรรมเนียมไว้โดยมีระยะเวลา 90 วัน นับจากวันบังคับใช้ประกาศฉบับนี้เฉพาะ

1) ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าได้จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนวันที่ 12 กันยายน 2014 และได้สัมภาษณ์ก่อนหรือวันที่ 11 ธันวาคม 2014 ผู้ยื่นคำร้องดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมเก่าและค่าธรรมเนียมใหม่อีก

2) ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าได้จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนวันที่ 12 กันยายน 2014 และได้สัมภาษณ์ในวันที่ 12 ธันวาคม 2014 หรือหลังจากนี้ ผู้ยื่นคำร้องดังกล่าวจะต้องเสียค่าธรรมเนียมส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมเก่าและค่าธรรมเนียมใหม่โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น ด้านล่างคือรายการค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทต่างๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 กันยายน 2014

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภท B, C-1, D, F, I, J, M, TN/TD, T, และ U มีค่าธรรมเนียม 160 ดอลลาร์

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภท H, L, O, P, Q, และ R มีค่าธรรมเนียม $190 และวีซ่าประเภท E มีค่าธรรมเนียม 205 ดอลลาร์

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภท K หรือวีซ่าคู่หมั้น มีค่าธรรมเนียม $265

วีซ่าประเภทครอบครัวเพิ่มขึ้นเป็น 325 ดอลลาร์ และสำหรับคำให้การเพื่อเป็นหลักฐานการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเป็น120 ดอลลารา​

......

บทความฉบับนี้เป็นบทความของสำนักงานกฎหมาย เอเดรียน เมดเวย์ (Law Offices of Adrien Medvei) ซึงมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ท่านเท่านั้น บทความนี้มิใช่คำแนะนำ ทางกฎหมาย ผู้เขียนบทความและผู้อ่านบทความย่อมไม่มีความสัมพันธ์ ในฐานะทนายความ-ลูกความ ต่อกัน

หากท่านต้องการคำแนะนำทางด้านกฎหมาย หรือต้องการประเมินคดีของท่านเกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น กรุณาติดต่อสำนักงานกฎหมายเอเดรียน เมดเวย์ (Law Offices of Adrien Medvei) ตั้งอยู่ที่ 3055 ถนน Wilshire ห้อง 900 ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย 90010 โทรศัพท์ (213) 984-4013 หรือสามารถใช้บริการโทรฟรีที่ (866) 731-1067 ทางอีเมลล์ amedvei@medveilaw.com  เว็บไซต์สำนักงาน www.medveilaw.com ทางเฟสบุ๊คที่ www.facebook.com/medveilaw   หรือทางทวิตเตอร์ที่ www.twitter.com/medveilaw.com

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
595
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข