รอบรู้เรื่องกฏหมาย
วิเคราะห์จำนวนตัวเลขการเนรเทศของกระทรวงความมั่นคงภายในแห่งสหรัฐอเมริกา

มีสองสถิติที่สำคัญ สำหรับจำนวนตัวเลขการเนรเทศของกระทรวงความมั่นคงภายในแห่งสหรัฐอเมริกา (Department of Homeland Security- DHS)


สถิติแรกคือ สถิติของผู้ที่เลือกกลับประเทศของคนที่ถูกจับตัวโดยหน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา (Customs  and Border Protection – CBP) หรือสำนักงานบังคับใช้กฎหมายการย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองและศุลกากรแห่งสหรัฐอเมริกา (Immigration and Customs Enforcement – ICE) บุคคลเหล่านี้เลือกที่จะกลับไปยังประเทศของพวกเขา  โดยจะไม่มีการบันทึกว่าถูกเนรเทศ  

สถิติที่สองคือ สถิติของผู้ถูกเนรเทศ ซึ่งจะส่งผลร้ายแรงกว่า เช่น บุคคลนั้นจะไม่สามารถเข้ามาในสหรัฐอเมริกาได้ภายใน 5 ปี หรือมากกว่านั้น  

ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา การใช้กระบวนการกลับเข้าประเทศลดลงเป็นจำนวนมาก ในขณะที่การเนรเทศกลับเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นประวัติศาสตร์ (ดูจากตารางด้านล่าง)

สถิติการเนรเทศและการเลือกที่จะกลับเข้าประเทศหมายถึงอะไร

เหตุผลหนึ่งที่ทำให้การเลือกกลับเข้าประเทศลดลง  คือจำนวนคนลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายลดลงอย่างน่าตกใจสืบเนื่องจากภาวะถดถอยของประเทศ ซึ่งส่งผลให้การจับกุมที่ชายแดนลดลงเกือบ 70 เปอร์เซ็นต์  นับตั้งแต่ปี  2005  ดังนั้นจำนวนคนที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายที่กระทรวงความมั่นคงฯต้องเผชิญจึงลดลง และทำให้จำนวนผู้ถูกเนรเทศลดลงไปด้วย

นอกจากนี้ ในปี 2005 เพื่อเป็นการกำหนดผลที่ร้ายแรงมากขึ้นสำหรับคนที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย กระทรวงความมั่นคงฯ ได้เปลี่ยนวิธีการ จากการที่ให้ผู้ลักลอบเข้าเมืองเลือกที่จะย้ายกลับเข้าประเทศเองเป็นการเนรเทศ ซึ่งส่งผลให้งานนโยบายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นและการลงโทษมีเพิ่มขึ้น ข้อเท็จจริงที่การเนรเทศเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาที่การลักลอบเข้าเมืองลดลงนั้น แสดงให้เห็นว่า กระทรวงความมั่นคงฯ ใช้มาตรการบังคับที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กระทรวงความมั่นคงฯ ยังคงใช้กระบวนการกลับเข้าประเทศอย่างแข็งขันโดยการใช้วิธีรวบยอด เช่น เร่งให้มีการกลับประเทศเร็วขึ้นและกระทำอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ผ่านศาลอิมมิเกรชั่น  มากกว่า 70% ของผู้ถูกย้ายกลับเข้าประเทศทั้งหมดในปีงบประมาณ 2013 ไม่ได้ขึ้นศาลต่อหน้าผู้พิพากษาด้านอิมมิเกรชั่น แต่กลับกันถูกติดสินโดยเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่น การเพิ่มขึ้นของกระบวนการกลับเข้าประเทศนั้น ย่อมหมายถึงคนเหล่านั้นถูกย้ายกลับอย่างรวดเร็ว  โดยไม่ผ่านกระบวนการที่เหมาะสม

ปี

ถูกเนรเทศ

ย้ายกลับเข้าประเทศ

ถูกจับกุม

ปีงบประมาณ 2002

165,168

1,012,116

1,062,270

ปีงบประมาณ 2003

211,098

945,294

1,046,422

ปีงบประมาณ 2004

240,665

1,166,576

1,264,232 

ปีงบประมาณ 2005

246,431

1,096,920

1,291,065

ปีงบประมาณ 2006

280,974

1,043,381

1,206,412

ปีงบประมาณ 2007

319,382

891,390

960,772

ปีงบประมาณ 2008

359,795

811,263

1,043,774

ปีงบประมาณ 2009

391,931

582,648

869,828

ปีงบประมาณ 2010

383,031

474,275

752,307

ปีงบประมาณ 2011

388,409

322,164

641,601

ปีงบประมาณ 2012

419,384

229,968

643,474

..................

บทความฉบับนี้เป็นบทความของสำนักงานกฎหมาย เอเดรียน เมดเวย์ (Law Offices of Adrien Medvei) ซึงมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ท่านเท่านั้น บทความนี้มิใช่คำแนะนำ ทางกฎหมาย ผู้เขียนบทความและผู้อ่านบทความย่อมไม่มีความสัมพันธ์ ในฐานะทนายความ-ลูกความ ต่อกัน

หากท่านต้องการคำแนะนำทางด้านกฎหมายหรือต้องการประเมินคดีของท่านเกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น กรุณาติดต่อสำนักงานกฎหมายเอเดรียน เมดเวย์ (Law Offices of Adrien Medvei) ตั้งอยู่ที่ 3055 ถนน Wilshire ห้อง 900 ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย 90010 โทรศัพท์ (213) 984-4013 หรือโทรฟรีที่ (866) 731-1067 ทางอีเมลล์ amedvei@medveilaw.com  เว็บไซต์ www.medveilaw.com  ทางเฟสบุ๊คที่ www.facebook.com/medveilaw   หรือทางทวิตเตอร์ที่ www.twitter.com/medveilaw.com

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
   • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 3

Wow! At last I got a weblog from where I be able to really get valuable data regarding my study and knowledge.

  • ¼ÙéÊè§: stivali outlet online
  • 74.91.27.26 Oct 20, 2015 @09:21 AM
ฉบับที่
595
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข